กลับสู่หน้าแรกฟิสิกส์ราชมงคล

 
   
 

 

 
 
   
 

ตอนที่ 2 แรงที่มีมวล อนุภาคนำพาแรง >>> อ่านต่อ

แรงทั้ง 4 ประเภท

ในปัจจุบันนี้ นักฟิสิกส์แบ่งแรงต่างๆ ในธรรมชาติออกได้เป็น ๔ กลุ่มดังนี้

 • แรงโน้มถ่วง หรือ แรงดึงดูด ระหว่างมวล
 • แรงแม่เหล็กไฟฟ้า ที่ดึงดูด วัตถุที่มีประจุไฟฟ้าเช่น อิเล็กตรอน
 • แรงนิวเคลียร์อย่างอ่อน ที่เกิดในกระบวนการสลายตัวของธาตุกัมมันตรังสี
 • แรงนิวเคลียร์อย่างเข้ม ที่เชื่อมนิวตรอนและโปรตอนให้อยู่ด้วยกัน ในนิวเคลียสของอะตอม

1. นิวเคลียร์อย่างแรง (strong nuclear interaction)
magniute = 10 44 เป็นแรงที่รวมนิวเคลียสไม่ให้แตกกระจายจากแรงผลัก ซึ่งกันและกัน
2. แม่เหล็กไฟฟ้า (electromagnetic interaction)
magniute = 10 42 แรงนี้เป็นแรงที่ทำห้มีอะตอมอยูได้ไง
3. นิวเคลียร์อย่างอ่อน (weak nuclear interaction)
magniute = 10 38 แรงนี่เป็นแรงทีทำให้เกิดการแผ่รังสี (radioactive)
4. แรงโน้มถ่วง (gravity)
maginute = 1 ซึ่งเป็นแรงที่มีอยุ่ทุกที่ทั่วเอกภพและเป็นแรงดูดเสมอ เจ้าgravity เป็นอะไรที่เข้าใจยากมาก ๆ ที่ยากนี่เพราะเราไม่เคยเห็น mediator ของ gravity เลยครับ

 

 


   
 

 

อนุภาคแรง

 • 1. อนุภาคแรงโน้มถ่วง คือเป็นเหตุของแรงโน้มถ่วง เป็นแรงที่มีขนาดอ่อนที่สุด แต่มีรัศมีไกลที่สุด
  ดังนั้นจึงเป็นแรงที่มหาศาลได้ ถ้ามีวัตถุชิ้นใหญ่มาอยู่ในระยะใกล้กัน โดยอนุภาคนี้เราเรียกว่า
  กราวิตรอน สปินเป็น 2
  2 . อนุภาคแรงแม่เหล็กไฟฟ้า มีผลต่อประจุไฟฟ้า เช่น e quark แต่ไม่มีผลต่ออนุภาคไม่มีประจุเช่น ฅ
  กราวิตรอน มี อนุภาคมากกว่าอนุภาคแรงโน้มถ่วง 10 x 1 0 19 unit ในโลกทัศน์แบบจุลภาคแล้วแรงนี้ปรากฏออกมาอย่าง เด่นชัด คือแรงดึงดูดระหว่าง e ที่มีประจุ- กับโปรตอนในนิวเคลียสที่มีประจุ + จะดึงกันให้อิเล็คตรอนโคจรอยู่ รอบนิวเคลียส เราอาจจะอธิบายปรากฏการณ์นี้ว่า เกิดจากการแลกเปลี่ยนอนุภาคพลังงานที่มีสปิน 1 ไม่มีมวล ที่เรียกว่าโฟตอน
  3. อนุภาคนิวเคลียสชนิดอ่อน มีผลต่ออนุภาคที่มี สปิน 5 เท่านั้นนอกจากนี้โปรตอนมีอนุภาคที่รวมเรียกว่า เวกเตอร์โบโซนใหญ่ คืออนุภาคต่อไปนี้ w+ w- z0 (โบซอน) แต่ละตัวมีมวล ราว 100ger โดยในตอนแรกไม่เข้าใจมันนักแต่ภายหลัง เมื่อวายเบิร์ก - ซาลาม ได้เสนอแนวการรวมทฤษฎีกับเรื่องของแม่เหล็กไฟฟ้า โดยกล่าวถึงสมบัติอย่างหนึ่งที่เรียกว่า " การเสียสมดุลฉับพลัน" จึงเข้าใจว่ามันมีลักษณะคล้ายอนุภาคนิวเคลียร์ชนิดเข้ม
  4. อนุภาคนิวเคลียสชนิดเข้ม เกิดจากการดึงควาร์กต่าง ๆ เข้าด้วยกัน ในโปรตอนและนิวตรอนไว้ในอะตอมเรา เรียกอนุภาคนี้ว่า กลูออน(gluon) ซึ่งมีปฏิกริยากับตัวมันเองและควาร์กเท่านั้น โดยสมบัติของการเหนี่ยวยึดควาร์ก คือ ควาร์กทั้งหมดที่มารวมตัวอยู่ในอนุภาคต่าง ๆ ได้นั้นต้องรวมตัวกันให้ได้สีขาว คือ สีทั้ง 3 ของ ควาร์กในอนุภาคต้องผสมให้เป็นสีขาวมิฉะนั้นจะไม่เป็นเสถียรคุณสมบัติอีกอย่างหนึ่งของแรงนิวเคลียสชนิด เข้มที่เรียกว่า " ความอิสระภายในขอบเขต" แรงนิวเคลียสชนิดเข้มจะสูงขึ้นเมื่ออยู่ในระดับพลังงานปกติ และ ลดลงเมื่อระดับพลังงานของอนุภาคนั้นสูงขึ้นอันทำให้อนุภาคพวกนี้จะประพฤติตัวเหมือนอนุภาคอิสระ พลังงานยึดเหนี่ยวดังกล่าวอธิบายได้ว่า เป็นการแลกเปลี่ยนอนุภาคพลังงานชนิดหนึ่งที่เรียกว่า มีซอน ซึ่ง ประกอบไปด้วย ควาร์ก และ แอนติควาร์ก ยิ่งระยะห่างระหว่าง p+ และ n0 สั้นลงเท่าไร การแลกเปลี่ยนมีซอน ที่มีน้ำหนักและปริมาณมากขึ้นเท่านั้น ดังนั้นยิ่งมีซอนมีน้ำหนักและอิทธิพลมาก ระยะเวลาที่มันจะมีอยู่ก็สั้นลง เท่านั้นในการแลกเปลี่ยนมีซอนนี้ สามารถอธิบายได้ว่าคล้ายกับเด็กสองคนทีโยนลูกบอลไปมาโดยที่แรงที่เกิดขึ้นระหว่างอนุภาคชนิดเดียวกัน เช่น n0 กับ n0 , p+ กับ p+ เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของมีซอน และจากการเปลี่ยนแปลงมีซอนทำให้ n กับ p และ e เปลี่ยนรูปกันสลับกันไปมาตลอดเวลาได้

 


   
 

 

 
     
 
Copyright ? 2001-2006 สงวนลิขสิทธิ์ tontechline.com All rights Reserved.
 
     

ศัพท์วิทยาศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตสถาน

A  B  D  F  G  H  I  J  K  L  M  N 

O  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y 

                        ถ            

                          อ   

นักวิทยาศาสตร    หน่วย      ศัพท์แผ่นดินไหวตัวอักษรจาก A-M   จาก N-Z

 

 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

คำศัพท์คณิตศาสตร์ที่น่าสนใจ

หมวด : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

    ศัพท์เคมี    ศัพท์คณิตศาสตร์   ศัพท์ฟิสิกส์   

  บทความวิทยาศาสตร์      ศัพท์ชีววิทยา      สื่อการสอนฟิสิกส์      ศัพท์วิทยาศาสตร์

พจนานุกรมเสียง 1   แมว    วัว 1    วัว 2    วัว 3    เหมียว   แกะ     พจนานุกรมภาพการ์ตูน

พจนานุกรมภาพเคลื่อนไหว   ดนตรี  Bullets แบบ JEWEL  พจนานุกรมภาพต่างๆ 

ภาพเคลื่อนไหวของสัตว์ต่างๆ  โลกและอวกาศ

อุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

 

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฟิสิกส์ 1 หนังสือฟิสิกส์ 1 ภาคกลศาสตร์ หนังสือฟิสิกส์ 1  ภาค ของไหล ความร้อนและคลื่น

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

 

กลับเข้าหน้าแรกบทความพิเศษ

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ