อันทอน  วัน เลเวนฮุก

           “ในสายตาข้าพเจ้า  ไม่มีอะไรน่ามองยิ่งไปกว่าสิ่งมีชีวิตนับพันที่อยู่ในน้ำแค่หยดเดียวนี้อีกแล้ว”  อันทอน วัน เลเวนฮุก    เขียนบันทึกนี้ไว้เมื่อปี 1676  บุรุษหนุ่มชาวดัตช์ผู้มีการศึกษาเพียงน้อยนิดได้สร้างความตื่นตะลึงให้กับบรรดานักปราชญ์ในศตวรรษที่สิบเจ็ด  ด้วยการค้นพบโปรโตซัว  และแบคทีเรีย  นอกจากนี้เขายังประดิษฐ์กล้องจุลทรรศน์และเลนส์แบบต่าง ๆ ไว้มากมาย  แต่คนในปัจจุบันอาจมองไม่ออกว่าเลนส์ที่เขาใช้คือกล้องจุลทรรศน์  เพราะเลนส์บางอันมีขนาดเล็กกว่าเมล็ดถั่วและถูกนำไปประกอบเข้ากับแผ่นโลหะขนาดใหญ่น้ำหนักเบาอย่างที่เห็นบนโต๊ะในภาพ  บางอันเป็นเลนส์ที่ต้องถือด้วยมือ  ขณะที่บางอันต้องส่องอยู่หน้าแสงไฟ  ตลอดระยะเวลาที่ทำการศึกษาค้นคว้าจนกระทั่งเสียชีวิตเมื่ออายุ 90 ปี  เลเวนฮุก มักใช้เวลาตอนกลางคืนศึกษาเรื่องราวที่เขาสนใจ  โดยเฉพาะสรรพสิ่งต่าง ๆ ในธรรมชาติ  นับตั้งแต่แมลงวันบ้านไปจนถึงจุลินทรีย์ภายในช่องปากของเขาเอง  และจดบันทึกสิ่งที่สังเกตได้ลงบนแผ่นกระดาษ  เขายังเคยศึกษาเครื่องเทศต่าง ๆ ที่ทำให้เกิดอาการเผ็ดร้อนในปาก  เช่น พริกไทย  และลูกจันทร์  เพื่อตรวจดูว่าอนุภาคของพืชเหล่านี้มีหนามเล็ก ๆ อยู่หรือไม่

 

   กลับหน้าแรก   

หน้าที่ 
  1. คางคกเกิดจากโคลนตม
  2. แนวคิดใหม่
  3. อันทอน วัน เลเวนฮุก
  4. ชาร์ลส์ ดาร์วิน
  5. เกรกอร์ เมนเดล
  6. หลุยส์ ปาสเตอร์
  7. โทมัส มอร์แกน
  8. เจมส์ ดี. วัตสัน และฟรานซิน คริก
โดย ริค กอร์  รูปประกอบโดย เน็ด เชดเลอร์  จากหนังสือ  National Geographic  เมษายน 2548  ฟิสิกส์ราชมงคลขอขอบคุณครับ

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

 

กลับเข้าหน้าแรกบทความพิเศษ

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ