อุปกรณ์ฉีดพ่น

                อุปกรณ์ฉีดพ่น เป็นสิ่งที่เราคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีอยู่แล้วซึ่งเรามักจะเรียกว่า สเปรย์ เช่น สเปรย์ปรับอากาศ สเปรย์ฉีดผม ยาฆ่าแมลง หรือสีชนิดสเปรย์ เป็นต้น อุปกรณ์ฉีดพ่นมักจะเป็นรูปทรงกระบอกก้นมีลักษณะเว้าเข้าเพื่อให้สามารถรับความดันสูง ๆ จากภายในได้ ส่วนฝาบนเป็นรูประฆัง กลไกการทำงานประกอบด้วยลิ้นแบบกดปุ่มใส่สปริงดันให้ลิ้นปิดตลอดเวลา มีท่อจุ่มต่อจากลิ้นและจุ่มลงไปในของผสมระหว่างสารที่จะฉีดพ่น (ยาฆ่าแมลง, สี ฯลฯ) กับน้ำยาขับดัน

                น้ำยาขับดันเป็นสารที่มีจุดเดือดต่ำ คือจะเดือดที่อุณหภูมิต่ำ ภายใต้ความดันบรรยากาศ ณ ระดับน้ำทะเล (ความดัน 14.69 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว) ตัวอย่างเช่น ฟรีออน 12 ซึ่งเป็นน้ำยาขับดันชนิดหนึ่งที่ใช้อยู่ทั่วไป จะเกิดการเดือดที่อุณหภูมิประมาณ -30 องศาเซลเซียส ภายใต้ความดันบรรยากาศ ความดันสูงภายในอุปกรณ์ฉีดพ่นจะทำให้จุดเดือดของน้ำยาขับดันสูงขึ้น น้ำยาขับด้านภายในอุปกรณ์จึงสามารถอยู่ในสภาวะของเหลวที่อุณหภูมิห้องได้

 

   กลับหน้าแรก   

หน้าที่ 
  1. อุปกรณ์ฉีดพ่น
  2. การใช้อุปกรณ์ฉีดพ่น
โดย  ธีระยุทธ  สุวรรณประทีป  พิชัย ลีละพัฒนะ  พงษ์ธร  จรัญญากรณ์   และนพดล เวชสวัสดิ์  ฟิสิกส์ราชมงคลขอขอบคุณครับ

 

บทความเพิ่มเติม

 

กระป๋องสเปรย์ทำงานอย่างไร

       เมื่อพูดถึงคนที่ชื่อว่า  อีริค  รอทเท็ม  ( Eric Rotheim)  คงจะไม่มีคนรู้จัก  แต่ถ้าพูดถึงงานของเขา  คุณจะไม่สงสัยในงานของเขาเลย  รอทเท็มเป็นวิศวกรและนักประดิษฐ์ชาวนอรเวย์  เมื่อ  75  ปีก่อนเขาได้ประดิษฐ์กระป๋องสเปรย์เป็นคนแรก

        

กระป๋องสเปรย์ของรอทเท็มซึ่งเป็นต้นแบบของกระป๋องสเปรย์ในปัจจุบัน

        กระป๋องสเปรย์ของรอทเท็มตอนที่ประดิษฐ์ออกมาใหม่ๆ  ไม่มีใครให้ความสนใจ  ต้องรอจนกระทั่งเกิดสงครามโลกครั้งที่สอง  เมื่อกองทัพสหรัฐต้องออกไปปฏิบัติหน้าที่นอกประเทศ  ได้ใช้กระป๋องนี้บรรจุยาฆ่าแมลง   ช่วยให้ทหารอมริกาในภาคพื้นแปซิฟิคสามารถฉีดยาฆ่าแมลงได้อย่างสะดวก  รบกับญี่ปุ่นได้อย่างสบายใจ

        ภายหลังสงคราม  ภาคอุตสาหกรรม  ได้นำกระป๋องสเปรย์ไปประยุกต์ในงานอื่นๆอีกมากมาย    ปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์นับเป็นพันๆชนิดที่บรรจุอยู่ในกระป๋อง   ตั้งแต่น้ำยาฉีดผ้าให้เรียบ  น้ำมันพืช   ครีมโกนหนวด  ไปจนถึงยาพ่นจมูก  

        ฟิสิกส์ราชมงคลจะเปิดภายในกระป๋อง  และไขความลับภายในกระป๋องให้คุณได้ทราบ  ว่าการทำงานเป็นอย่างไร  ในหน้าถัดไป

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

 

กลับเข้าหน้าแรกบทความพิเศษ

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ