อลูมิเนียม

น้ำหนักเบาแต่แข็งแกร่ง

เครื่องใช้ที่ทำด้วยอลูมิเนียม

                อลูมิเนียม เป็นโลหะที่มีน้ำหนักเบาเป็นอันดับสี่โลหะผสมของอลูมิเนียมใช้กันมากในการสร้างเครื่องบินอลูมิเนียมหนักเพียงหนึ่งในสามของเหล็ก  และสามารถนำไฟฟ้าได้ดี  ในผิวโลกมีอลูมิเนียมมากกว่าโลหะอื่นๆ  ในดินเหนียวอลูมิเนียมเกือบหนึ่งในสี่โดยน้ำหนัก  แต่การแยกอลูมิเนียมบริสุทธิ์จากดินทำได้ไม่ง่ายนัก  เขามักแยกอลูมิเนียมจากแร่  ชื่อ  บอกไซต์  (Bauxite) ซึ่งมีอลูมิเนียมมากกว่าดิน  แร่นี้มีมากในทวีปอเมริกา  (ประเทศแคนาดามีมากที่สุด)  และในออสเตรเลีย  ในประเทศอื่นก็มีบ้างเหมือนกันอลูมิเนียมมีอยู่ในรัตนชาติบางชนิด  เช่น  พลอยและทับทิม เป็นต้น  แร่กากกะรุน  (Emery)  คือออกไซด์ของอลูมิเนียมเรารู้จักอลูมิเนียมนานกว่า  140  ปี  แต่เนื่องจากราคาแพงจึงมิได้มีผู้ใช้กันแพร่หลาย  ตราบจนกระทั่งถึงสมัยที่อาจผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ในราคาต่ำจากน้ำตก  โลหะนี้จึงมีราคาถูกลงเพราะการแยกอลูมิเนียมจากแร่ทำโดยวิธีไฟฟ้าได้ดีกว่าอย่างอื่น

                อลูมิเนียมมีสีขาวเหมือนเงิน เนื้อเป็นมันวาวงดงามไม่หมองง่าย  อาจถึงเป็นเส้นลวดขนาดเล็กยิ่งกว่าเส้นผม  หรือ ตีแผ่เป็นแผ่นบางๆ  ที่บางมากราวกับกระดาษได้อลูมิเนียมไม่สึกกร่อนโดยง่าย  และจะทำปฏิกิริยากับกรดและด่างบางชนิดเท่านั้น  เมื่อผสมโลหะอื่นบางชนิดลงไปในเนื้ออลูมิเนียม  จะได้โลหะผสมซึ่งแข็งแรง  ทนทาน  และเหนียวกว่าอลูมิเนียมบริสุทธิ์มาก  ใช้ทำสิ่งของเครื่องใช้ได้อย่างดี

                เราใช้อลูมิเนียมทำเครื่องครัว  เพราะอลูมิเนียมนำความร้อนได้ดี  ทำความสะอาดได้ง่าย  กับเป็นเงางามอยู่เสมอนอกจากนั้นยังใช้ทำส่วนประกอบในเครื่องใช้ไฟฟ้า  เพราะอลูมิเนียมสามารถนำไฟฟ้าได้ดี  เครื่องบิน  ละยานพาหนะหลายชนิด เช่น  รถไฟ  รถโดยสาร  และรถยนต์  ก็นิยมใช้อลูมิเนียมเป็นส่วนประกอบ  เนื่องจากน้ำหนักเบา  แข็งแรงทนทาน

 

   กลับหน้าแรกเรื่อง  Stem cell   

หน้าที่
  1. อลูมิเนียม น้ำหนักเบาแต่แข็งแกร่ง
  2. กระป๋องไฟฟ้า
  3. ทำให้แข็งขึ้น
ที่มา จากสารานุกรมวิทยาศาสตร์  ของสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

 

กลับเข้าหน้าแรกบทความพิเศษ

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ