กลับสู่หน้าแรกฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

จอทีวี

โทรทัศน์

         คนส่วนใหญ่คิดว่าพัฒนาการของโทรทัศน์หรือที่เรียกกันว่า ทีวี (TV) นั้นเกิดขึ้นต่อจากความสมบูรณ์แบบและความนิยมของโทรศัพท์ ภาพยนตร์ และวิทยุ แต่ในความเป็นจริง การศึกษาค้นคว้าและการทดลองเริ่มขึ้นตั้งแต่ช่วงกลางศตวรรษที่สิบเก้าการพิสูจน์ทางทฤษฎีเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างแสงและไฟฟ้า ซึ่งจำเป็นสำหรับการส่งสัญญาณโทรทัศน์นั้น นักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษ ไมเคิล ฟาราเดย์ (Michael Faraday ค.ศ. ๑๗๙๑-๑๘๓๗) เคยแจกแจงรายละเอียดไว้ในการทดลองตั้งแต่ช่วงทศวรรษ ๑๘๓๐ และมีผู้เปิดเผยรายละเอียดอื่น ๆ อีกด้วยเช่นกัน

คลิกครับ

 

                สารพวกฟอสเฟอร์นี้ยังนำไปใช้ในจอแสดงผลแบบหลอดรังสีแคโทด (Cathode Ray  Tube, CRT)  ซึ่งคือจอทีวี หรือจอมอนิเตอร์แบบเก่านั่นเอง  ข้อแตกต่างของสารฟอสเฟอร์ที่ใช้เคลือบจอภาพ CRT หรือหลอดฟลูออเรสเซนต์ กับที่ใช้ในของเล่นพลาสติกหรือสีเรืองแสงที่พิมพ์บนผนังหรือเสื้อผ้า คือสำหรับกรณีแรก ฟอสเฟอร์ที่ใช้จะมีระยะเวลาในการเรืองแสงหลังการฉายแสงไม่นานนัก แต่ในแบบหลังจะสามารถเรืองแสงออกมาได้อย่างต่อเนื่องภายหลังการฉายแสงไปแล้วหลายนาทีจนอาจถึงเป็นชั่วโมง สีของแสงที่เรืองออกมาขึ้นกับชนิดของสารฟอสเฟอร์ ตัวอย่างของสารฟอสเฟอร์เช่น CaWO ให้แสงสีฟ้า  Zn 2SiO4:Mn  ให้แสงสีเขียว  และ  Y2 O2 S:Eu  ให้แสงสีแดง  อนึ่ง ฟอสเฟอร์ที่มีระยะเวลาเรืองแสงหลังการฉายอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน  มักเป็นพวกสารประกอบอะลูมิเนต ที่ธาตุแรร์เอิร์ทกระจายตัวอยู่  

                อย่างไรก็ตามยังมีการเรืองแสงที่เรียกว่าพวก “ glow in the dark”  อีกแบบที่มีการเรืองแสงได้เองโดยไม่ต้องการแสงเป็นตัวกระตุ้น เช่นในเข็มนาฬิกาบางแบบ  การเรืองแสงของวัสดุพวกนี้เกิดจากการผสมสารกัมมันตภาพรังสี เช่น ผสมเรเดียมเข้ากับสารฟอสเฟอร์ ในกรณีนี้กัมมันตภาพรังสีจากกระตุ้นให้อิเล็กตรอนมีพลังงานสูงขึ้น  และจะคายแสงเมื่ออิเล็กตรอนกลับลงสู่สภาวะพื้น การเรืองแสงจะเกิดได้ตลอดระยะเวลาตราบเท่าที่เรเดียม หรือสารกัมมันตภาพรังสี ที่ใช้ยังคงสลายตัวให้รังสีได้ แต่เนื่องด้วยรังสีจากเรเดียม มีอันตรายมาก ทำให้ไม่มีการใช้เรเดียมอีกต่อไป  แต่เปลี่ยนเป็นไตเตรียมแทนโดยไตเตรียมเป็นสารกัมมันตภาพรังสีเช่นกันแต่มีความปลอดภัยมากกว่า หรือใช้เฉพาะสารพวกฟอสเฟอร์เพียงอย่างเดียว ซึ่งในกรณีหลังจะเรืองแสงในที่มือได้ชั่วขณะเท่านั้น

 

 

ดูหน้าที่แล้ว <              >ดูหน้าถัดไป

ดร. สมบุญ  สหสิทธิวัฒน์  สถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหิดล

 

หน้าที่

  1. ของเล่นเรืองแสง

  2. ลูมิเนสเซนต์

  3. แท่งเรืองแสง

  4. เรืองแสงในความมืด

  5. ฟลูออเรสเซนซ์

  6. จอทีวี

  7. OLED

  8. ทับทิม

 

 

 

 

 

บทความเพิ่มเติม

 

แท่งแสงทำงานได้อย่างไร

             แท่งแสง(light  sticks)  ถูกประดิษฐ์ขึ้นมาเมื่อประมาณ  25  ปีก่อน  มันเป็นแท่งที่เปล่งแสงได้   เมื่อก่อนนำไปใช้ในงานฮาโลวีน เพราะแสงที่เปล่งออกมาดูน่ากลัว ลึกลับ  และไม่มีความร้อนด้วย   มันเปล่งแสงได้อย่างไร  แสงของมันเหมือนกับแสงของหลอดไฟหรือหลอดนีออนหรือไม่   ถ้าไม่เหมือนมันแตกต่างกันอย่างไร   นักฟิสิกส์ไขปริศนาให้กับคุณ  

คลิกอ่านต่อครับ

 

ฟลูออเรสเซนซ์

         หลอดทดลองดังรูป  บรรจุสารละลายโซเดียมฟลูออเรสซีนไว้ในแสงปกติ  สารละลายมีสีแดงเรื่อ  แต่เมื่อฉายไฟซึ่งสว่างจ้าไปที่สารละลายในระยะประชิด  ฟลูออเรสซีนในสารละลายจะเรืองแสงเป็นสีเขียว

คลิกอ่านต่อครับ

 

 

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฟิสิกส์ 1 หนังสือฟิสิกส์ 1 ภาคกลศาสตร์ หนังสือฟิสิกส์ 1  ภาค ของไหล ความร้อนและคลื่น

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

 

กลับเข้าหน้าแรกบทความพิเศษ

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ