กำจัดความชื้น

      

หน้าที่ 

1.  การเก็บใบชา

2.  กำจัดความชื้น

3.  วิธีการผลิต

แปลจาก  Momozukuri taikenkan 1  โดย  ชมนาด  ธรรมนายกาธิป  ฟิสิกส์ราชมงคลขอขอบคุณครับ

 

 

กลับเข้าหน้าแรก

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ