กลับสู่หน้าแรกฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ลูมิเนสเซนต์

หิ่งห้อยกลายเป็นของเล่นเด็กไปแล้ว  เมื่อถูกจับมาใส่ไว้ในขวดแก้ว

นวัยเด็ก  บางคนอาจจำได้เมื่อครั้งได้เห็นหิ่งห้อยกระพริบแสงสีเหลืองรองแลดูเร้นลับในยามค่ำคืนจนอยากจะห้ามใจไม่ให้เอื้อมมือไปคว้าจับยามมันเคลื่อนตัวมาใกล้และหลายคนคงได้เคยเก็บเจ้าหิ่งห้อยมาเป็นของเล่นจนได้  แต่กลไกอะไรกันที่ทำให้หิ่งห้อยเรืองแสงได้ ?

หิ่งห้อยเรืองแสงได้เนื่องจากปฏิกิริยาทางเคมีภายในตัวมันระหว่างสารที่เรียกว่า ลูซิเฟอริน (luciferin)  กับ  อะดีโนซีนไตรฟอสเฟส (adenosine  triphosphate, ATP)  โดยมีเอนไซน์ที่เรียกว่า ลูซิเฟอเรส (luciferase)  เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา  ในที่สุดเมื่อสารที่เกิดขึ้นทำปฏิกิริยากับออกซิเจนจะเกิดการคายแสงออกมา  ปฏิกิริยาเคมีที่เกิดขึ้นแสดงได้ดังต่อไปนี้

luciferin + luciferase + ATP  ------>   luciferyl adenylate–luciferase + pyrophosphate

luciferyl adenylate–luciferase + 02 ------>   oxyluciferin + luciferase + AMP + light

            ลูมิเนสเซนส์เกิดได้จากหลายวิธีการ ในกรณีของหิ่งห้อย กระบวนการที่ทำให้เกิดการเปล่งแสงเป็นปฏิกิริยาทางเคมี แต่เนื่องจากเกิดขึ้นในสิ่งมีชีวิตจึงถูกเรียกว่า กระบวนการทางชีวภาพ (bioluminescence) นอกจากนี้แล้วการเปล่งแสงอาจเกิดจากกระบวนการอื่น ๆ ดังเช่น  กระบวนการทางไฟฟ้า (electroluminescene) กระบวนการทางแสง (photoluminescence) กระบวนการทางการเสียดสี (triboluminescence) กระบวนการทางเสียง (sonoluminescence) เป็นต้น

 

 

ดูหน้าที่แล้ว <              >ดูหน้าถัดไป

ดร. สมบุญ  สหสิทธิวัฒน์  สถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหิดล

 

หน้าที่

 

  1. ของเล่นเรืองแสง

  2. ลูมิเนสเซนต์

  3. แท่งเรืองแสง

  4. เรืองแสงในความมืด

  5. ฟลูออเรสเซนซ์

  6. จอทีวี

  7. OLED

  8. ทับทิม

 

 

บทความเพิ่มเติม

 

แท่งแสงทำงานได้อย่างไร

             แท่งแสง(light  sticks)  ถูกประดิษฐ์ขึ้นมาเมื่อประมาณ  25  ปีก่อน  มันเป็นแท่งที่เปล่งแสงได้   เมื่อก่อนนำไปใช้ในงานฮาโลวีน เพราะแสงที่เปล่งออกมาดูน่ากลัว ลึกลับ  และไม่มีความร้อนด้วย   มันเปล่งแสงได้อย่างไร  แสงของมันเหมือนกับแสงของหลอดไฟหรือหลอดนีออนหรือไม่   ถ้าไม่เหมือนมันแตกต่างกันอย่างไร   นักฟิสิกส์ไขปริศนาให้กับคุณ  

คลิกอ่านต่อครับ

 

ฟลูออเรสเซนซ์

         หลอดทดลองดังรูป  บรรจุสารละลายโซเดียมฟลูออเรสซีนไว้ในแสงปกติ  สารละลายมีสีแดงเรื่อ  แต่เมื่อฉายไฟซึ่งสว่างจ้าไปที่สารละลายในระยะประชิด  ฟลูออเรสซีนในสารละลายจะเรืองแสงเป็นสีเขียว

คลิกอ่านต่อครับ

 

 

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฟิสิกส์ 1 หนังสือฟิสิกส์ 1 ภาคกลศาสตร์ หนังสือฟิสิกส์ 1  ภาค ของไหล ความร้อนและคลื่น

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

 

กลับเข้าหน้าแรกบทความพิเศษ

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ