กลับสู่หน้าแรกฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ของเล่นเรืองแสง

       การเล่นของเด็กเมื่อยังเล็กเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการเผชิญกับโลกแห่งความเป็นจริงเมื่อเข้าสู่วัยผู้ใหญ่แสงสีที่สดใสของของเล่นเป็นกลยุทธ์ที่ผู้ผลิตของเล่นนิยมใช้เป็นอย่างยิ่งในการทำให้ของเล่นนั้นเป็นที่นิยม และคงไม่มีอะไรน่าตื่นตาใจไปกว่าการที่ของเล่นสามารถเรืองแสงออกมาได้  ลองนึกภาพดาบเลเซอร์ของดาร์ทเวเดอร์และอัศวินเจไดที่เรืองแสงสวยงาม  ถ้าแทนที่ดาบเลเซอร์ด้วยดาบโลหะธรรมดา  หนังเรื่องสตาร์วอร์อาจไม่ได้รับความนิยมเท่านี้ก็เป็นได้

      บทความนี้กล่าวถึงของเล่นที่มีการเรืองแสงได้ในแบบที่เรียกว่า  ลูมิเนสเซนซ์ (luminescence)  ซึ่งเป็นการเปล่งแสงออกมาด้วยกระบวนการทางเคมีหรือทางกายภาพอันเนื่องมาจากการอิเล็กตรอนในอะตอมถูกกระตุ้นไปสู่ภาวะเร้า (excited  state)  ซึ่งไม่เสถียร  และเมื่ออิเล็กตรอนกลับสู่ที่เดิมหรือภาวะพื้น (ground  state)  ก็จะคายพลังงานในรูปพลังงานแสงโดยไม่มีความร้อนเกิดขึ้น  อย่างไรก็ตาม  ในระหว่างที่อิเล็กตรอนในสภาวะเร้ากลับเข้าสู่สภาวะพื้น  ก็อาจเกิดการคายพลังงานในรูปพลังงานความร้อนแทนแสงได้ด้วยเช่นกัน  ทั้งนี้การเกิดแสงจากกระบวนการทางความร้อน  เช่น ในหลอดไฟแบบสีไส้  หรือจากเตาไฟฟ้า  ไม่นับว่าเป็นการเปล่งแสงแบบลูมิเนสเซนต์เพราะในกรณีนี้แสงที่เปล่งออกมาเกิดจากความร้อนที่เกิดขึ้นเกิดจาการสั่นสะเทือนของอะตอมหรือโมเลกุล

 

 

ดูหน้าที่แล้ว <              >ดูหน้าถัดไป

ดร. สมบุญ  สหสิทธิวัฒน์  สถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหิดล

 

หน้าที่

 

  1. ของเล่นเรืองแสง

  2. ลูมิเนสเซนต์

  3. แท่งเรืองแสง

  4. เรืองแสงในความมืด

  5. ฟลูออเรสเซนซ์

  6. จอทีวี

  7. OLED

  8. ทับทิม

 

 

 

 

 

บทความเพิ่มเติม

 

แท่งแสงทำงานได้อย่างไร

             แท่งแสง(light  sticks)  ถูกประดิษฐ์ขึ้นมาเมื่อประมาณ  25  ปีก่อน  มันเป็นแท่งที่เปล่งแสงได้   เมื่อก่อนนำไปใช้ในงานฮาโลวีน เพราะแสงที่เปล่งออกมาดูน่ากลัว ลึกลับ  และไม่มีความร้อนด้วย   มันเปล่งแสงได้อย่างไร  แสงของมันเหมือนกับแสงของหลอดไฟหรือหลอดนีออนหรือไม่   ถ้าไม่เหมือนมันแตกต่างกันอย่างไร   นักฟิสิกส์ไขปริศนาให้กับคุณ  

คลิกอ่านต่อครับ

 

ฟลูออเรสเซนซ์

         หลอดทดลองดังรูป  บรรจุสารละลายโซเดียมฟลูออเรสซีนไว้ในแสงปกติ  สารละลายมีสีแดงเรื่อ  แต่เมื่อฉายไฟซึ่งสว่างจ้าไปที่สารละลายในระยะประชิด  ฟลูออเรสซีนในสารละลายจะเรืองแสงเป็นสีเขียว

คลิกอ่านต่อครับ

 

 

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฟิสิกส์ 1 หนังสือฟิสิกส์ 1 ภาคกลศาสตร์ หนังสือฟิสิกส์ 1  ภาค ของไหล ความร้อนและคลื่น

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

 

กลับเข้าหน้าแรกบทความพิเศษ

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ