กลับสู่หน้าแรกฟิสิกส์ราชมงคล

 จะทำให้ทวีปอเมริกาสว่างทั้งทวีป

เอดิสันกับเครื่องเล่นแผ่นเสียง

          เอดิสันเริ่มเข้าไปเกี่ยวข้องกับหลอดไฟแบบไส้ตั้งแต่ฤดูใบไม้ผลิในปี 1878 ขณะนั้นเขามีอายุ 31 ปี กำลังมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกในฐานะผู้ประดิษฐ์เครื่องเล่นแผ่นเสียงและสิ่งอื่นอีกมากมาย จอร์จ บาร์เกอร์ เพื่อนอาจารย์มหาวิทยาลัยได้แนะนำเอดิสันในระหว่างร่วมเดินทางพักผ่อนว่า เป้าหมายต่อไปของเขาน่าจะเป็นการทำให้บ้านเรือนในอเมริกามีแสงไฟฟ้า

         เอดิสันสนใจความคิดนี้ เมื่อกลับไปยังโรงงานสิ่งประดิษฐ์ (invention factory) ที่เขาสร้างขึ้นในเมนโล พาร์ค มลรัฐนิวเจอร์ซีย์ เขาชาวอเมริกันภายในเวลา 6 สัปดาห์ ซึ่งพิสูจน์ได้ในภายหลังว่า เขาคาดการณ์อย่างคนที่มองโลกในแง่ดีเกินไป

บ้านและที่ทำงานของเอดิสัน

         เอดิสันคิดที่จะประดิษฐ์หลอดที่สามารถทำงานได้ในระบบไฟฟ้าโดยหลอดไฟนั้นใช้กระแสไฟฟ้าปริมาณเล็กน้อยในการทำงาน อยู่ได้นาน และมีการ แบ่งย่อย (subdivided) พลังงานไฟฟ้ามาใช้ในการทำงานหมายความว่าถ้าหลอดดวงหนึ่งดับ หลอดดวงอื่น ๆ จะไม่ดับตามไปด้วย ซึ่งแต่ละหลอดจะถูกควบคุมด้วยสวิตซ์ไฟแยกจากกัน นอกจากพยายามสร้างหลอดไฟแล้ว เอดิสันและลูกทีมยังหาทางสร้างระบบไฟฟ้าอีกด้วย เพราะทั้งสองสิ่งต่างต้องพึ่งพากัน

   กลับหน้าแรก   

หน้าที่ 
  1. ไม่มีพลาดเป้า
  2. จะทำให้ทวีปอเมริกาสว่างทั้งทวีป
  3. พยายามแล้วพยายามอีก
  4. กลางดึก 21 ตุลาคม 1879
  5. ไม้ไผ่จากญี่ปุ่น
  6. สิ่งประดิษฐ์ของโลก
  7. ประวัติของเอดิสันเป็นภาษาอังกฤษ

 

นำมาจากหนังสือ 100  สิ่งประดิษฐ์เปลี่ยนโลก  ของ ทอม พิลบิน  โดย  ญาณิณี  พจน์วิบูลย์ ศิริ  ศิริลักษณ์  มานะวงศ์เจริญ   พิมใจ สวาย   และสมอนงค์  เฉลิมกิจ  แปล  ฟิสิกส์ราชมงคลขอขอบคณมากครับ

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

 

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฟิสิกส์ 1 หนังสือฟิสิกส์ 1 ภาคกลศาสตร์ หนังสือฟิสิกส์ 1  ภาค ของไหล ความร้อนและคลื่น

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

 

กลับเข้าหน้าแรกบทความพิเศษ

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ