กลับสู่หน้าแรกฟิสิกส์ราชมงคล

จูลส์    เวิร์น

       เดือนมิถุนายน  1904  จูลส์  เวิร์น   เขียนบทความที่ทำนายล่วงหน้าไว้ว่าในอนาคตจะมีการนำเรือดำน้ำมาใช้  เวิร์น เป็นที่รู้จักและชื่นชอบไปทั่วโลกในฐานะผู้ประพันธ์เรื่องการผจญภัยในอนาคตที่เต็มไปด้วยรายละเอียดทางเทคนิคที่ดูเหมือนว่าจะมีทางเป็นไปได้  เขายังเป็นผู้ประพันธ์เรื่อง “ใต้ทะเลสองหมื่นโยชน์”  ซึ่งเขียนใน  ค.ศ. 1870  และยังมีคนอ่านกันมากมายอยู่จนถึงทุกวันนี้กลไกมหัศจรรย์ในหนังสือคือเรือ  Nautilus  เรือดำน้ำรูปซิการ์ที่แล่นฝ่าท้องทะเลลึกภายใต้การบังคับบัญชาของกัปตันนิโมผู้ลึกลับ

       ในจิตนาการของเวิร์น  เรือดำน้ำนี้ใช้เป็นบ้านที่แสนสบาย  ห้องปฏิบัติการทดลองวิจัยและยุทโธปกรณ์รวมอยู่ในตัว  และเนื่องจากหนังสือหลายเล่มของเขาทำนายล่วงหน้าถึงพัฒนาการในวิทยาการต่อมาได้อย่าง

       ยานใต้ทะเลเป็นหัวข้อเรื่องที่น่าสนใจยิ่งเมื่อศตวรรษที่  20  ถึงแม้ว่าเรือดำน้ำจะยังเบาบางกว่ายานที่มีใช้อยู่ในทุกวันนี้  เรือดำน้ำติดจรวดตอร์ปิโดก็เป็นสิ่งที่คุกคามอย่างจริงจังคอยพิฆาตเรือที่แล่นอยู่เหนือน้ำในยุคปลายทศวรรษ  1890  ครั้นถึงปี  1900  กองทัพเรือของชาติต่าง ๆ  หลายชาติ  ก็สั่งให้สร้างเรือดำน้ำกันแล้ว

 

   กลับหน้าแรก   

หน้าที่ 
 1. จูลส์ เวิร์น
 2. ใช้ในสงครามเท่่านั้น
 3. เรือนอติลุส
 4. ฝันไปไม่ถึง
ผู้เขียน : จูลส์ เวิร์น   โดย  Mary  Seelhorst  จากวารสาร Popular Mechanics สิงหาคม  2549

ฟิสิกส์ราชมงคลขอขอบคุณครับ

ประวัตินักวิทยาศาสตร์

อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์

ปรากฎการณ์โฟโตอิเล็กตริก

ยูคลิด

นิวตัน

นักวิทยาศาสตร์ไทย

พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม
ดร.ตั้ว ลพานุกรม ศจ.ดร.สตางค์ มงคลสุข ศจ.ดร.แถบ นีละนิธิ
หลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ พระยาวินิจวนันดร (โต โกเมศ) ศจ.ดร.ม.ร.ว.พุฒิพงศ์ วรวุฒิ
ศจ.ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ รศ.ดร.สกล พันธุ์ยิ้ม ศจ.ดร.นิกร ดุสิตสิน
รศ.ไสว สุนทรโรวาท รศ.ดร.ยอดหทัย เทพธรานนท์ ศจ.ดร.อารี วัลยะเสวี
ศจ.ดร.สรสิทธิ์ วัชโรทยาน ศจ.ดร.สุทัศน์ ยกส้าน ศจ.ดร.สถิต สิริสิงห์
ศจ.ดร.สำรวย โชติช่วง ศ.จ.ดร.คลุ้ม วัชรโรบล นายแพทย์ฝน แสงสิงแก้ว
หม่อมเจ้าสิทธิพร กฤดากร นายแพทย์กระแส ชนะวงศ์ ศ.จ.ดร.ประเวศ วะสี
พระช่วงเกษตรศิลปาการ ศ.จ.ดร.รวี ภาวิไล ศจ.ดร.สง่า สรรพศรี
ศ.จ.ดร.จรัส สุวรรณเวลา ศจ.ดร.เทพ เชียงทอง ศจ.ดร.วิรุฬห์ สายคณิต
ศจ.ดร.วิสุทธิ์ ใบไม้ ศจ.ดร.วิสุทธิ์ ใบไม้ นายสมเกียรติ ฐิตะฐาน
นพ.รัศมี วรรณิสสร นอ.สมศักดิ์ รักงาม  

 

นักวิทยาศาสตร์ไทย


พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
"บิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย"

bullet ศาสตราจารย์ ดร. วิรุฬห์ สายคณิต
bullet ศาสตราจารย์ นายแพทย์ประเวศ วะสี
bullet ศาสตราจารย์ ดร. ยงยุทธ ยุทธวงศ์
bullet ศาสตราจารย์ ดร. ม.ร.ว.พุฒิพงศ์ วรวุฒิ
bullet ศาสตราจารย์ ดร. สกล พันธุ์ยิ้ม
bullet ศาสตราจารย์ ดร. ยอดหทัย เทพธรานนท์
bullet ศาสตราจารย์ ดร. สุทัศน์ ยกส้าน
bullet ศาสตราจารย์ ดร. สถิตย์ สิริสิงห์
bullet ศาสตราจารย์ ดร. ถาวร วัชราภัย
bullet ศาสตราจารย์ สดศรี ไทยทอง
bullet ศาสตราจารย์ ดร. วิสุทธิ์ ใบไม้
bullet ศาสตราจารย์ ดร. ไพรัช ธัชยพงษ์
bullet ศาสตราจารย์ ดร. อมเรศ ภูมิรัตน
bullet ศาสตราจารย์เกีรติคุณ ดร. ณัฐ ภมรประวัติ
bullet ศาสตราจารย์ นายแพทย์อารี วัลยะเสวี
bullet ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิศิษฎ์ สิตปรีชา
bullet ศาสตราจารย์ ดร. ประเสริฐ โศภณ
bullet ศาสตราจารย์ ดร. วัลลภ สุระกำพลธร

12  ยอดมนุษย์

วิศวกร - สถาปนิก

1 ปาลลาดโย(Andred Palladio)bulet.gif (878 bytes)
2 เรน(Christopher Wren)
bulet.gif (878 bytes)
3 วัตต์(James Watt)bulet.gif (878 bytes)
4 โรเบิร์ต ฟุลตัน(Robert Fulton)bulet.gif (878 bytes)
5 สตีเวนสัน(George Stephenson)bulet.gif (878 bytes)
6 เดอ เลสเซปส์(Ferdinand de Lesseps)
bulet.gif (878 bytes)

bulet.gif (878 bytes)7 บรูเนล(Isambard Kingdom Brunel)
bulet.gif (878 bytes)8 พี่น้องตระกูลไรท์(Wilbur-Orville Wright)
bulet.gif (878 bytes)9 เบ็นซ์ และ ไดมเลอร์
(Kerl Benz- Gottlieb Daimler)

bulet.gif (878 bytes)10 โกรเพียส(Walter Gropius)
bulet.gif (878 bytes)11 เลอ กอร์บูซิเยร์(Le Corbusier)
bulet.gif (878 bytes)12 แฟรงค์ ลอยด์ ไรท์(Frank Lioyd Wright)

นักวิทยาศาสตร์เทศ

อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ อัลล์บุทท์ แอมแปร์
อโวกาโดร อาร์คิมีดิส อริสโตเติล
เบลล์ บอยล์ โคเปอร์นิคัส
ครูกส์ คูรี่ ดาลตัน
เดวี ดาร์วิน เอดิสัน
เอ็ดเวอร์ดเจนเนอร์ อีราโทสทีนีส ฟาราเดย์
เฟลมมิ่ง ฟุลตัน แฟรงคลิน
ฟริสกรีน กาลิเลโอ กัลวานิ
เกย์ ลุลแซก ก๊อดด๊าร์ด ฮาร์วี
จอร์ช สตีเฟนสัน แฮน ลิปเปอร์เชย์ ฮอยเกนส์
เจมส์ วัตต์ อังตวน ลาวัวซิเยร์ ลิวเวนฮอค
หลุยส์ ปาสเตอร์ มาร์โคนี แมกซ์เวลล์
เมนเดล มองต์โกลฟิเอร์ นิวตัน
รูดอล์ฟ ดีเซล ตอร์ริเชลลี วิลเบอร์และออร์วิลล์ไรต์
โนเบิล หลุยส์ อักกะซี่ เออร์วิง แลงมัวร์
เออร์เนสท์ รัทเธอร์ฟอร์ด เรินต์เกน ดาวินชี
เซลซัส วิทรูวิอูส  

ประวัตินักวิทยาศาสตร์

ของ นาย นัทธวิทย์ กิจศรีวิเชียร

รายชื่อ
 
 • อัลเบิรต์ ไอสไตน์
   
 • หลุยส์ ปาสเตอร์
   
 • โทมัส เอดิสัน
   
 • กูกิลโม มาร์โคนี
   
 • ชาร์ลส์ ดาร์วิน
   
 • วิลเบอร์ ไรท์
   
 • แซมมวล มอร์ส
   
 • วิลเฮล์ม คอนราด รีนต์เกิน
   
 • ไมเคิล ฟาราเดย์
   
 • ยอร์ช สตีเฟนสัน
   
 • เบนจามิน แฟรงคลิน
   
 • เซอร์ ฮัมฟรีย์ เดวีย์
   
 • จอห์น เบียร์ด
   
 • เซอร์ ไอแซค นิวตัน
  ผลงาน
   
 • - 1 -
   
 • - 2 -
   
 • - 3 -
   
 • - 4 -
   
 • - 5 -
   
 • - 6 -
   
 • - 7 -
   
 • - 8 -
   
 • - 9 -
   
 • - 10 -
   
 • - 11 -
   
 • - 12 -

  ผู้จัดทำ

  ที่มาของข้อมูล

  ฟิสิกส์ราชมงคลขอบคุณครับ


 •    
  George Stephenson

  ของ สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศ ว&ท  http://siweb.dss.go.th  ฟิสิกส์ราชมงคล ขอขอบคุณครับ

   

   

  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

   

   

  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฟิสิกส์ 1 หนังสือฟิสิกส์ 1 ภาคกลศาสตร์ หนังสือฟิสิกส์ 1  ภาค ของไหล ความร้อนและคลื่น

   

    การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

  1. การวัด 2. เวกเตอร์
  3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
  5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
  7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
  9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
  11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
  13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
  15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
  17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

    การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

  1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
  3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
  5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
  7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
  9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
  11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

  12. แสงและการมองเห็น

  13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
  15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

    การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

  1. จลศาสตร์ ( kinematic)

     2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

  3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
  5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
  7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
  9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

   

  กลับเข้าหน้าแรกบทความพิเศษ

  กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

  ครั้งที่

  เซ็นสมุดเยี่ยม

  บทความพิเศษ