กลับสู่หน้าแรกฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

แท่งเรืองแสง

                แท่งเรืองแสง (light  stick) เป็นของเล่นที่เราเห็นกันบ่อย ๆ ตามงานคอนเสิร์ต จนถึงงานวัด เป็นการเรืองแสงที่เกิดจากกระบวนการทางเคมี โดยสีที่ถูกปล่อยออกมามีได้หลากหลายทั้งแดง ฟ้า  เขียว  เหลือง ขึ้นกับชนิดของสารเคมีที่ใช้เพื่อให้เกิดการเรืองแสง แท่งเรืองแสงประกอบด้วยกระบอกพลาสติกที่ภายในบรรจุสารละลายฟีนิลออกซา-เลตเอสเทอร์ (phenyl oxalate ester) และ สีเรืองแสง (fluorescent dye) โดยสารละลายนี้จะล้อมรอบกระเปาะแก้วที่มีไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์บรรจุอยู่ เมื่อเราบิดงอกระบอกพลาสติก กระเปาะแก้วซึ่งบางมากจะแตกออกและปล่อยให้สารละลายไฮโดรเจนเปอร์-ออกไซด์ออกมา สิ่งที่เกิดขึ้นตามมาคือไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์จะไปออกซิไดซ์ฟีนิลออสซาเลตเอสเทอร์เกิดเป็นฟีนอล (phenol) กับสารที่ไม่เสถียรคือ เพอรอซีแอซิดเอสเทอร์ (peroxyacid ester)  ซึ่งจะทำให้ได้เป็นฟีนอล และสารประกอบไซคลิกเพรอกซี (cyclic peroxy) ที่จะสลายตัวต่อไปเป็นคาร์บอนไดออกไซด์ โดยในกระบวนการสลายตัวจะมีการถ่ายเทพลังงานไปยังโมเลกุลของสี ยังผลให้อิเล็กตรอนในอะตอมของโมเลกุลสีกระโดดไปยังระดับพลังงานสูงขึ้น และเมื่ออิเล็กตรอนตกกลับสู่ที่เดิมจะเกิดการปล่อยพลังงานส่วนเกินในรูปพลังงานแสง ตัวอย่างสีเรืองแสงที่ถูกใช้เพื่อให้เกิดการเรืองแสงเป็นสีต่าง ๆ เช่น 9,10–diphenylanthracene  ที่ให้แสงสีฟ้า 9,10-bis (phenylethynyl) anthracene ที่ให้แสงสีเขียว และ 5,6,11,12-tetraphenylnaphthacene หรือมีชื่อเรียกอีกชื่อว่า รูบรีน (rubrene) ซึ่งให้แสงสีแดง

 

 

ดูหน้าที่แล้ว <              >ดูหน้าถัดไป

ดร. สมบุญ  สหสิทธิวัฒน์  สถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหิดล

 

หน้าที่

  1. ของเล่นเรืองแสง

  2. ลูมิเนสเซนต์

  3. แท่งเรืองแสง

  4. เรืองแสงในความมืด

  5. ฟลูออเรสเซนซ์

  6. จอทีวี

  7. OLED

  8. ทับทิม

 

 

 

 

 

 

บทความเพิ่มเติม

 

แท่งแสงทำงานได้อย่างไร

             แท่งแสง(light  sticks)  ถูกประดิษฐ์ขึ้นมาเมื่อประมาณ  25  ปีก่อน  มันเป็นแท่งที่เปล่งแสงได้   เมื่อก่อนนำไปใช้ในงานฮาโลวีน เพราะแสงที่เปล่งออกมาดูน่ากลัว ลึกลับ  และไม่มีความร้อนด้วย   มันเปล่งแสงได้อย่างไร  แสงของมันเหมือนกับแสงของหลอดไฟหรือหลอดนีออนหรือไม่   ถ้าไม่เหมือนมันแตกต่างกันอย่างไร   นักฟิสิกส์ไขปริศนาให้กับคุณ  

คลิกอ่านต่อครับ

 

ฟลูออเรสเซนซ์

         หลอดทดลองดังรูป  บรรจุสารละลายโซเดียมฟลูออเรสซีนไว้ในแสงปกติ  สารละลายมีสีแดงเรื่อ  แต่เมื่อฉายไฟซึ่งสว่างจ้าไปที่สารละลายในระยะประชิด  ฟลูออเรสซีนในสารละลายจะเรืองแสงเป็นสีเขียว

คลิกอ่านต่อครับ

 

 

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฟิสิกส์ 1 หนังสือฟิสิกส์ 1 ภาคกลศาสตร์ หนังสือฟิสิกส์ 1  ภาค ของไหล ความร้อนและคลื่น

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

 

กลับเข้าหน้าแรกบทความพิเศษ

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ