กลับสู่หน้าแรกฟิสิกส์ราชมงคล

อวสานของนักปราชญ์

        หลังจาการปฏิวัติฝรั่งเศสเริ่มขึ้นไม่นาน  บุคคลในชนชั้นสูงและชนนั้นปกครองเริ่มถูกจับตามอง  ลาวัวซีเยเองก็ถูกกล่าวร้าย  เนื่องจากเขาทำงานในหน่วยงานเก็บภาษี  และเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 1794 (พ.ศ. 2337)  เจ้าหน้าที่จำนวน  28 คน  ของ Ferme  Ge’nerale’  ถูกจับกุม  และนำตัวไปคุมขัง  ในการไต่สวนซึ่งใช้เวลาไม่ถึงหนึ่งวันทุกคนก็ตัดสินลงโทษประหารชีวิตและริบทรัพย์สินทั้งหมด  (หลังจากนั้นหนึ่งปีกว่า  รัฐบาลได้คืนทรัพย์สินให้ภรรยาของเขา  เนื่องจาก  “ ถูกกล่าวหาโดยมิชอบ” ) ลาวัวซีเยเป็นคนที่สี่ที่จะถูกประหารชีวิต  เขาขอเวลาทำงานวิทยาศาสตร์บางอย่างให้เรียบร้อย  “สาธารณารัฐแห่งนี้  ไม่ต้องการนักวิทยาศาสตร์หรอกแล้วเครื่องกิโยตินก็บั่นศรีษะเขาออกจากร่าง  ขณะอายุได้  51  ปี  ศพของเขาถูกนำไปฝังในสุสานสาธารณะแห่งหนึ่ง  ในกรุงปารีส

       โจเซฟ-หลุนส์  ลากรานจ์  นักคณิตศาสตร์ผู้มีชื่อเสียงของฝรั่งเศสและเป็นเพื่อนร่วมงานของเขา  ได้กล่าวถึงเหตุการณ์ครั้งนี้ว่า  “การตัดหัวคนคนนี้ใช้เวลาชั่วพริบตา  แต่เวลาตั้งร้อยปี  ก็อาจสร้างบุคคลเช่นนี้ยังไม่ได้

       อองตวน  -โลรวง  ลาวัวซีเย นั้นทำงานที่หลากหลายและประสบผลสำเร็จด้วยดี  งานด้านเคมีเป็นงานที่เขาทำด้วยใจรัก  และได้สร้างความสำเร็จและสร้างชื่อเสียงแก่เขาอย่างมาก  จริงอยู่ว่าเขามีโอกาสที่จะได้รับตำแหน่งใหญ่โต (ส่วนหนึ่งก็เนื่องจากเป็นคนที่มีฐานะดี  บิดามารดาอยู่ในแวดวงคนชั้นสูง)  แต่เมื่อโอกาสแล้ว ก็ได้ศึกษาค้นคว้าเพื่อการพัฒนาความรู้  และนำไปสู่การพัฒนาสังคมประเทศชาติ  นับว่าน่าสรรเสริญอย่างยิ่ง

                นับจากเขาเสียชีวิตไปหนึ่งศตวรรษ  นักวิทยาศาสตร์ได้รวบรวมและชำระผลงานของเขาเพื่อเป็นเกียรติที่เขาได้สร้างคุณปการในด้านวิทยาศาสตร์แก่ชาวโลก  ทั้งยังได้สร้างอนุสาวรีย์ไว้กลางกรุงปารีสด้วย (แต่ถูกทำลายลงในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2  และยังไม่ได้มีการสร้างขึ้นใหม่ ) ขณะที่  หลุยส์  ปาสเตอร์  ยกย่องเขาในฐานะ “ผู้ร่างกฎเคมี” และสองศตวรรษหลังเสียชีวิต  ก็ได้มีกิจกรรมมากมายอย่างสมเกียรติเพื่อรำลึกถึงเกรียติคุณที่ลาวัวซีเยมีต่อชาวฝรั่งเศสและชาวโลก

 

   กลับหน้าแรก   

หน้าที่ 
  1. อวงตวน – โลรอง ลาวัวซีเย
  2. สำรวจแร่และธรณีวิทยา
  3. อุตุนิยมวิทยา
  4. งานด้านเคมี
  5. งานสาธารณะ
  6. อวสานของนักปราชญ์
  7. ผลงานของลาวัวซีเย
  8. การตั้งชื่อทางเคมีและเคมีวิเคราะห์
  9. งานด้านสาธารณสุข และการแพทย์

 

ผู้เขียน : ธวัชชัย  ดุลยสุจริต   จากวารสาร Update  มิถุนายน   2549

ฟิสิกส์ราชมงคลขอขอบคุณครับ

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

 

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฟิสิกส์ 1 หนังสือฟิสิกส์ 1 ภาคกลศาสตร์ หนังสือฟิสิกส์ 1  ภาค ของไหล ความร้อนและคลื่น

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

 

กลับเข้าหน้าแรกบทความพิเศษ

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ