คีมล็อค

                เครื่องมือที่ช่างจะขาดเสียมิได้คือ คีม กุญแจเลื่อน ปากกา (หนีบจับวัตถุ) และคีมตัด จึงเห็นได้ชัดว่าคีมล็อคเป็นเครื่องมืออเนกประสงค์ที่รวมเอาจุดเด่นของเครื่องมือทั้งสี่มารวมเข้าไว้ด้วยกัน คีมล็อคจะให้แรงบีบกว่าหนึ่งตันในอุ้งมือของผู้ใช้ทั้งยังสามารถปรับระยะให้บีบวัตถุใดๆ ตั้งแต่เล็กจิ๋วเรื่อยขึ้นไปถึงขนาด 1 ½ นิ้ว ฟันหยักและแรงบีบมหาศาลช่วยให้คีมล็อคสามารถจับวัตถุที่มีพื้นผิวไม่สม่ำเสมอหรือหัวน็อตที่เยินสิ้นสภาพไปแล้ว กลไกล็อคจะช่วยให้ฟันหยักบีบวัตถุทิ้งคาไว้ได้โดยผู้ใช้ปล่อยมือไปทำงานอย่างอื่นได้ แรงกดบนด้ามจะส่งแรงบีบเพิ่มไปหลายเท่าบนฟันหยัก

                รูปที่ 1 แสดงการปรับเกลียวท้ายเพื่อจับขนาดของวัตถุ และเมื่อต้องการคลายล็อคซึ่งจะช่วยให้ทำงานได้สะดวกขึ้น เมื่อต้องมีการปรับการจับวัตถุที่มีขนาดต่างๆ กันบ่อยครั้ง ด้านในสุดของฟันหยักจะทำหน้าที่เป็นคีมตัดลวดขนาดใหญ่ได้ด้วย

 

   กลับหน้าแรก   

หน้าที่ 
  1. คีมล็อค
  2. กลไกของคีมล็อค
โดย  ธีระยุทธ  สุวรรณประทีป  พิชัย ลีละพัฒนะ  พงษ์ธร  จรัญญากรณ์   และนพดล เวชสวัสดิ์  ฟิสิกส์ราชมงคลขอขอบคุณครับ

 

 

บทความเพิ่มเติม

คีมล็อก

        ในงานที่ต้องการการจับเพียงเบา ๆ และใช้งานได้สะดวกด้วยมือเพียงข้างเดียว คีมล็อก แบบล็อกฟันเลื่อยจากห้าง Sears สมราคาอย่างยิ่ง (ประมาณ $20 ต่อคู่) คุณบีบด้ามแรงเท่าที่คุณต้องการและปากจับจะล็อกอยู่อย่างนั้นจนกว่าจะถูกปลดล็อกด้วยไกเล็ก ๆ สำหรับงานที่หนักกว่านี้เรียกหา คีมล็อกรูปตัว C มันทำงานในลักษณะเดียวกับกับคีมล็อกแบบปกติ แต่มีปากจับที่กว้างกว่าราคาที่ $18 สำหรับรุ่น 11 นิ้ว

 

ปากกาจับที่ปรับได้รวดเร็ว ปากกาจับยึดโครงกรอบ
ปากกาจับงานแบบแท่งแกนหรือแม่แรง ปากกาสปริง ปากกาจับมุม และปากกาจับมุมฉาก
ปากกาไม้เกลียวคู่ ปากกาตัว C
คีมล็อก  

 

 

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

 

กลับเข้าหน้าแรกบทความพิเศษ

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ