กลับสู่หน้าแรกฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ฟลูออเรสเซนซ์

                สำหรับการเรืองแสงแบบฟลูออเรสเซนซ์ เมื่ออิเล็กตรอนได้รับพลังงาน มันจะกระโดดจากสภาวะพื้นที่เป็นซิงเกล็ตสเตต (singlet state) ไปสู่ระดับพลังงานที่สูงขึ้นและเป็นซิงเกล็ตสเตตเช่นกันและกลับสู่สภาวะพื้นทันที โดยมีการคายพลังงานส่วนเกินในรูปพลังงานแสง กระบวนการทั้งหมดเกิดขึ้นภายในเวลาไม่กี่นาโนวินาที แต่ในสารพวกฟอสเฟอร์ อิเล็กตรอนที่กระโดดไปสู่ระดับพลังงานสูงขึ้นไม่ได้กลับสู่สภาวะพื้นทันที โดยจะมีการย้ายไปสู่ระดับพลังงานที่ต่ำกว่าแต่มีสปิน มัลติพลิซิตี (spin  multiplicity) สูงขึ้น (นั่นคือ ทริปเล็ตสเตต - triplet state) และกลับเข้าสู่สภาวะพื้นโดยคายแสงออกมา ทั้งนี้การกลับเข้าสู่สภาวะพื้นในตอนนี้ต้องใช้เวลานานขึ้น เนื่องจากสภาวะพื้นที่เป็นซิงเกล็ตสเตตทำให้การกลับลงสู่สภาวะกระตุ้นที่เป็นทริปเปล็ตสเตต สู่สภาวะพื้นที่เป็นซิงเกล็ตสเตตเป็นข้อห้ามทางควอนตัมทำให้ต้องใช้เวลานานขึ้น ปกติกระบวนการฟอสฟอเรสเซนซ์จะใช้เวลาในช่วงมิลลิวินาที แต่ในสารประกอบบางชนิดอาจใช้เวลาเป็นนาทีถึงชั่วโมงได้ เราจึงเห็นแสงเรืองออกมาได้จากสารฟอสเฟอร์แม้ภายหลังจากการปิดไฟไปแล้วเป็นเวลานาน ในหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ก็มีการเคลือบภายในหลอดด้วยสารพวกฟอสเฟอร์เช่นกัน  ซึ่งเมื่อมีการให้พลังงานไฟฟ้าแก่หลอดไฟประเภทนี้ แรงดันไฟฟ้าที่สูงมากจะทำให้อะตอมของปรอทปล่อยแสงอัลตราไวโอเลตออกมาเมื่อแสงอัลตราไวโอเลตตกกระทบกับสารฟอสเฟอร์จะทำให้เกิดการเรืองแสงสีขาวออกมา

 

 

ดูหน้าที่แล้ว <              >ดูหน้าถัดไป

ดร. สมบุญ  สหสิทธิวัฒน์  สถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหิดล

 

หน้าที่

  1. ของเล่นเรืองแสง

  2. ลูมิเนสเซนต์

  3. แท่งเรืองแสง

  4. เรืองแสงในความมืด

  5. ฟลูออเรสเซนซ์

  6. จอทีวี

  7. OLED

  8. ทับทิม

 

 

 

 

 

บทความเพิ่มเติม

 

แท่งแสงทำงานได้อย่างไร

             แท่งแสง(light  sticks)  ถูกประดิษฐ์ขึ้นมาเมื่อประมาณ  25  ปีก่อน  มันเป็นแท่งที่เปล่งแสงได้   เมื่อก่อนนำไปใช้ในงานฮาโลวีน เพราะแสงที่เปล่งออกมาดูน่ากลัว ลึกลับ  และไม่มีความร้อนด้วย   มันเปล่งแสงได้อย่างไร  แสงของมันเหมือนกับแสงของหลอดไฟหรือหลอดนีออนหรือไม่   ถ้าไม่เหมือนมันแตกต่างกันอย่างไร   นักฟิสิกส์ไขปริศนาให้กับคุณ  

คลิกอ่านต่อครับ

 

ฟลูออเรสเซนซ์

         หลอดทดลองดังรูป  บรรจุสารละลายโซเดียมฟลูออเรสซีนไว้ในแสงปกติ  สารละลายมีสีแดงเรื่อ  แต่เมื่อฉายไฟซึ่งสว่างจ้าไปที่สารละลายในระยะประชิด  ฟลูออเรสซีนในสารละลายจะเรืองแสงเป็นสีเขียว

คลิกอ่านต่อครับ

 

 

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฟิสิกส์ 1 หนังสือฟิสิกส์ 1 ภาคกลศาสตร์ หนังสือฟิสิกส์ 1  ภาค ของไหล ความร้อนและคลื่น

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

 

กลับเข้าหน้าแรกบทความพิเศษ

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ