กลับสู่หน้าแรกฟิสิกส์ราชมงคล

การตั้งชื่อทางเคมีและเคมีวิเคราะห์

       ลาวัวซีเยได้สำรวจองค์ประกอบของน้ำและอากาศ  ซึ่งในสมัยนั้นนับว่าเป็นธาตุ  เขาค้นพบว่าน้ำประกอบด้วยไฮโดรเจนและออกซิเจน  และอากาศมีส่วนผสมของก๊าชหลายชนิด  โดยหลักได้แก่  ไนโตรเจนและออกซิเจน  เขาได้ร่วมมือกับบักเคมีชาวฝรั่งเศสจำนวนหนึ่ง (ได้แก่  เคลาด์  หลุยส์  แบร์โทลโลต์  อองตวน  ฟูกรัว  และ  กุยตง  เดอมอร์โว)  สร้างระบบการตั้งชื่อทางเคมีเพื่อบอกโครงสร้างของสารประกอบโดยตีพิมพ์เมื่อปี 1787  (พ.ศ. 2330) ซึ่งเป็นระบบที่นิยมใช้เรื่อยมาจวบจนปัจจุบัน

        ผลงานของลาวัวซีเยชื่อ   หลักเบื้องต้นของเคมี ( Traite’  E’le’mentairw de Chimie )  ตีพิมพ์เมื่อปี  1789 (พ.ศ. 2332)  ถือเป็นตำราเคมีสมัยใหม่เล่มแรกเลยทีเดียว  มีการนำเสนอมุมมองทฤษฎีใหม่ด้านเคมี  และกล่าวถึงกฎทรงมวล ( Law of  Conservation  of Mass )  อย่างชัดเจนทั้งปฏิเสธฟลอจิสตอนด้วย  นอกจากนี้ยังยอมรับแนวคิดเรื่องธาตุที่ว่าเป็นสสารที่ไม่สามารถแยกย่อยลงไปได้อีกด้วยการวิเคราะห์ทางเคมีใด ๆ และเขาได้เสนอทฤษฎีการสร้างพันธะเคมีธาตุที่ไม่สามารถแยกได้อีก  เช่น ออกซิเจน  ไนโตรเจน  ไฮโดรเจน  ฟอสฟอรัส  ปรอท  สังกะสี  และกำมะถัน  เขายังได้วางรากฐานรายการธาตุสมัยใหม่แต่นักเคมีชั้นนำในสมัยนั้นไม่ยอมเชื่อแนวคิดใหม่ของเขา

 

   กลับหน้าแรก   

หน้าที่ 
  1. อวงตวน – โลรอง ลาวัวซีเย
  2. สำรวจแร่และธรณีวิทยา
  3. อุตุนิยมวิทยา
  4. งานด้านเคมี
  5. งานสาธารณะ
  6. อวสานของนักปราชญ์
  7. ผลงานของลาวัวซีเย
  8. การตั้งชื่อทางเคมีและเคมีวิเคราะห์
  9. งานด้านสาธารณสุข และการแพทย์

 

ผู้เขียน : ธวัชชัย  ดุลยสุจริต   จากวารสาร Update  มิถุนายน   2549

ฟิสิกส์ราชมงคลขอขอบคุณครับ

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

 

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฟิสิกส์ 1 หนังสือฟิสิกส์ 1 ภาคกลศาสตร์ หนังสือฟิสิกส์ 1  ภาค ของไหล ความร้อนและคลื่น

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

 

กลับเข้าหน้าแรกบทความพิเศษ

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ