ปากกาลูกลื่น

Ball-point Pen

     ปากกาลูกลื่นถูกคิดค้นขึ้นมาในปี ค.ศ. 1943  ที่ประเทศ ฮังการี หลังจากนั้นในปีถัดมา  ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ผลิตขึ้นมาจำหน่าย  แล้วแพร่กระจายออกมาอย่างรวดเร็ว  จนขณะนี้ได้รับการยอมรับในเรื่องของการเขียนลื่น  เป็นที่นิยมอย่างกว้างขวาง  แต่เป็นที่น่าเสียดายว่าการกลิ้งเป็นลูกกลมๆ เล็กๆ  ข้างใน  เป็นเทคนิคที่ทำให้ปากกาใช้เขียนได้   คุณล่ะรู้หรือปล่าว

      

หน้าที่ 
  1. การอัดขึ้นรูป
  2. วิธีการผลิต
แปลจาก  Momozukuri taikenkan 1  โดย  ชมนาด  ธรรมนายกาธิป  ฟิสิกส์ราชมงคลขอขอบคุณครับ

 

 

 

กลับเข้าหน้าแรก

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ