สเตมเซลล์คือเซลล์วัยอ่อนซึ่งมีศักยภาพที่จะเปลี่ยนแปลงไปเป็นเซลล์อวัยวะต่างๆในร่างกายได้ ดังตัวอย่างจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ ที่เรียงซ้อนกันอยู่ในห้องทดลองที่เบอร์ลินของรูดอล์ฟ  เฟียโชว์  พยาธิแพทย์สมัยศตวรรษที่สิบเก้า  ผู้บุกเบิกแนวคิดว่าโรคภัยไข้เจ็บตั้งต้นที่ระดับเซลล์

ความลับในเซลล์

       นักวิทยาศาสตร์ย้อมสีเนื้อเยื่อจากดวงตาเพื่อตรวจวัดอัตราการเจริญเติบโตของเซลล์และดูว่ามีสเตมเซลล์ที่สามารถซ่อมแซมกระจกตาอยู่หรือไม่   คอโลนีหรือกลุ่มเซลล์ รูปวงกลมขนาดใหญ่เป็นผลการเจริญเติบโตที่ชี้ว่าอาจมีสเตมเซลล์ปรากฎอยู่

เอ็มบริโอที่มีอายุ  5  วัน  นั้นมีขนาดเล็กยิ่ง

กว่าปลายเข็มเสียดอีก ทั้งยังไม่มีลักษณะ

พิเศษใดๆ  แม้แต่น้อย และไม่มี

แม้กระทั่งระบบประสาท

 

   

มุมมองที่แตกต่าง

                สำหรับผู้ที่เชื่อว่าชีวิตเริ่มต้นขึ้นทันทีที่สเปิร์มรวมตัวกับไข่ ภาพทารกที่เสียชีวิตจากการทำแท้ง (ตัวอย่างจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์บน)  อาจทำให้รู้สึกเศร้าสลดหรือกระทั่งไม่พอใจ  และความรู้สึกเช่นนี้ทำให้ผู้ต่อต้านการทำแท้งหลายคนประณามการวิจัยสเตมเซลล์จากเอ็มบริโอ บางคนบอกกว่าทั้งเอ็มบริโอ ทารกในครรภ์  หรือทารกที่คลอดออกมาล้วนมีชีวิตทั้งสิ้นจะต่างกันก็ที่มีอายุเท่านั้น  จึงควรได้รับการคุ้มครองเช่นเดียวกัน

                แต่ผู้สนับสนุนการวิจัยสเตมเซลล์จากเอ็มบริโอกลับมองต่างมุม ภาพจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน    แสดงภาพเอ็มบริโออายุ  5  วันในรูเข็ม  ซึ่งเป็นที่มาของเซลล์เจ้าปัญหานี้  ผู้สนับสนุนชี้ว่าการทิ้งเอ็มบริโอเหลือใช้ในคลินิกเจริญพันธุ์ไปเฉยๆ  เป็นการเสียทรัพยากรโดยเปล่าประโยชน์ อีกทั้งการนำสเตมเซลล์มาใส่ในมดลูกก็ได้อยู่ดี  แต่เซลล์ที่ไม่มีหน้าที่เฉพาะนี้สามารถพัฒนาเป็นเนื้อเยื่อของมนุษย์อันจะเป็นเครื่องมือชั้นยอดในการสร้างเนื้อเยื่อและอวัยวะที่แข็งแรงเพื่อต่อกรกับโรคร้าย  ปฏิกิริยาของสาธารณชนทำให้นักวิทยาศาสตร์ต้องค้นหาสเตมเซลล์จากแหล่งอื่นๆ  แม้ว่าสเตมเซลล์ของผู้ใหญ่อาจหาได้ง่ายและปรับตัวได้ดีกว่าที่เคยคิดกัน แต่นักวิจัยยังคงสนับสนุนให้ศึกษาสเตมเซลล์ ทั้งสองชนิด

                “เราหลีกเลี่ยงประเด็นทางด้านศีลธรรมไม่ได้ง่ายๆ  หรอกครับ”  ทอม  เมอร์เรย์  นักชีวจริยศาสตร์  ผู้เป็นประธานศูนย์แฮสติงส์ในนิวยอร์ก กล่าว  “ขณะนี้เรากำลังเผชิญปัญหาในการกำหนดว่าชีวิตเริ่มต้นเมื่อไร ซึ่งมีนัยที่สำคัญยิ่งต่อวิทยาศาสตร์และศาสนา”

                -  เจนนิเฟอร์  เอส.  ฮอลแลนด์

 

   กลับหน้าแรกเรื่อง Stem cell   

หน้าที่ 
 1. สเต็มเซลล์คืออะไร
 2. สเต็มเซลล์แบ่งตัวเองขึ้นมาใหม่ครั้งแล้วครั้งเล่าได้อย่างไร
 3. สเต็มเซลล์เปลี่ยนไปเป็นเซลล์ที่ทำหน้าที่เฉพาะเจาะจงได้อย่างไร
 4. การเพาะเลี้ยงสเต็มเซลล์จากตัวอ่อนทำอย่างไร
 5. เทคโนโลยีชีวภาพ (Bio-Technology)
 6. ความลับในเซลล์
 7. สเตมเซลล์จากเอ็มบริโอ
 8. สเตมเซลล์ของผู้ใหญ่
 9. สิบปากว่าไม่เท่าตาเห็น
 10. ยาปลูกอวัยวะ
 11. เซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิต
 
จาก National Geographic กรกฎาคม 2548   ฟิสิกส์ราชมงคลขอขอบคุณครับ

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

 

กลับเข้าหน้าแรกบทความพิเศษ

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ