ความแตกต่างที่เหมือน ระหว่าง ดี เอ็น เอ (รหัสประจำตัวสิ่งมีชีวิต)

 กับบาร์โค้ด (รหัสประจำตัวสิ่งไม่มีชีวิต)

 ความยาวของดีเอ็นเอ

      สมมติว่าหญิงคนหนึ่งถูกข่มขืนจนตั้งท้องและคลอดลูกออกมา  ตำรวจจับผู้ต้องสงสัยได้ 2  คน และไม่มีใครยอมรับว่าเป็นผู้ร้ายในคดีนี้  จึงมีการตรวจ DNA ของผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคน  และได้ลายพิมพ์ DNA ของผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนดังรูปที่ (3)  ถึงรูปที่ (5)

        

             ถ้าท่านผู้อ่านเป็นตำรวจ ท่านคิดว่าผู้ต้องสงสัยคนไหนเป็นผู้ร้ายในกรณีนี้? ( ดูเฉลย  ช่วงสุดท้ายของบทความ)  ท่านผู้อ่านเคยสงสัยไหมว่าแล้ว DNA มันมีหน้าตาเป็นอย่างไร และอยู่ตรงไหนของเซลล์  ถ้าท่านเรียนจบ ม.ปลายสายวิทยาศาสตร์  ท่านก็จะทราบจากการเรียนวิชาชีววิทยาว่าในเซลล์ของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดจะมีโครโมโซมอยู่  ถ้าสิ่งมีชีวิตไหนมีโครงสร้างแบบง่ายๆก็จะมีโครโมโซมอยู่น้อย ถ้าสิ่งมีชีวิตไหนมีโครงสร้างที่ซับซ้อนก็จะมีจำนวนโครโมโซมมาก   สำหรับสัตว์เซลล์เดียวจะมีจำนวนโครโมโซมน้อยที่สุด  ส่วนมนุษย์มีจำนวนโครโมโซมมากที่สุดคือมนุษย์มีโครโมโซมอยู่ทั้งหมด  46 แท่ง หรือ  23 คู่   DNA นั้นจะอยู่ในโครโมโซมทั้ง 46 แท่งนี้  โดย DNA มีลักษณะเป็นเหมือนบันไดเวียน ดังรูปที่ (6)

รูปที่ (6) รูปร่างของ DNA ซึ่งมีลักษณะเหมือนบันไดเวียน

        ท่านที่เคยเรียนวิชาชีววิทยามาแล้วก็คงทราบว่า  DNA ของคนนี้เป็นสายหรือบันไดเวียนที่ยาวมาก  ท่านคิดว่าสาย DNA ของคนมีความยาวประมาณเท่าไร ( ระยะทางจากกรุงเทพฯถึงเชียงใหม่  „ ระยะทางจากโลกถึงดวงอาทิตย์   ไม่มีคำตอบที่ถูกต้อง )   ดู  เฉลย  ช่วงท้ายของบทความนี้    

       ท่านผู้อ่านบางท่านอาจจะเคยได้ยินข่าวเกี่ยวกับการนำเอาข้าวไทยไปปลูกในต่างประเทศ  แล้วอ้างว่าเป็นข้าวที่เขาพัฒนาพันธุ์ขึ้นมา   การกล่าวอ้างดังกล่าวปัจจุบันสามารถพิสูจน์ความจริงได้โดยการตรวจสอบลายพิมพ์ DNA ของข้าวนั้น  ว่ามีพิมพ์ DNA  เหมือนข้าวไทยหรือไม่  ถ้ามีพิมพ์ DNAเหมือนข้าวไทยก็คือข้าวไทย  ถ้าพิมพ์ DNA ไม่เหมือนข้าวไทยก็ไม่ใช่ข้าวไทย

      จากรูป ลายพิมพ์ DNA  ในรูปที่ (3)  ถึงรูปที่ (5)  ท่านผู้อ่านจะพบว่ารูปของลายพิมพ์ DNA มีลักษณะคล้ายกับรูปของบาร์โค้ดมาก  ทำให้ผู้เขียนเกิดความคิดว่า 2 เรื่องนี้น่าจะมีอะไรที่เหมือนกันอยู่บ้าง  จึงจับ 2 เรื่องนี้มาอยู่ด้วยกัน 

      

หน้าที่ 
  1. DNA (รหัสประจำตัวสิ่งมีชีวิต)
  2. พิสูจน์ ดีเอ็นเอ
  3. ความยาวของดีเอ็นเอ
  4. บาร์โค้ด (รหัสประจำตัวสิ่งไม่มีชีวิต)
  5. แปลรหัสพันธุกรรม ไม่ใช่ครับ! เป็นบาร์โค้ด
  6. ติดกับสินค้า
  7. เฉลย
ของ  อาจารย์ สุชาติ  สุภาพ   ภาควิชาฟิสิกส์  คณะวิทยาศาสตร์   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

 

 

  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

ฟิสิกส์ 1(ภาคกลศาสตร์) 

 ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2  กลศาสตร์เวกเตอร์
โลหะวิทยาฟิสิกส์ เอกสารคำสอนฟิสิกส์ 1
ฟิสิกส์  2 (บรรยาย) แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c  
ฟิสิกส์พิศวง สอนฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต
ทดสอบออนไลน์ วีดีโอการเรียนการสอน
หน้าแรกในอดีต  

   การทดลองเสมือน 

บทความพิเศษ  ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)
พจนานุกรมฟิสิกส์ 

 ลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์

ธรรมชาติมหัศจรรย์ 

 สูตรพื้นฐานฟิสิกส์

การทดลองมหัศจรรย์  ดาราศาสตร์ราชมงคล

  แบบฝึกหัดกลาง 

แบบฝึกหัดโลหะวิทยา  

 แบบทดสอบ

ความรู้รอบตัวทั่วไป 

 อะไรเอ่ย ?

ทดสอบ(เกมเศรษฐี) 

คดีปริศนา

ข้อสอบเอนทรานซ์ เฉลยกลศาสตร์เวกเตอร์
คำศัพท์ประจำสัปดาห์  

  ความรู้รอบตัว

การประดิษฐ์แของโลก ผู้ได้รับโนเบลสาขาฟิสิกส์
นักวิทยาศาสตร์เทศ นักวิทยาศาสตร์ไทย
ดาราศาสตร์พิศวง  การทำงานของอุปกรณ์ทางฟิสิกส์
การทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ  

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

กลับเข้าหน้าแรก

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ