กลับสู่หน้าแรกฟิสิกส์ราชมงคล

ปาฏิหาริย์แห่งพระเจ้า

      ขวดแก้วไลเดนขนาดเท่าขวดกาแฟ ความจุ 500 กรัม สามารถเก็บประจุไฟฟ้าได้ประมาณ 200 โวลต์ หีบแห่งพันธสัญญาใหญ่กว่าขวดกาแฟดังกล่าว 125 เท่า จึงควรจะเก็บประจุไฟฟ้าได้มากมายมหาศาล ทั้งยังควรจะปล่อยประจุออกมาได้เป็นระยะเวลานานกว่ามากด้วย ดังนั้น ศักยภาพในการเก็บและปล่อยประจุไฟฟ้าของหีบแห่งพันธสัญญาจึงเพียงพอ ที่จะทำให้ใครก็ตามที่เข้าไปแตะต้องถูกไฟฟ้าช็อตจนถึงตายได้ใน Leviticus X : 1-2 มีเรื่องเล่าถึงนาดับกับอบิลลู ผู้บุตรชายของอารอนว่า “ทั้งสองนำกระถางเครื่องหอมเข้าไป (ในทาเบอร์-เนเคิล) และจุดไฟขึ้นสักการะพระเจ้าด้วยไฟแปลกประหลาดอันพระองค์ห้ามนั้น และพระองค์ก็บันดาลให้มีไฟบังเกิดขึ้น กลืนกินเขาทั้งสอง และทั้งสองก็ตายลงเบื้องหน้าพระองค์” และใน II Samuel VI : 6-7 ก็เขียนไว้ว่า ขณะกษัตริย์เดวิดนำหีบแห่งพันธสัญญาไป ยังเยรูซาเลมนั้น อุซซาคนขับเกวียนก็ “ยื่นมือของเขาไปยังหีบ จับหีบไว้ เนื่องจากวัวทำให้มันโยกคลอน การกระทำของอุซซาก่อความกริ้วโกรธของพระเจ้าขึ้น พระเจ้าทรงลงโทษในความผิดนั้น และเขาก็ล้มตายลงข้างหีบแห่งพันธสัญญา”

    พลังอำนาจใดเล่าที่ทำให้เกิดเหตุการณ์ เช่นนี้ได้? ปาฏิหาริย์แห่งพระเจ้าหรือ? หรือจะเป็นเพียงไฟฟ้าลัดวงจรธรรมดาๆ

    หีบแห่งพันธสัญญานับว่าเป็นเครื่องมือที่ได้รับการออกแบบมาอย่างชาญฉลาดซับซ้อนแสดงว่า ผู้ออกแบบหีบนี้ต้องมีความรู้และภูมิปัญญาอันเป็นเลิศในเรื่องการทำงานของไฟฟ้า

    การมีอยู่ของเทคโนโลยีเช่นนี้เมื่อ 3,500 ปีที่แล้ว รวมทั้งการใช้และควบคุมมันอย่างชาญฉลาดเช่นนี้แสดงว่า ยังมีอีกหลายเรื่องราวของโลกดึกดำบรรพ์ที่เราไม่รู้และนึกไม่ถึง

 

  กลับหน้าแรก   

หน้าที่
  1. ปริศนาหีบแห่งพันธสัญญา
  2. ทาเบอร์เนเคิล
  3. ขวดแก้วไลเดน
  4. ตัวเก็บประจุไฟฟ้า
  5. ปาฏิหาริย์แห่งพระเจ้า

 

นำมาจาก ไทยรัฐ ซํนเดย์ สเปเชียล  วันอาทิตย์ที่ 22   ตุลาคม 49   ฟิสิกส์ราชมงคลขอขอบคุณครับ  

 

บทความเสริม

 

ขวดแก้วไลเดน (Leyden jar)


 

ตัวเก็บประจุนับว่าเป็นส่วนประกอบทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เก่าแก่ที่สุด ในศตวรรษที่ 18 เชื่อกันว่า ไฟฟ้ามีลักษณะคล้ายของเหลวที่ไหลผ่านตัวนำ และเก็บสะสมไว้ในขวดแก้วได้ดังที่เห็น ขวดที่ว่านี้ถือเป็น ตัวเก็บประจุแบบหนึ่งได้ โดยโลหะที่ฉาบอยู่ทั้งภายในและภายนอกทำหน้าที่เป็นเพลตส่วนแก้วเป็นไดอิเล็กทริก  เครื่องกลในภาพสร้างความต่างศักย์แรงสูงขึ้นได้ เมื่อเราจับด้ามหมุนจานแก้วให้ถูกับแผ่นผ้าวิธีนี้เท่ากับ เป็นการประจุให้กับขวด ที่อยู่ใกล้ ๆ เรายังคงเรียกตัวเก็บประจุว่า "เครื่องควบแน่น" (condenser) มาจนถึง ราวปี ค.ศ. 1950 แม้ว่าจะขัดกับทฤษฎี ว่าด้วยเรื่องของไหลก็ตาม   คลิกอ่านต่อครับ

 

 

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

 

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฟิสิกส์ 1 หนังสือฟิสิกส์ 1 ภาคกลศาสตร์ หนังสือฟิสิกส์ 1  ภาค ของไหล ความร้อนและคลื่น

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

 

กลับเข้าหน้าแรกบทความพิเศษ

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ