โลกนี้ไม่มีของเสีย

       ในขณะที่โลกยังไม่ได้เจริญทางวัตถุเหมือนในขณะนี้  โลกอาจถือได้ว่าไม่มีของเสียเลย ก็ว่าได้  เพราะว่าของเสียจากคนและสัตว์  ซึ่งได้แก่สิ่งที่คนและสัตว์ขับถ่ายออกมา  เช่น อุจจาระ  และก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ที่คนและสัตว์ขับถ่ายหรือหายใจออกมา  ต่างก็เป็นวัตถุดิบอย่างดีที่พืชนำไปใช้ได้  อุจจาระของคนและสัตว์เป็นอาหารอย่างดีของพืช   และก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ก็เป็นวัตถุดิบอย่างดีที่พืชนำไปใช้ในการปรุงอาหารของพืช(การสังเคราะห์แสง)   และของเสียของพืชก็คือก๊าซออกซิเจนที่เกิดจากกระบวนการสังเคราะห์แสงของพืชก็คือก๊าซออกซิเจน  พืชจะคายก๊าซออกซิเจนนี้ออกมาทางใบ  แต่ก๊าซนี้ก็กลับกลายมาเป็นก๊าซดีที่คนและสัตว์   คนและสัตว์ต้องการนำก๊าซนี้ไปใช้ในกระบวนการเผาผลาญอาหารให้กลายเป็นพลังงาน

รูปที่ (1) ของเสียจากพืชสัตว์นำไปใช้ ของเสียจากสัตว์พืชนำไปใช้ (วัฏจักรของเสีย)

        ดังนั้นถ้าโลกมีคน  สัตว์ และพืชในจำนวนที่เหมาะสมโลกนี้ก็จะไม่มีของเสียเลย คือของเสียจะเปลี่ยนเป็นของดี  ของดีจะเปลี่ยนเป็นของเสีย  เป็นวัฏจักรอย่างนี้ตลอดไป   ถ้าถามท่านผู้อ่านว่าในปัจจุบันมีน้ำเสียมากไหมก็คงได้รับคำตอบว่ามาก  แต่ท่านเชื่อหรือไม่ว่าโลกหรือธรรมชาติสามารถทำน้ำเสียจำนวนมากเหล่านั้นให้เป็นน้ำดีได้ง่ายมาก  และสิ่งที่ทำหน้าที่เปลี่ยนน้ำเสียให้เป็นน้ำดีคือดวงอาทิตย์   ถ้าถามท่านผู้อ่านว่าน้ำฝนเป็นน้ำดีหรือเปล่า  คนในชนบทคงจะตอบว่าเป็นน้ำดี   ส่วนคนในกรุงเทพฯคงจะตอบว่าไม่ค่อยดีเท่าไรนัก   เหตุที่คนกรุงเทพฯตอบว่าไม่ใช่น้ำดีเท่าไรนัก  ก็เพราะว่าอากาศในกรุงเทพฯสกปรกมากถึงมากที่สุด ทำให้น้ำบริสุทธิ์อย่างน้ำฝนเวลาตกลงมายังพื้นโลกต้องแปดเปื้อนไปด้วย   ถึงแม้ว่าน้ำฝนส่วนใหญ่จะเป็นน้ำดี  แต่น้ำฝนบางส่วนก็เคยเป็นน้ำเสียมาก่อน เช่นอาจจะเคยเป็นน้ำปัสสาวะ  หรือเคยเป็นน้ำเน่ามาก่อน  แล้วธรรมชาติหรือแสงแดดทำหน้าที่กลั่นหรือชุบตัวน้ำเสียเหล่านี้ให้เป็นน้ำดี       ท่านผู้อ่านก็คงรู้จักวัฏจักรหรือวงเวียนชีวิตของน้ำมาบ้างแล้ว จากการเรียนในระดับมัธยมศึกษา  สำหรับท่านที่จบมานานแล้วอาจจะลืมไปบ้าง   ผู้เขียนจึงขอนำรูปวัฏจักรของน้ำมาให้ท่านผู้อ่านได้ดูอีกครั้งหนึ่ง  ดังรูปที่ (2)

รูปที่ (2) วัฏจักรของน้ำ

       จากรูปจะเห็นว่าน้ำ เวียนว่ายตายเกิดเป็นวัฏจักรไม่รู้จบ (ไม่รู้ว่าชีวิตของคนจะมีวัฏจักรเป็นอย่างนี้หรือเปล่า )

      

หน้าที่ 
  1.  โลกนี้ไม่มีของเสีย
  2.  เซรามิกส์ทนไฟ
  3.  รูปมังกรจากขี้เลื่อย
  4.  รูปมังกรจากขี้เลื่อย
  5.  ขี้ไก่
ของ  อาจารย์ สุชาติ  สุภาพ   ภาควิชาฟิสิกส์  คณะวิทยาศาสตร์   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

 

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

 

ฟิสิกส์ 1(ภาคกลศาสตร์)  ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)  ฟิสิกส์ 2 

ลศาสตร์เวกเตอร์

โลหะวิทยาฟิสิกส์  เอกสารคำสอนฟิสิกส์ 1   ฟิสิกส์  2 (บรรยาย)  

แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c  ฟิสิกส์พิศวง  

สอนฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

   ทดสอบออนไลน์  วีดีโอการเรียนการสอน  หน้าแรกในอดีต 

 

การทดลองเสมือน  บทความพิเศษ 

ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)

พจนานุกรมฟิสิกส์  ลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์  ธรรมชาติมหัศจรรย์

สูตรพื้นฐานฟิสิกส์  การทดลองมหัศจรรย์

สรุปฟิสิกส์

แบบฝึกหัดกลาง   แบบฝึกหัดโลหะวิทยา   

แบบทดสอบ   ความรู้รอบตัวทั่วไป

อะไรเอ่ย ?   ทดสอบความรู้รอบตัว   (เกมเศรษฐี)   คดีปริศนา

ข้อสอบเอนทรานซ์   เฉลยกลศาสตร์เวกเตอร์

คำศัพท์ประจำสัปดาห์   ความรู้รอบตัว  

การประดิษฐ์แของโลก   ผู้ได้รับโนเบลสาขาฟิสิกส์

  นักวิทยาศาสตร์เทศ     นักวิทยาศาสตร์ไทย     ดาราศาสตร์พิศวง 

การทำงานของอุปกรณ์ทางฟิสิกส์   การทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ

 

 

การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

 

1. การวัด    2. เวกเตอร์   

3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ   4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ 

5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน   6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 

7.  งานและพลังงาน  

 8.  การดลและโมเมนตัม    9.  การหมุน  

10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง  11. การเคลื่อนที่แบบคาบ  

 12. ความยืดหยุ่น   13. กลศาสตร์ของไหล  

14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน  

15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก 

16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร   17.  คลื่น 

18.การสั่น และคลื่นเสียง 19.หน้ากากการเรียน

 

การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

 

 1. ไฟฟ้าสถิต   2.  สนามไฟฟ้า  

3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 

5. ศักย์ไฟฟ้า   6. กระแสไฟฟ้า 

7. สนามแม่เหล็ก   8.การเหนี่ยวนำ

9. ไฟฟ้ากระแสสลับ   10. ทรานซิสเตอร์ 

11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ   14. กลศาสตร์ควอนตัม   

15. โครงสร้างของอะตอม

16. นิวเคลียร์  15. หน้ากากการเรียน

 

 การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

 

 1. จลศาสตร์ ( kinematic)  2. จลพลศาสตร์ (kinetics)   

3. งานและโมเมนตัม    4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง  

5.  ของไหลกับความร้อน     6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า   

7. แม่เหล็กไฟฟ้า    8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง    

9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพกับนิวเคลียร์  10. หน้ากากการเรียน

กลับเข้าหน้าแรก

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ