กลับสู่หน้าแรกฟิสิกส์ราชมงคล

ทางเลือกของตัวเมีย

          ชื่อฟังออกจะพิลึก ๆ  แต่เนื้อหาน่าสนใจดีไม่น้อย เมื่อต้องเขียนถึงตัวเมียก็ควรที่จะต้องเขียนถึงตัวผู้ด้วย เรื่องที่มีทั้งตัวผู้ตัวเมียหลีกไม่พ้นต้องเกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางเพศ และคงไม่มีใครกล้าเถียงว่า เพศสัมพันธ์เป็นสิ่งไร้สาระ ไม่ควรจะเรียนรู้เป็นสิ่งสกปรก ควรจะเก็บไปพูดแต่ในห้องหรือในมุ้งเท่านั้นนับเป็นความคิดโบราณควรจะเก็บเข้ากรุได้แล้ว ทั้งนี้เพราะว่าชีวิตส่วนใหญ่ของโลกนี้ล้วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางเพศแทบทั้งสิ้น

          พุ่มของต้นสนขนาดใหญ่ โอนเอนง่อนแง่นไปตามกระแสลม บั้นท้ายสีชมพูของลิงแอบหลบเข้าไปในพุ่มไม้ไหว ๆ ลิงพันธุ์นี้มีบั้นท้ายสีชมพูบวมเปล่งปลั่งดังลูกบอลลูน ซึ่งเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนเพื่อกระตุ้นให้เพศผู้ ซึ่งอาศัยอยู่ไกลออกไปได้เห็นว่า มันพร้อมที่จะผสมพันธุ์ด้วย เมื่อลิงตัวเมียพันธุ์นี้เข้าใกล้เพศผู้ มันจะหันบั้นท้ายที่บวมเปล่งของมันให้ตัวผู้ได้ทัศนาชมดูอย่างใกล้ชิด แค่นี้ยังไม่หนำใจมันยังสบัดก้นไปมาเพื่อยั่วยวนตัวผู้จะจับบั้นท้ายของตัวเมียและพิจารณาดูแลอย่างใกล้ชิด ถ้าเกิดมันพอใจและแน่นอนที่ตัวเมียพอใจตัวผู้ตัวนี้แล้ว ขบวนการต่อไปคือ ขั้นตอนการผสมพันธุ์ตามธรรมชาติที่ยากจะอธิบายให้โจ่งแจ้งได้

          ลิงพันธุ์นี้อาศัยอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศฝรั่งเศส ฤดูผสมพันธุ์ของมันอยู่ระหว่างเดือนกันยายนถึงมกราคม ช่วงเวลานี้บั้นท้ายของตัวเมียจะบวมเปล่งแสดงให้เห็นว่า มันพร้อมที่จะผสมพันธุ์ ตัวเมียจะเลือกตัวผู้โดยเอาบั้นท้ายถูกับใบหน้าตัวผู้ ถ้าทั้งคู่พอใจ การผสมพันธุ์จะเริ่มต้นขึ้น ตัวเมียใช้เวลาอยู่กับตัวผู้ที่มันเลือกอยู่ชั่วครู่ จนเสร็จกิจเรียบร้อยแล้ว ถ้ามันยังมีความต้องการทางเพศอยู่อีกมันจะเปลี่ยนไปหาตัวผู้ตัวอื่นเพื่อเสพสุขต่อไป

คุณลักษณะพิเศษของตัวผู้ที่ไม่ได้มีไว้ใช้เพื่อการต่อสู้เพียงเท่านั้น แต่ไว้ใช้ล่อตัวเมียให้มาผสมพันธุ์ สัตว์ที่จะกล่าวถึงในที่นี้คือ นกยูง มันจะแพนหางเหมือนกับพัดขนาดใหญ่ หรือพูดกลับกันอีกนัยหนึ่ง คือตัวเมียมีสิทธิที่จะเลือกตัวผู้ที่สวยงามเพื่อผสมพันธุ์

 

   กลับหน้าแรก   

หน้าที่ 
  1. ทางเลือกของตัวเมีย
  2. ความแตกต่าง
  3. ตัวเมียในทฤษฎีของดาร์วิน
  4. ทฤษฎีพันธุศาสตร์ของการเลือกสรรโดยธรรมชาติ
  5. แย้งกฎแห่งความเหมาะสม
อาจารย์  จรัส บุณยธรรมา   ฟิสิกส์ราชมงคลขอขอบคุณมากครับ

 

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

 

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฟิสิกส์ 1 หนังสือฟิสิกส์ 1 ภาคกลศาสตร์ หนังสือฟิสิกส์ 1  ภาค ของไหล ความร้อนและคลื่น

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

 

กลับเข้าหน้าแรกบทความพิเศษ

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ