เจมส์ ดี. วัตสัน และฟรานซิน คริก

          เมื่อครั้งที่ยังเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัย  เจมส์ ดี. วัตสัน เลือกศึกษาเรื่องนกเพื่อเลี่ยงการ “ลงเรียนวิชาเคมีใด ๆ ก็ตามที่มีแววว่าจะยาก”  อย่างไรก็ตาม  เมื่อปี 1951  วัตสัน   ซึ่งขณะนั้นยังเป็นนักศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาเอกในอังกฤษ  ได้ร่วมมือกับนักฟิสิกส์ชาวอังกฤษ  ฟรานซิส คริก  เพื่อหาคำตอบให้กับปมปริศนาสำคัญในวงการชีววิทยา  นั่นคือ  โครงสร้างโมเลกุลของสารดีเอ็นเอ  ทั้งคู่ใช้เวลาเพียงปีครึ่งในการสร้างภาพจำลองโครงสร้างดีเอ็นเอสามมิติจนสำเร็จ  โดยอิงการศึกษาของมอริซ วิลกินส์  และภาพดีเอ็นเอจากเครื่องเอกซเรย์  เมื่อปี 1952  ของโรซาลินด์  แฟรงคลินจากคิงส์คอลเลจ  โครงสร้างเกลียวคู่ (Double Helix)  แสดงถึงกลไกที่ดีเอ็นเอของเซลล์ใช้ในการเก็บข้อมูลทางพันธุกรรมและส่งผ่านไปสู่ลูกหลาน  แนวคิดดังกล่าวจุดประกายยุคทองของวงการชีววิทยาระดับโมเลกุล  ซึ่งทำให้มนุษย์หันมาสนใจการจัดการกระบวนการถ่ายทอดทางพันธุกรรมของตนเองในที่สุด

 

   กลับหน้าแรก   

หน้าที่ 
  1. คางคกเกิดจากโคลนตม
  2. แนวคิดใหม่
  3. อันทอน วัน เลเวนฮุก
  4. ชาร์ลส์ ดาร์วิน
  5. เกรกอร์ เมนเดล
  6. หลุยส์ ปาสเตอร์
  7. โทมัส มอร์แกน
  8. เจมส์ ดี. วัตสัน และฟรานซิน คริก
โดย ริค กอร์  รูปประกอบโดย เน็ด เชดเลอร์  จากหนังสือ  National Geographic  เมษายน 2548  ฟิสิกส์ราชมงคลขอขอบคุณครับ

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

 

กลับเข้าหน้าแรกบทความพิเศษ

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ