หลุมดำ(black hole)คืออะไร ?

              ท่านผู้อ่านหลายท่านคงเคยได้ยินคำว่า ” หลุมดำ ”  แต่บางท่านอาจจะยังไม่รู้ความหมายของหลุมดำ      ก่อนที่ผู้เขียนจะกล่าวถึงความหมายของ ” หลุมดำ ”  ผู้เขียนขอถามท่านผู้อ่านว่า ท่านรู้จักกล่องดำที่อยู่ในเครื่องบินทุกลำหรือไม่  (  ไม่รู้จัก  เคยได้ยิน แต่ไม่รู้ว่ามันคืออะไร  รู้จักดี )  ถ้าท่านรู้จักดี   ท่านก็จะทราบว่ากล่องดำนั้นมีสีส้ม    นอกจากนี้ถ้าท่านเคยใช้ซีอิ๊วขาวในการปรุงอาหาร  ท่านก็จะทราบว่าซีอิ๊วขาวนั้นสีดำ   และถ้าท่านรู้จักนักมวย ชื่อขาวผ่อง  ท่านก็จะทราบว่าขาวผ่องเป็นนักมวยผิวดำ   ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เพื่อจะชี้ให้ท่านได้ทราบว่า  ชื่อหลายชื่อไม่ได้สื่อความหมายแบบตรงไปตรงมา   ” หลุมดำ ”  ก็เช่นเดียวกัน  หลุมดำไม่ได้หมายถึงหลุมที่ดำๆ   เพราะฉะนั้นถ้าท่านไปเจอหลุมดำๆที่ไหน ผู้เขียนรับรองเลยว่านั่นไม่ใช่หลุมดำ(black hole)   หลุมดำเป็นดาวเคราะห์ดวงหนึ่ง(เพราะว่าไม่มีแสงสว่างในตัวเอง)  ที่แตกต่างจากดาวเคราะห์ทั่วไปคือ  หลุมดำเป็นดาวเคราะห์ที่มีมวลมายมายมหาศาล   มีมวลมากกว่าดาวทุกดวงที่ท่านเคยรู้จัก   และการที่หลุมดำมีมวลมากมายมหาศาลนี้ทำให้มันมีแรงดึงดูดที่มากมายมหาศาลเช่นเดียวกัน    ดูดได้แม้กระทั่งแสงสว่างและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าทุกชนิด    ด้วยเหตุผลดังกล่าวนี้ทำให้นักดาราศาสตร์ไม่สามารถศึกษาหรือทำความเข้าใจเกี่ยวกับหลุมดำได้มากนัก   แต่ในอนาคต เมื่อวิทยาการก้าวหน้ามากกว่านี้เราอาจจะทำการศึกษาธรรมชาติของหลุมดำได้มากกว่านี้ เนื่องจากเราไม่สามารถมองเห็นหลุมดำได้   แต่ถ้าเราเห็นทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบหลุมดำได้  เราก็จะเสมือนว่าได้เห็นหลุมดำแล้ว

 รูปแบบจำลองของหลุมดำ(black hole)

     ท่านผู้อ่านเคยสงสัยหรือไม่ว่าทำไมโลกต้องโคจรรอบดวงอาทิตย์ และทำไมดวงจันทร์ต้องโคจรรอบโลก คำตอบก็คือว่าจริงๆแล้ว ในการโคจรของระบบใดๆจะโคจรรอบจุดศูนย์กลางมวล และจุดศูนย์กลางมวลของระบบสุริยะอยู่ที่ดวงอาทิตย์ ดังนั้นเราจึงเห็นดาวเคราะห์ต่างๆโคจรรอบดวงอาทิตย์ (มวลของระบบสุริยะ ประมาณ 99.9 % เป็นมวลของดวงอาทิตย์) และการที่อิเล็กตรอนโคจรรอบนิวเคลียสในอะตอมทุกชนิดก็เหตุผลเดียวกันนี้ (มวลของอะตอม ประมาณ 99.99 % เป็นมวลของนิวเคลียส) ในทำนองเดียวกันนักดาราศาสตร์ก็เชื่อว่าหลุมดำเป็นจุดศูนย์กลางของกาแลกซี่

บทประยุกต์ของหลุมดำในทางเศรษฐกิจของประเทศไทย

      ผู้เขียนเชื่อว่าในประเทศไทย มีหลุมดำทางเศรษฐกิจอยู่หลายหลุม แต่ไม่ทราบจำนวนที่แน่นอน หลุมดำทางเศรษฐกิจในแนวความคิดของผู้เขียนคือ เป็นสถานที่ที่ดึงดูดเงินจากผู้บริโภค แล้วเงินนั้นไม่หมุนเวียนกลับมายังผู้บริโภคอีกเลย ท่านผู้อ่านหล่ะครับท่านคิดว่าประเทศไทยในปัจจุบันมีหลุมดำอยู่กี่หลุม ? (  1 หลุม  10 หลุม  มากกว่า 100 หลุม ) และอยู่ที่ไหนบ้าง

บรรยายลงในกระดานฟิสิกส์ราชมงคล  คลิกครับ

ขอขอบคุณ

  อ. สุชาติ  สุภาพ   ภาควิชาฟิสิกส์  คณะวิทยาศาสตร์       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

   กลับเข้าหน้าแรก   

 

 

  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

ฟิสิกส์ 1(ภาคกลศาสตร์) 

 ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2  กลศาสตร์เวกเตอร์
โลหะวิทยาฟิสิกส์ เอกสารคำสอนฟิสิกส์ 1
ฟิสิกส์  2 (บรรยาย) แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c  
ฟิสิกส์พิศวง สอนฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต
ทดสอบออนไลน์ วีดีโอการเรียนการสอน
หน้าแรกในอดีต  

   การทดลองเสมือน 

บทความพิเศษ  ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)
พจนานุกรมฟิสิกส์ 

 ลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์

ธรรมชาติมหัศจรรย์ 

 สูตรพื้นฐานฟิสิกส์

การทดลองมหัศจรรย์  ดาราศาสตร์ราชมงคล

  แบบฝึกหัดกลาง 

แบบฝึกหัดโลหะวิทยา  

 แบบทดสอบ

ความรู้รอบตัวทั่วไป 

 อะไรเอ่ย ?

ทดสอบ(เกมเศรษฐี) 

คดีปริศนา

ข้อสอบเอนทรานซ์ เฉลยกลศาสตร์เวกเตอร์
คำศัพท์ประจำสัปดาห์  

  ความรู้รอบตัว

การประดิษฐ์แของโลก ผู้ได้รับโนเบลสาขาฟิสิกส์
นักวิทยาศาสตร์เทศ นักวิทยาศาสตร์ไทย
ดาราศาสตร์พิศวง  การทำงานของอุปกรณ์ทางฟิสิกส์
การทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ  

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ