กลับสู่หน้าแรกฟิสิกส์ราชมงคล

           ตัวเมียในทฤษฎีของดาร์วิน

           ทฤษฎีวิวัฒนาการของนาย ชาร์ล ดาร์วิน ตั้งอยู่บนพื้นฐานของกฎเกณฑ์เลือกสรรทางธรรมชาติที่ว่า ผู้แข็งแรงและเหมาะสมเท่านั้นคือผู้ที่อยู่รอด ถ้าพูดให้ชัดหน่อยก็คือว่า ตัวผู้ที่แข็งแรงเท่านั้น ที่จะได้ผสมกับตัวเมียและสืบพันธุ์ต่อไป ทฤษฎีของดาร์วินยอมรับว่าตัวผู้และตัวเมียมีสรีระที่แตกต่างกัน และถือว่าเป็นความแตกต่างเบื้องต้น ซึ่งมีความจำเป็นมากในขบวนการสืบพันธุ์

ประวัตินักวิทยาศาสตร์

ชาร์ล โรเบิร์ต ดาร์วิน : Charles Robert Darwin

เกิด        วันที่ 12 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1809 ที่เมืองชรูเบอรี่ (Shrubbery) ชรอพไชร์ (Shrophire) ประเทศอังกฤษ (England)
เสียชีวิต วันที่ 19 เมษายน ค.ศ. 1882 ที่เมืองชรูเบอรี่ (Shrubbery) ชรอพไชร์ (Shrophire) ประเทศอังกฤษ (England)
ผลงาน
   - ตั้งทฤษฎีวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต
             - เขียนหนังสือชื่อว่า The Original of Species หรือ กำเนิดพืชและสัตว์ต่าง ๆ

คลิกค่ะ

           กระนั้นก็ตามนาย ดาร์วิน ได้ละเลยพฤติกรรมของตัวเมียที่มีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนกว่ากันไป ปีพ.ศ. 2414 นายดาร์วิน ได้พิมพ์บทวิเคราะห์ย้ำกฎการเลือกสรรทางเพศของเขาให้แน่นหนาขึ้นไปอีก ในหนังสือของเขาที่ชื่อว่า The recent of man and selection in relation to sex ภายในหนังสือตอนหนึ่งอธิบายไว้ว่า สิงโตตัวผู้ที่เหมาะสมและแข็งแรงที่สุดคือตัวที่ได้ขยายเผ่าพันธุ์ออกไป และได้ยกตัวอย่าง แกะพันธุ์ตัวผู้พันธุ์หนึ่งเมื่อเติบโตอยู่ในวัยฉกรรจ์ จะใช้เขาขนาดใหญ่ของมันเข้าต่อสู้กับตัวผู้ตัวอื่นเพื่อแย่งชิงตัวเมีย หรือกรณีเขี้ยวของลิงบาบูนมีไว้ขู่ตัวผู้ตัวอื่นเพื่อขับไล่ไม่ให้ผสมกับตัวเมียที่มันต้องการ

           ดาร์วิน เรียกสิ่งเหล่านี้ว่ากฎการเลือกสรรทางเพศ โดยให้ตัวผู้เป็นหลักและตัวเมียเป็นรอง ให้ความสำคัญกับตัวผู้บางอย่างเห็นได้ชัดไม่ว่าจะเป็นหนังสือเล่มใดของเขา เพศผู้จะแสดงความก้าวร้าวข่มขู่เพศเมียเสมอ ถึงแม้ว่าตัวเมียจะไม่ยอมก็ตามที ในหนังสือเล่มหนึ่งของเขาได้เขียนเอาไว้ว่า “ตัวเมียมีความกะตือรือร้นที่จะผสมพันธุ์น้อยกว่าตัวผู้”

           นักประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ฮาร์วาร์ด ให้ความเห็นที่น่าฟังว่า ดาร์วินเกิดอยู่ในสมัยวิคเตอเรียน ด้วยผู้หญิงชั้นสูงในสมัยวิคเตอเรียนนั้นอ่อนนุ่มเป็นกุลสตรีเรียบร้อยเหมือนผ้าพับไว้สำหรับผู้ชายจะนำไปใช้เท่านั้น เขาจึงได้นำวัฒนธรรมเหล่านี้ไปอธิบายพฤติกรรมอย่างไม่รู้ตัว อีกทั้งการเก็บข้อมูลของเขาในตอนนั้นอยู่ในวงแคบมาก จนกระทั่งปัจจุบันเริ่มมีคนไม่เห็นด้วยกับดาร์วินมากขึ้นทุกที

           ปี พ.ศ. 2525  นักวิทยาศาสตร์ของสวีเดน ได้ยกตัวอย่างนกชนิดหนึ่งในทวีปอาฟริกา เฉพาะนกตัวผู้มีหางยาวประมาณ 50 เซนติเมตร ขณะที่ตัวเมียหางไม่ยาว พวกเขาได้ลองจับนกตัวผู้ในฝูงออกมาและลองต่อหางของนกให้ยาวออกไปอีก บางตัวตัดหางให้สั้น หลังจากนั้นนำกลับไปไว้ในฝูงตามเดิม พวกเขาได้พบว่าตัวผู้หางยาวเป็นที่เสน่หาของตัวเมียเป็นอย่างยิ่ง ส่วนตัวที่ตัดหางทิ้ง ตัวเมียไม่ค่อยจะเหลียวแลเป็นตัวผู้อ้างว้างเปล่าเปลี่ยวคุณสมบัติด้านนี้ของตัวผู้นี้ไม่ได้ใช้การต่อสู้กัน และส่วนใหญ่ตัวเมียจะเลือกตัวผู้ที่มีหางยาวที่สุด

   กลับหน้าแรก   

หน้าที่ 
  1. ทางเลือกของตัวเมีย
  2. ความแตกต่าง
  3. ตัวเมียในทฤษฎีของดาร์วิน
  4. ทฤษฎีพันธุศาสตร์ของการเลือกสรรโดยธรรมชาติ
  5. แย้งกฎแห่งความเหมาะสม
อาจารย์  จรัส บุณยธรรมา   ฟิสิกส์ราชมงคลขอขอบคุณมากครับ

 

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

 

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฟิสิกส์ 1 หนังสือฟิสิกส์ 1 ภาคกลศาสตร์ หนังสือฟิสิกส์ 1  ภาค ของไหล ความร้อนและคลื่น

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

 

กลับเข้าหน้าแรกบทความพิเศษ

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ