เจ็ดผู้บุกเบิกโลกชีววิทยา

คางคกเกิดจากโคลนตม

                หลายพันปีมาแล้วที่มนุษย์ทึ่งในพลังมหัศจรรย์ที่ดันให้ต้นอ่อนเขียวขจีงอกจากเมล็ดพืชและชูช่อสู่แสงตะวัน  และเฝ้าขบคิดถึงปริศนาที่ทำให้สิ่งมีชีวิตให้กำเนิดลูกหลานที่มีลักษณะเหมือนพ่อแม่  เกษตรกรในสมัยโบราณสรุปง่าย ๆ ว่า  ความลี้ลับแห่งชีวิตเหล่านี้เกิดจากการดลบันดาลของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มนุษย์มิอาจหยั่งรู้  ในขณะที่ชาวกรีกรุ่นแรก ๆ พยายามศึกษาเรื่องราวของสิ่งมีชีวิตในเชิงวิทยาศาสตร์

           อริสโตเติล นักชีววิทยาผู้ยิ่งใหญ่คนแรกอนุมานว่าชีวิตถือกำเนิดจากสัตว์ที่มีพัฒนาการสูงส่ง  พลังงานความร้อนที่มีอยู่ตามธรรมชาติในเมล็ดพันธุ์แห่งเพศผู้จะให้พลังงานและสร้างตัวอ่อนที่ไม่มีรูปร่างชัดเจนขึ้นภายในร่างกายของเพศเมีย  แต่เขาเองยังไม่สามารถไขปริศนาต้นกำเนิดของสัตว์ขนาดเล็กที่ดูเหมือนจะไม่มีเมล็ดพันธุ์หรือไข่ให้เห็นอย่างชัดเจน   พอมาถึงช่วงหลังยุคกลาง  ผู้คนเชื่อเป็นจริงเป็นจังว่าคางคกเกิดมาจากโคลนตม  หนอนแมลงเกิดมาจากเนื้อเน่า  ส่วนงูนั้นเกิดจากผมเปียของหญิงสาวที่ตกลงไปในถังน้ำฝน

               ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับชีววิทยาเริ่มเผยโฉมออกมาในศตวรรษที่สิบเจ็ด  เมื่อมีการประดิษฐ์กล้องจุลทรรศน์และการค้นพบเซลล์  ก่อนหน้านั้น  ผู้คนในยุคกลางปักใจเชื่อกันว่า  สิ่งมีชีวิตนั้นถูกจัดลำดับตามความสมบูรณ์ เริ่มจากเทวดา  มนุษย์  และสัตว์  เมื่อความจริงกระจ่างขึ้นว่าสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ล้วนพัฒนาขึ้นมาจากเซลล์ทั้งสิ้น  ความเชื่อเรื่องดังกล่าวจึงค่อย ๆ หมดไป

 

   กลับหน้าแรก   

หน้าที่ 
  1. คางคกเกิดจากโคลนตม
  2. แนวคิดใหม่
  3. อันทอน วัน เลเวนฮุก
  4. ชาร์ลส์ ดาร์วิน
  5. เกรกอร์ เมนเดล
  6. หลุยส์ ปาสเตอร์
  7. โทมัส มอร์แกน
  8. เจมส์ ดี. วัตสัน และฟรานซิน คริก
โดย ริค กอร์  รูปประกอบโดย เน็ด เชดเลอร์  จากหนังสือ  National Geographic  เมษายน 2548  ฟิสิกส์ราชมงคลขอขอบคุณครับ

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

 

กลับเข้าหน้าแรกบทความพิเศษ

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ