กลับสู่หน้าแรกฟิสิกส์ราชมงคล

   

 

   กลับหน้าแรก   

หน้าที่ 
  1. โรเมอร์วัดความเร็วแสง
  2. เริ่มจับเวลาจากเงามืด
  3. คำอธิบายที่ถูกต้อง
ผู้เขียน : สมภพ  ขำสวัสดิ์  จากวิทยาศาสตร์ จินตนาการ

ฟิสิกส์ราชมงคลขอขอบคุณครับ

 

ลักษณะของคลื่นแสง

 

bullet

แสงเดินทางเป็นเส้นตรง

bullet

มีอัตราเร็วสูงมากประมาณ   2.99793 x10 8  เมตร/วินาที

bullet

เมื่อมีวัตถุขวางทางเดินของแสง  จะเกิดเงาขึ้นด้านหลังของวัตถุ

bullet

เงาที่เกิดจากแหล่งกำเนิดแสงขนาดใหญ่จะมีเงา  ชนิด  คือ เงามืด   และเงามัว

bullet

เส้นตรงที่แสดงแนวของลำแสง  เรียกว่า   รังสีของแสง

    ท่านกาลิเลโอได้ทำการทดลองเพื่อวัดความเร็วแสง  โดยท่านและผู้ช่วยถือตะเกียงกันคนละดวง  ภายในตะเกียงมีแผ่นเหล็กเปิดปิดแสง  ท่านให้ผู้ช่วยไปบนเขาอีกลูกหนึ่ง ห่างกัน  1 ไมล์ ขณะที่กาลิเลโอเปิดแผ่นให้แสงพุ่งออก  เมื่อผู้ช่วยเห็นแสงก็ให้เปิดแผ่นปิดออกและให้แสงพุ่งออกมาเป็นสัญญาณพุ่งตอบกลับมาทันที  

คลิกอ่านต่อครับ

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

 

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฟิสิกส์ 1 หนังสือฟิสิกส์ 1 ภาคกลศาสตร์ หนังสือฟิสิกส์ 1  ภาค ของไหล ความร้อนและคลื่น

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

 

กลับเข้าหน้าแรกบทความพิเศษ

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ