ชาร์ลส์  ดาร์วิน

           เมื่อชาร์ลส์ ดาร์วิน ล่องทะเลไปกับเรือหลวง  บีเกิล  ในปี 1831  การเดินทางแสวงหาครั้งประวัติศาสตร์ของวงการวิทยาศาสตร์ก็เริ่มปิดฉากขึ้น  ความหลากหลายอันน่าอัศจรรย์ของสิ่งมีชีวิตที่เขาพบและบันทึกลงในสมุดได้จุดประกายความสนใจให้ดาร์วินมุ่งมั่นศึกษาค้นคว้าเพื่อหาคำตอบให้กับคำถามค้างคาใจหลายข้อ  เป็นต้นว่า ทำไมหมู่เกาะเล็ก ๆ อย่างกาลาปากอสจึงมีนกจาบปีกอ่อนหลายชนิด  โดยที่แต่ละชนิดมีจะงอยปากที่เหมาะกับพฤติกรรมการกินที่แตกต่างกัน  แมลงสามารถพรางตัวให้มีรูปร่างและสีสันกลมกลืนกับใบไม้ที่มันเกาะอยู่ได้อย่างไร  ทำไมกล้วยไม้บางชนิดจึงพัฒนารูปร่างให้เอื้อประโยชน์ต่อแมลงที่ช่วยผสมเกสรให้  เพราะเหตุใดเอ็มบริโอของสิ่งมีชีวิตต่างชนิดพันธุ์จึงดูคล้ายคลึงกันในช่วงต้นของการเจริญเติบโต  ทำไมฟอสซิลของสัตว์ยุคก่อนประวัติศาสตร์จึงดูคล้ายสัตว์ยุคปัจจุบันอย่างตัวนิ่ม  แล้วทำไมม้าและตัวสลอทยักษ์จึงสูญพันธุ์ไปในอเมริกาใต้ซึ่งเป็นบริเวณที่พบซากสัตว์ทั้งสองชนิดนี้

           พอถึงปี 1859 ดาร์วินก็ตีพิมพ์คำตอบที่ค้นพบออกมาเป็นหนังสือชื่อ  กำเนิดแห่งชีวิต (The Origin of Species)  แม้จะเป็นงานเขียนเชิงวิชาการที่มีสำนวนเรียบ ๆ แต่เนื้อหากลับสั่นคลอนทั่วทั้งวงการวิทยาศาสตร์ ศาสนจักร  และท้าทายเหล่าผู้รู้ในยุคนั้น  ดาร์วินเขียนถึงทฤษฎีวิวัฒนาการผ่านการคัดสรรตามธรรมชาติของเขาว่า “เราพอจะกล่าวได้หรือไม่ว่า  สัตว์ชนิดหนึ่งที่มีข้อได้เปรียบเหนือสัตว์อื่น ๆ แม้เพียงเล็กน้อย  จะมีโอกาสรอดมากกว่าและสืบทอดวงศ์วานต่อไปได้  หรือหากมีลักษณะแปรผันใด ๆ ในตัว  ซึ่งเป็นอันตรายต่อพวกพ้องแม้เพียงน้อยนิดก็จะถูกกำจัดไปอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้”

           ดาร์วินกล่าวว่า  นี่คือหลักการที่ธรรมชาติใช้ควบคุมพัฒนาการของสิ่งมีชีวิตบนโลกนี้

 

   กลับหน้าแรก   

หน้าที่ 
  1. คางคกเกิดจากโคลนตม
  2. แนวคิดใหม่
  3. อันทอน วัน เลเวนฮุก
  4. ชาร์ลส์ ดาร์วิน
  5. เกรกอร์ เมนเดล
  6. หลุยส์ ปาสเตอร์
  7. โทมัส มอร์แกน
  8. เจมส์ ดี. วัตสัน และฟรานซิน คริก
โดย ริค กอร์  รูปประกอบโดย เน็ด เชดเลอร์  จากหนังสือ  National Geographic  เมษายน 2548  ฟิสิกส์ราชมงคลขอขอบคุณครับ

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

 

กลับเข้าหน้าแรกบทความพิเศษ

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ