ภาพประกอบการศึกษา

หิน แร่ของไทย

 

หินแกรนิต หินแกรนิตเป็นหินอัคนีที่มีมากที่สุด มีกำเนิดในเปลือกโลกลึกมีเนื้อหยาบ มีสีต่างๆ กัน เช่น สีเทา สีชมพู หินแกรนิตมีประโยชน์ในการก่อสร้างต่างๆ

หินพัมมีส หินพัมมีสเป็นหินอัคนีที่เกิดจากการแข็งตัวของลาวาในขณะที่ยังมีไอน้ำและก๊าซต่างๆปนอยู่ เมื่อแข็งตัวจึงมีรูพรุนคล้ายฟองน้ำมีสีเทาอ่อน ใช้ทำยาสีฟัน สบู่ และผงขัดต่างๆ

หินออบซิเดียน หินออบซิเดียน เป็นหินอัคนีมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า หินแก้วภูเขาไฟ สีน้ำตาลจนถึงสีดำ มีความแข็งแต่เปราะหักง่าย มนุษย์สมัยหินใช้ทำเครื่องใช้สอยต่างๆ เช่นมีด ขวาน และเครื่องมือง่ายๆ หินปูน หินปูเป็นหินชั้นที่เกิดจากสารอินทรีย์ หรือเกิดจากการรวมตัวทางเคมี หินปูนที่เกิดใต้น้ำบริเวณใกล้ฝั่งมักมีดินเหนียวปนอยู่ด้วย แต่ถ้าอยู่ไกลฝั่งหรือน้ำลึกจะมีแร่คัลไซท์เกือบทั้งหมด

      

 

การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

 

1. การวัด    2. เวกเตอร์    3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ   4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ 

5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน   6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน  7.  งานและพลังงาน  

 8.  การดลและโมเมนตัม    9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง  11. การเคลื่อนที่แบบคาบ  

 12. ความยืดหยุ่น   13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน  

15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก 

16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร   17.  คลื่น  18.การสั่น และคลื่นเสียง


 การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

 

 1. ไฟฟ้าสถิต   2.  สนามไฟฟ้า   3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 

5. ศักย์ไฟฟ้า   6. กระแสไฟฟ้า  7. สนามแม่เหล็ก   8.การเหนี่ยวนำ

9. ไฟฟ้ากระแสสลับ   10. ทรานซิสเตอร์  11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม   

15. โครงสร้างของอะตอม   16. นิวเคลียร์ 

 


 การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

 

 1. จลศาสตร์ ( kinematic)  2. จลพลศาสตร์ (kinetics)   3. งานและโมเมนตัม    4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง  

5.  ของไหลกับความร้อน     6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า    7. แม่เหล็กไฟฟ้า    8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง    

9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์ 

 


 

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ