กลับสู่หน้าแรกฟิสิกส์ราชมงคล

 
 
เทคโนโลยีของ Touchscreen 
 

          โซลูชั่นส่วนใหญ่ที่อาศัยอินเตอร์เฟซเป็นการสัมผัสแทนการใช้คีย์บอร์ดและเมาส์นั้นจะใช้ Touchscreen เป็นอุปกร์สำคัญซึ่งเป็นส่วนประกอบ หลักๆได้แก่ส่วนของเซ็นเซอร์ที่ตรวจการสัมผัสส่วนของแผงควบคุมที่ทำหน้าที่รับสัญญานจากเซ็นเซอร์มาประมวลผลเป็นพิกัดสัมผัสสุดท้าย คือส่วนของซอฟต์แวร์ไดรเวอร์ซึ่งเป็นตัวเชื่อมต่อกับโอเอส ทำให้ Touchscreen เป็นเสมือนอุปกรณ์อย่างเมาส์ ดังนั้นแอพพลิเคชั่นต่างๆที่พัฒนาโดย ใช้เมาส์ เป็นอินเตอร์เฟส(ส่วนใหญ)ก็จะสามารถนำมาใช้กับ Touchscreen  ได้ทันที อย่างไรก็ตามในการเลือก Touchscreen ที่เหมาะสมนั้นขึ้นกับหลาย ปัจจัย และปัจจัยหนึ่งที่ต้องทราบคือ เรื่องเทคโนโลยี Touchscreen แบบต่างๆ พร้อมทั้งจุดแข็งและจุดอ่อนของเทคโนโลยี
   Resistive

   เทคโนโลยี resistive ถือว่าเป็นแบบที่ประหยัด และเหมาะกับการใช้งานประเภทต่างๆ
ได้กว้างขวางเช่นในร้านอาหาร ร้านค้าที่ใช้เครื่อง POSงานควบคุมทางด้านอุตสาหกรรมรวม ทั้งใช้ในอุปกร์พกพาอย่าง PDA,MOBILE,เป็นต้น Touchscreen แบบ resitive จะประกอบ ด้วย เลเยอร์ด้านบนที่ยืดหยุ่นและที่เลเยอร์ด้านล่างที่อยู่บนพื้นแข็งคั่นระหว่าง2เลเยอร์นี้ ด้วยเม็ด ฉนวนซึ่งทำหน้าที่แยกไม่ให้ด้านในของทั้ง2เลเยอร์สัมผัสกันเพราะด้านในของ2 เลเยอร์นี้จะ เครือบด้วยสารตัวนำไฟฟ้าที่มีคุณสมบัติโปร่งแสงในเวลาจะมีการปล่อยกระ แสที่เลเยอร์สารตัวนำและเมื่อคุณกดที่ Touchscreen จะทำให้วงจร2เลเยอร์ต่อถึงกัน จากนั้นวงจรควบคุมก็จะ คำนวณค่ากระแสไฟฟ้า ซึ่งจะแตกต่างไปตามตำเหน่งที่สัมผัสดังนั้น เมื่อคำนวณค่าากระแส ตามแนวตั้ง และแนวนอนก็จะได้ตำแหน่งที่สัมผัสบนหน้าจอ
     
จุดแข็ง
ราคาไม่แพง
สามารถใช้อะไรสัมผัสก็ได้
หาตำแหน่งที่สัมผัสได้ละเอียด
กินไฟน้อย
 


 

 Capacitive

     เทคโนโลยีcapacitiveมีคุณสมบัติโดดเด่นทั้งความทนทานความโปร่งแสงมักป็นที่นิยมใน เแอพพลิเคชั่น ประเภทเกมส์ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ ,ATM KIOSK , อุปกรณ์ทางอุตสาหกรรม และ POSโครงสร้างของ Touchscreen แบบ capacitiveนั้นประกอบด้วยแผ่นแก้วเคลือบ ผิวด้วย อ็อกไซด์ของโลหะแบบโปร่งแสงเมื่อถึงเวลาการใช้งานก็จะมีการป้อนแรงดันไฟฟ้า ที่มุมทั้งสี่ ของ Touchscreen เพื่อสร้างสนาม แม่เหล็กไฟฟ้าที่มีความเข้มสม่ำเสมอตลอด ทั่วทั้งแผ่น ผู้ใช้จะ ต้องใช้นิ้วมือเปล่าๆสัมผัสที่จอ เพื่อดึงกระแสจากแต่ล่ะมุม ที่ให้แรงดัน ตกลงจากนั้นแผงวงจร ควบคุมก็จะคำนวนเป็นตำแหน่งที่สัมผัสได้
     
จุดแข็ง
มีความคมชัด
แสงจากหน้าจอสามารถผ่านออกมาได้ ภาพจึงชัด
หาตำแหน่งที่สัมผัสได้ละเอียด
 
  Aousttic wave
      ด้วยความโดดเด่นในเรื่องความคมชัดสูง ความเม่นยำทำไห้มีการใช้งานเทคโนโลยี acoustic waveในapplication kiosk Touchscreenแบบนี้จะมีตัวส่งสัณญาณซึ่งยึดติดไว้ ที่ ขอบกระจกเพื่อส่งสัญญาณอุลตร้าโซนิกส์ไปทั้งสองระนาบคลื่นเสียงนี้จะสะท้อนผ่านไปทั่ง พื้นผิวของกระจกมายังเซ็นเซอรอีกด้านหนึ่งมื่อมีการสัมผัสด้วยนิ้วหรือสไตตัลที่มีปลายอ่อน จะมีการดูดซับพลังงานจากคลื่นเสียง ทำให้แผงควบคุมสามารถวัดตำแหน่ง การสัมผัสได้จาก การเปลี่ยนแปลงขนาดของคลื่นเสียง
     
จุดแข็ง
ภาพจะมีความคมชัด
มีความทนทานมาก
มีความแม่นยำสูง
มีความสามารถในการตรวจจับตามแนวลึก (แกน Z)ได้ด้วย
แผ่นแก้วด้านหน้ามีความคงทน  

  Infared
     Touchscreen แบบ infared จะถูกใช้ในจอแสดงผลขนาดใหญ่ ในสถาบันการเงินและ ทางทหารเทคโนโลยีนี้ทำงานโดยตรวจจัยลำแสง ดังนั้น แทนที่จะมีแผ่นแก้วอยู่หน้าจอเหมือนกับ เทคโนโลยีอื่นแต่จะทำเป็นกรอบแทน ภายในกรอบจะมีแผงของแหล่งกำเนิดแสงที่เรียกว่า LED ที่ด้านหนึ่ง พร้อมกับตัวตรวจจับแสงที่ด้านตรงข้ามกันจึงเป็นเสมือนกริดของลำแสงทั่ว จอเมื่อมี วัตถุใดสัมผัสจอก็จะไป ตัดลำแสงไม่ให้ผ่านไปถึงตัวตรวจจับแสง ทำให้แผงควบคุมสามารถ ทราบตำเหน่งพิกัดสัมผัสได้
    
จุดแข็ง
แสงผ่านได้ 100% เนื่องจากไม่มีอะไรมาบังหน้าจอ
มีความแม่นยำสูง
 

 

 

 
 

 

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฟิสิกส์ 1 หนังสือฟิสิกส์ 1 ภาคกลศาสตร์ หนังสือฟิสิกส์ 1  ภาค ของไหล ความร้อนและคลื่น

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

 

กลับเข้าหน้าแรกบทความพิเศษ

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ