กองทัพเรือสหรัฐฯ ผู้เบิกทางให้แก่ซิป

       กองทัพเรือสหรัฐอเมริกา คือผู้บุกเบิกในการใช้ซิปเมื่อสั่งซื้อซิปจำนวน   10,000  ชิ้นขึ้นไปใช้กับชุดกันลมให้นักบินในปี  ค.ศ.1918

       สิ่งที่ยึดวัสดุให้ติดกันด้วยการรูดเลื่อนชิ้นแรก  ซึ่งเป็นต้นกำเนิดของซิปนั้น  ประดิษฐ์ขึ้นโดยวิศวกรชาวอเมริกันชื่อ  วิตคัมบ์  จัดสัน  เมื่อ ค.ศ.1893 

       วิศวกรผู้นี้ได้ออกแบบ  “ที่เกี่ยวห่วง”  เพื่อใช้ติดรองเท้าบู๊ตขอบสูงของผู้ชาย  ซึ่งเดิมเป็นแบบกลัดกระดุมและกำลังนิยมแพร่หลายกันในขณะนั้น  แต่ที่เกี่ยวของจัดสันซึ่งต้องใช้ตัวรูดดึงตาขอกับห่วงให้เข้ากมาเกี่ยวกันนั้นยังใช้งานไม่ค่อยสะดวก

       ในเวลา  20  ปีต่อมาปัญหานี้ก็แก้ไขได้สำเร็จ  เกิดเป็นซิปสมัยใหม่ขึ้นมา  วิศวกรชาวสวีเดนชื่อกิเดียนซุนด์แบค  ซึ่งนายจัดสันว่าจ้างให้ปรับปรุงที่เกี่ยวแบบรูดให้ดีขึ้น  ได้ออกแบบที่เกี่ยวเรียกว่า  ฮุคเลส  2  (Hookless =  ไร้ตาขอ)  ขึ้นมา  มีลักษณะคล้ายซิปปัจจุบัน  นอกจากนี้ซุนด์แบคยังสร้างเครื่องจักรผลิตฟันซิปและเครื่องติดฟันซิปเข้ากับแถบผ้าขึ้นอีกด้วย

       ในปี ค.ศ. 1918  เมื่อกองทัพเรือสหรัฐฯสั่งซื้ออุปกรณ์ดังกล่าวซิปก็เริ่มเป็นที่เกี่ยวยึดซึ่งใช้กันแพร่หลาย

       ซิปแบบที่ใช้กันทั่วไปประกอบด้วยแถบผ้า  2  ชิ้น  แต่ละชิ้นมีฟันทำด้วยโลหะหรือพลาสติกติดอยู่ริมขอบ   ฟันทั้งสองข้างนี้จะอยู่ในตำแหน่งที่สับหว่างกันเพื่อสอดเข้าประสานกันได้  ฟันด้านหนึ่งบุ๋มเข้าไป  เมื่อฟันทั้งสองข้างนี้ขบกันปุ่มของฟันข้างหนึ่งก็จะสอดเข้าไปสบในรอยบุ๋มของฟันอีกข้างหนึ่งได้พอดี

       ขณะรูดซิปปิด  ตัวรูดซึ่งเป็นโลหะจะกินแถบฟันทั้งสองข้างเข้าไป  แล้วบีบให้เข้าขบติดกัน

       เมื่อเลื่อนตัวรูดลงเพื่อเปิดซิป  ก็จะเกิดสิ่งตรงข้ามฟันที่ขบกันติดกันอยู่จะเข้าไปทางก้นของตัวรูด  แล้วถูกดึงให้ถ่างหลุดออกจากกัน

                ฟันซิปที่ขบติดกัน   ซิปใช้กลไกง่ายๆ ตัวรูดจะเลื่อนขึ้นลงตามแนวฟันบนแถบผ้าทั้งสองข้าง  ทำให้ฟันขบติดหรือแยกหลุดจากกัน  ชื่อ   “ ซิป”   มาจากเสียงที่เกิดขึ้นเมื่อดึงตัวรูดขึ้นลงเร็วๆ

 

      

หน้าที่ 
นำมาจาก รู้รอบตอบได้  ของรีดเดอร์ส ไดเจสท์

 

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

 

ฟิสิกส์ 1(ภาคกลศาสตร์)  ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)  ฟิสิกส์ 2 

ลศาสตร์เวกเตอร์

โลหะวิทยาฟิสิกส์  เอกสารคำสอนฟิสิกส์ 1   ฟิสิกส์  2 (บรรยาย)  

แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c  ฟิสิกส์พิศวง  

สอนฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

   ทดสอบออนไลน์  วีดีโอการเรียนการสอน  หน้าแรกในอดีต 

 

การทดลองเสมือน  บทความพิเศษ 

ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)

พจนานุกรมฟิสิกส์  ลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์  ธรรมชาติมหัศจรรย์

สูตรพื้นฐานฟิสิกส์  การทดลองมหัศจรรย์

สรุปฟิสิกส์

แบบฝึกหัดกลาง   แบบฝึกหัดโลหะวิทยา   

แบบทดสอบ   ความรู้รอบตัวทั่วไป

อะไรเอ่ย ?   ทดสอบความรู้รอบตัว   (เกมเศรษฐี)   คดีปริศนา

ข้อสอบเอนทรานซ์   เฉลยกลศาสตร์เวกเตอร์

คำศัพท์ประจำสัปดาห์   ความรู้รอบตัว  

การประดิษฐ์แของโลก   ผู้ได้รับโนเบลสาขาฟิสิกส์

  นักวิทยาศาสตร์เทศ     นักวิทยาศาสตร์ไทย     ดาราศาสตร์พิศวง 

การทำงานของอุปกรณ์ทางฟิสิกส์   การทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ

 

 

การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

 

1. การวัด    2. เวกเตอร์   

3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ   4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ 

5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน   6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 

7.  งานและพลังงาน  

 8.  การดลและโมเมนตัม    9.  การหมุน  

10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง  11. การเคลื่อนที่แบบคาบ  

 12. ความยืดหยุ่น   13. กลศาสตร์ของไหล  

14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน  

15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก 

16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร   17.  คลื่น 

18.การสั่น และคลื่นเสียง 19.หน้ากากการเรียน

 

การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

 

 1. ไฟฟ้าสถิต   2.  สนามไฟฟ้า  

3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 

5. ศักย์ไฟฟ้า   6. กระแสไฟฟ้า 

7. สนามแม่เหล็ก   8.การเหนี่ยวนำ

9. ไฟฟ้ากระแสสลับ   10. ทรานซิสเตอร์ 

11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ   14. กลศาสตร์ควอนตัม   

15. โครงสร้างของอะตอม

16. นิวเคลียร์  15. หน้ากากการเรียน

 

 การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

 

 1. จลศาสตร์ ( kinematic)  2. จลพลศาสตร์ (kinetics)   

3. งานและโมเมนตัม    4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง  

5.  ของไหลกับความร้อน     6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า   

7. แม่เหล็กไฟฟ้า    8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง    

9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพกับนิวเคลียร์  10. หน้ากากการเรียน

กลับเข้าหน้าแรก

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ