กลับสู่หน้าแรกฟิสิกส์ราชมงคล

  แย้งกฎแห่งความเหมาะสม

          กรอบของนายชาร์ล ดาร์วิน ซึ่งไม่เคยมีใครสงสัยมาก่อนเริ่มเกิดความขัดแย้ง นักวิทยาศาสตร์ชาวสวีเดน ได้ศึกษาไก่ฟ้าฝูงหนึ่ง ตัวเมียจะไม่เลือกตัวผู้ที่ขนาด รูปร่างลักษณะ ความแข็งแรงและอายุ ฯลฯ แต่มันจะเลือกขนาดของเดือยปากของตัวผู้ เพื่อที่ลูกของมันจะได้มีเดือยยา

สัตว์ชั้นสูง

          การศึกษาทางเลือกของตัวเมียในสัตว์ชั้นสูง ยุ่งยากและสลับซับซ้อน เนื่องจากสัตว์พวกนี้มีสมองขนาดใหญ่ และเฉลียวฉลาดมาก มีพฤติกรรมเปลี่ยนไปมาไม่แน่นอน ตัวเมียเกิดความต้องการทางเพศสูงขณะเวลาที่ไข่สุก เพื่อรอการผสมพันธุ์จากตัวผู้แต่ก็มีสัตว์ชั้นสูงบางพันธุ์ที่มีความกำหนัดได้ทุกเวลาไม่ต้องรอถึงฤดูการผสมพันธุ์ ถึงกระนั้นก็ตามทางเลือกของตัวเมียในสัตว์ชั้นสูงเห็นได้ค่อนข้างจะชัดเจน

          สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมหลายชนิด ในกลุ่มหรือในฝูงมีการแบ่งแยกอำนาจการปกครองเป็นลำดับชั้น มีหัวหน้าหรือจ่าฝูงและผู้ช่วยแยกแยะเป็นลำดับลงมา ตัวเมียมีแนวโน้มที่จะเลือกตัวผู้ที่มีตำแหน่งสูง ๆ ในฝูง เพราะขึ้นอยู่กับผลประโยชน์ที่จะได้เข้าใกล้แหล่งอาหารได้ง่ายที่สุด ซึ่งตัวเมียเชื่อว่า เมื่อมันเลือกจ่าฝูง หรือตัวที่แข็งแรงที่สุดในฝูงแล้ว ลูกของมันจะปลอดภัยจากสัตว์ร้ายอื่น ๆ แต่ไม่ใช่ว่าลำดับชั้นเป็นปัจจัยสำคัญแต่เพียงประการเดียว ในสัตว์บางชนิด มีการแบ่งแยกเช่นเดียวกันแต่ตัวเมียก็ไม่เลือก

          สายพันธุ์ของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมบางชนิด ตัวเมียจะเลือกตัวผู้ในลักษณะของความคุ้นเคยมากกว่าตัวผู้ที่มันไม่รู้จักมหาวิทยาลัยมิชิแกน สหรัฐอเมริกาพบว่า ลิงบาบูนตัวเมียจะทำกิจกรรมทางเพศกับตัวผู้ที่มันรู้จักคุ้นเคยเท่านั้น หรือลิงอุรังอุตังก็เช่นกัน ตัวผู้ที่มันไม่เคยพบจะไม่ได้แอ่มอย่างแน่นอน แต่ในสัตว์บางชนิด ปัจจัยนี้ก็ไม่มีความสำคัญอะไร

          ลิงหางสั้นพันธุ์ บาบารี (Barbary) ตัวเมียจะชอบตัวผู้ที่ดุร้าย พูดง่าย ๆ คือซาดิสก์ ตัวผู้ที่ชอบกัดตัวผู้ตัวอื่นตัวเมียโปรดปราณนัก ตัวผู้ที่ชอบก้าวร้าวเหล่านี้มีตัวเมียไว้เชยชมเป็นฝูง ส่วนตัวผู้ที่นิ่มนวล สุภาพมักจะอยู่โดดเดี่ยว กระนั้นข้อมูลที่มาสนับสนุนยังมีน้อยอยู่มาก ทั้งการมุ่งอธิบายแต่เรื่องเพศอย่างเดียวไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องมากนัก ยังมีปัจจัยอันหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นอุณหภูมิ ที่อยู่อาศัย สภาวะแวดล้อมต่าง ๆ ล้วนมีผลต่อการวิวัฒนาการทั้งสิ้น อย่างไรก็ตามการศึกษาทางเลือกของตัวเมียเป็นแนวทางที่น่าสนใจ สำหรับยุคสตรีที่กำลังจะขึ้นมาดังกว่าผู้ชายอย่างยุคนี้ เป็นต้น

ลิงหางสั้นพันธุ์ บาบารี (Barbary)

 

   กลับหน้าแรก   

หน้าที่ 
  1. ทางเลือกของตัวเมีย
  2. ความแตกต่าง
  3. ตัวเมียในทฤษฎีของดาร์วิน
  4. ทฤษฎีพันธุศาสตร์ของการเลือกสรรโดยธรรมชาติ
  5. แย้งกฎแห่งความเหมาะสม
อาจารย์  จรัส บุณยธรรมา   ฟิสิกส์ราชมงคลขอขอบคุณมากครับ

 

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

 

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฟิสิกส์ 1 หนังสือฟิสิกส์ 1 ภาคกลศาสตร์ หนังสือฟิสิกส์ 1  ภาค ของไหล ความร้อนและคลื่น

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

 

กลับเข้าหน้าแรกบทความพิเศษ

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ