กลับสู่หน้าแรกฟิสิกส์ราชมงคล

ธรรมชาติน่ารัก
จิงโจ้น้ำเดินบนผิวน้ำได้อย่างไร
 
 
จิงโจ้น้ำจัดเป็นสัตว์จำพวกแมลงบางชนิดหากินตามลำธาร บาง ชนิดอยู่ตามน้ำทะเล จิงโจ้น้ำ(และแมลงบนผิวน้ำ) ส่วนใหญ่มัก มีขายาวและมีต่อมน้ำมันบนปลายขาเพื่อป้องกันการจมน้ำ ผิวของน้ำมีลักษณะเป็นแผ่นฟิล์มบางที่ยืดหยุ่น ทำให้แมลงขนาดเล็กที่มีน้ำหนักเบา ยืนและเดินบนผิวน้ำได้
จิงโจ้น้ำจะทรงตัวอยู่บนขาคู่หน้าและหลัง (รูป 1) และเตะขาคู่กลางไปทางด้านหลัง (รูป 2) เพื่อผลักลำตัวให้เคลื่อนไปด้านหน้า ( รูป 3 )
 

 
จิ้งโจ้น้ำที่อยู่ในทะเล มีขนเส้นเล็กจำนวน มากบนปลายขาคู่กลาง เพื่อช่วยพยุง ลำตัวบนผิวน้ำและโต้กระแสคลื่น
จิงโจ้น้ำที่อาศัยในลำธาร มีขนเส้นเล็ก คล้ายพัดบนปลายขาคู่กลางเป็นทุ่น พยุงลำตัวให้ลอยต้านกระแสน้ำเชี่ยว
ครูลองเชิญชวนให้เราสังเกตแมลงที่น่ารักตัวนี้หรือแมลงอื่นที่ เดินบนผิวน้ำว่าเดินอย่างไร ถ้าสังเกตหลายชนิดก็อาจให้เปรียบเทียบว่าเดินเหมือน หรือต่างกันอย่างไร จะช่วยให้เรารู้สึกทึ่งและรักธรรมชาติมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะ เป็นทางหนึ่งที่จะช่วยให้ตระหนักถึงการรักษา แหล่งน้ำนั้นให้อยู่ในสภาพที่ดีอยู่เสมอ

       The Common Water Strider is water bug that looks a lot like a big mosquito walking on the surface of the water. Its body can grow just over 1/2 inch long and is dark brown or black. Like all insects, it has six legs. The front pair of legs is short, and the middle and back legs are very long. Water striders live on the surface of ponds, slow streams, marshes, and other quiet waters.

 

   กลับหน้าแรก   

หน้าที่ 
  1. เปิดโปง “วิชาตัวเบา ของเหล่าสัตว์จอมยุทธ์
  2. จิงโจ้น้ำเดินบนผิวน้ำได้อย่างไร
หนังสืออ้างอิง
 
Time-Life's Illustrated World of Science. 1994.Insect Life. Hong Kong: Time Life Inc.

 

 

วีดีโอการศึกษา

 

ยืนบนซุปมันฝรั่ง

       นักวิทยาศาสตร์ปอกมันฝรั่ง  จำนวน  37,212  ลูก  นำไปบด  และเทลงไปในถังขนาดใหญ่ กวนพร้อมกับน้ำ  ต้มให้ร้อน  จนกลายเป็นซุปมันฝรั่ง  ถ้าคุณยืนอยู่นิ่งบนซุปมันฝรั่ง  คุณจะค่อยๆจมลง 

      คำถาม    เพื่อไม่ให้คุณจมลงบนซุปมันฝรั่ง  คุณจะต้องทำอย่างไร

1.  วิ่งซอยเท้าถี่ๆบนซุปมันฝรั่ง

2.  คลานสี่เท้าบนซุปเหมือนกิ่งก่า

      3.  สไลด์เท้าเหมือนเล่นสกี

   คำตอบคืออะไร  ดูได้จากวีดีโอชุดนี้

windows media player  ขนาด  3.8   Mb  คลิกครับ

 

 

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

 

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฟิสิกส์ 1 หนังสือฟิสิกส์ 1 ภาคกลศาสตร์ หนังสือฟิสิกส์ 1  ภาค ของไหล ความร้อนและคลื่น

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

 

กลับเข้าหน้าแรกบทความพิเศษ

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ