กลับสู่หน้าแรกฟิสิกส์ราชมงคล

ขวดแก้วไลเดน

      ข้อมูลของหีบแห่งพันธสัญญามีอยู่เพียงเท่านี้ บวกกับเรื่องราวอีกบางตอนที่เล่าขานถึงอิทธิฤทธิ์ของหีบที่ทำให้ผู้บังอาจแตะต้อง ถึงแก่ความตายได้ นอกจากนั้นแล้วก็ไม่มีเค้า เงื่อนใดๆ  อย่างไรก็ตาม มีบรรดาบุตรคุณนายช่างคิดช่างสงสัย วิเคราะห์ไปมาแล้วก็บอกว่า ลักษณะของหีบนั้นชวนให้คิดถึงอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ อย่างหนึ่งที่ประดิษฐ์ขึ้นในศตวรรษที่ 16 นั่นก็คือขวดแก้วไลเดน (Leyden Jar) ซึ่งปีเตอร์ แวน มุสเชนโบรค (Perter van Muss  chenbroek) คิดค้นขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1745 และให้ชื่ออุปกรณ์นี้ตามชื่อเมืองเกิดและมหาวิทยาลัยของเขา ขวดแก้ว ไลเดนเป็นอุปกรณ์เก็บสะสมประจุไฟฟ้า (Capacitor) แบบง่าย ประกอบด้วยขวดแก้วที่มีแผ่นตะกั่วบางๆ ปิดทับผิวขวดทั้งด้านในและด้านนอกจนสูงห่างจากปากขวดสัก 1 ใน 3 ของความสูงขวด ปากขวดปิดด้วยฝาไม้ ซึ่งมีแท่งทองเหลืองสอดทะลุผ่านลงมาปลายบนของแท่งทองเหลือง เป็นปุ่มกลมปลายล่างที่หย่อนลงมาในขวดต่อกับโซ่โลหะสั้นๆ ที่ยาวลึกลงมาถึงส่วนที่มีแผ่นตะกั่วปิดทับ ด้วยลักษณะเช่นนี้ แผ่นตะกั่วทั้งสองด้านก็จะกลายเป็นเพลท หรือขั้วไฟฟ้าลบ (ด้านนอก) และขั้วไฟฟ้าบวก (ด้านใน) โดยมีเนื้อแก้วเป็นฉนวน (dielectric) คั่นกลาง เมื่อผิวนอกหรือขั้วลบของขวดต่อกับสายดินหรือผ่านตัวนำใดๆ ลงดินก็จะเกิดประจุไฟฟ้าขึ้นและสะสมอยู่ภายในขวด หากปุ่มกลมที่ปลายบนของแท่งทองเหลืองสัมผัสกับตัวนำประจุไฟฟ้าก็จะถูกปล่อยออกมา เกิดการแลบแปลบปลาบ หรือถ้าตัวนำที่ไปแตะปุ่มทองเหลืองเป็นคน เขาคนนั้นก็จะถูกไฟฟ้าช็อตเอาสะดุ้งไปทีเดียว

  กลับหน้าแรก   

หน้าที่
  1. ปริศนาหีบแห่งพันธสัญญา
  2. ทาเบอร์เนเคิล
  3. ขวดแก้วไลเดน
  4. ตัวเก็บประจุไฟฟ้า
  5. ปาฏิหาริย์แห่งพระเจ้า
 
นำมาจาก ไทยรัฐ ซํนเดย์ สเปเชียล  วันอาทิตย์ที่ 22   ตุลาคม 49   ฟิสิกส์ราชมงคลขอขอบคุณครับ  

 

บทความเสริม

 

ขวดแก้วไลเดน (Leyden jar)


 

ตัวเก็บประจุนับว่าเป็นส่วนประกอบทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เก่าแก่ที่สุด ในศตวรรษที่ 18 เชื่อกันว่า ไฟฟ้ามีลักษณะคล้ายของเหลวที่ไหลผ่านตัวนำ และเก็บสะสมไว้ในขวดแก้วได้ดังที่เห็น ขวดที่ว่านี้ถือเป็น ตัวเก็บประจุแบบหนึ่งได้ โดยโลหะที่ฉาบอยู่ทั้งภายในและภายนอกทำหน้าที่เป็นเพลตส่วนแก้วเป็นไดอิเล็กทริก  เครื่องกลในภาพสร้างความต่างศักย์แรงสูงขึ้นได้ เมื่อเราจับด้ามหมุนจานแก้วให้ถูกับแผ่นผ้าวิธีนี้เท่ากับ เป็นการประจุให้กับขวด ที่อยู่ใกล้ ๆ เรายังคงเรียกตัวเก็บประจุว่า "เครื่องควบแน่น" (condenser) มาจนถึง ราวปี ค.ศ. 1950 แม้ว่าจะขัดกับทฤษฎี ว่าด้วยเรื่องของไหลก็ตาม   คลิกอ่านต่อครับ

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

 

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฟิสิกส์ 1 หนังสือฟิสิกส์ 1 ภาคกลศาสตร์ หนังสือฟิสิกส์ 1  ภาค ของไหล ความร้อนและคลื่น

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

 

กลับเข้าหน้าแรกบทความพิเศษ

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ