หลายคนคิดว่า  เราอาจพบสเตมเซลล์ ของผู้ใหญ่ชนิดใหม่ ที่มีความสามารถอเนกอนันต์ เช่นเดียวกับสเตมเซลล์จากเอ็มบริโอก็ได้

สิบปากว่าไม่เท่าตาเห็น

       ไมเคิล ยัง และเฮนรี  คลาสเชน  จากสถาบันวิจัยดวงตาเชปเพนส์ แห่งฮาร์วาร์ด  ใช้กลุ่มหมูทดลองพิเศษที่มียีนเรืองแสงสีเขียวจากแมงกะพรุน  ซึ่งแรนดัลล์  พราเทอร์ จากมหาวิทยาลัยมิสซูรี  สร้างขึ้นเพื่อศึกษากลไกการซ่อมแซมดวงตาดังกล่าวอย่างละเอียด  เมื่อปลูกถ่ายเซลล์จอตาจากหมูเรืองแสงลงในหมูปกติที่ได้รับบาดเจ็บ  ทีมวิจัยของยังก็สามารถติดตามและตรวจสอบการทำงานของเซลล์เรืองแสงสีเขียวเหล่านั้นได้

        ยังบอกว่า " เซลล์พวกนี้ จะหาจอตาที่บาดเจ็บแล้วซ่อมแซมครับ  ดูเหมือนว่าจอตาที่บาดเจ็บจะคอยบอกให้เซลล์รู้ว่าต้องทำอะไร"

        เทคนิคนี้ต้องใช้ความละเอียดอ่อนอย่างยิ่ง  โดยการผ่าตัดช่องเล็กๆ  ทางด้านหลังของดวงตาและการศึกษาที่ดำเนินไปภายใต้การควบคุมช่วยให้หมูบางตัวมองเห็นได้อีกครั้ง

   กลับหน้าแรกเรื่อง Stem cell   

หน้าที่ 
 1. สเต็มเซลล์คืออะไร
 2. สเต็มเซลล์แบ่งตัวเองขึ้นมาใหม่ครั้งแล้วครั้งเล่าได้อย่างไร
 3. สเต็มเซลล์เปลี่ยนไปเป็นเซลล์ที่ทำหน้าที่เฉพาะเจาะจงได้อย่างไร
 4. การเพาะเลี้ยงสเต็มเซลล์จากตัวอ่อนทำอย่างไร
 5. เทคโนโลยีชีวภาพ (Bio-Technology)
 6. ความลับในเซลล์
 7. สเตมเซลล์จากเอ็มบริโอ
 8. สเตมเซลล์ของผู้ใหญ่
 9. สิบปากว่าไม่เท่าตาเห็น
 10. ยาปลูกอวัยวะ
 11. เซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิต
 
จาก National Geographic กรกฎาคม 2548   ฟิสิกส์ราชมงคลขอขอบคุณครับ

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

 

กลับเข้าหน้าแรกบทความพิเศษ

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ