อบแห้ง

 

      

หน้าที่ 
  1. ลูกโป่งยาง
  2. ขั้นตอนการผลิต
  3. อบแห้ง
แปลจาก  Momozukuri taikenkan 1  โดย  ชมนาด  ธรรมนายกาธิป  ฟิสิกส์ราชมงคลขอขอบคุณครับ

 

 

 

กลับเข้าหน้าแรก

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ