กลับสู่หน้าแรกฟิสิกส์ราชมงคล

   พยายามแล้วพยายามอีก

             หลอดไฟแบบไส้เป็นอุปกรณ์ง่าย ๆ ที่อาศัยหลักวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับปรากฏการณ์ของความต้านทานไฟฟ้า กระแสไฟฟ้าจะผ่านเข้าสู่วัตถุที่มีความต้านทานในระดับต่าง ๆ กันไป ทำให้วัตถุนั้นเกิดความร้อนและเรืองแสงขึ้นในที่สุด และเกิดแสงสว่าง

                หลอดไฟแบบไส้ที่สร้างขึ้นก่อนหน้าเอดิสันต้องเผชิญกับปัญหาสารพัด แต่อุปสรรคสำคัญมีสองอย่างคือ ไส้หลอดที่กระแสไฟวิ่งผ่านไม่สามารถทนความร้อนได้ ในกรณีที่เป็นโลหะ มันจะไหม้หรือหลอมละลายหากใช้กลางแจ้งภายในเวลาไม่กี่นาที เหล่านักประดิษฐ์จึงนำไส้หลอดมาหุ้มหรือปิดผนึกอยู่ภายในลูกแก้วกลม แล้วดูดออกซิเจนออกทำให้เกิดภาวะสุญญากาศซึ่งจะช่วยให้ไส้หลอดทนต่อความร้อนได้ดีขึ้น

                เอดิสันรู้ดีว่าเขาต้องสร้างไส้หลอดพิเศษ เพราะถ้าต้องการให้ใช้งานได้จริงและใช้กระแสไฟเพียงเล็กน้อย ไส้จะต้องบางซึ่งตามกฎความต้านทานไฟฟ้าของโอห์ม (ohm’s law) หมายความว่า จะต้องใช้ความร้อนสูงมาก แต่จะทำให้ตัวนำไฟฟ้าทองแดงที่ให้พลังงานแก่หลอดไฟมีขนาดเล็กลงไปด้วย แมทธิว โจเซฟสัน เขียนเอาไว้ในหนังสือ เอดิสัน ว่า “ เมื่อเทียบกับระบบความต้านทานต่ำแล้ว ระบบนี้ใช้เพียง 1 ใน 100 ของน้ำหนักตัวนำไฟฟ้าทองแดงเท่านั้น”

ทีมงานของเอดิสัน

                เพื่อคิดค้นไส้หลอดที่เหมาะสมที่สุด เอดิสันและลูกทีมได้ทำการทดลองมากมาย โดยเลือก แพลทินัม (platinum) ซึ่งมีจุดหลอมเหลวที่ 3,191 องศาฟาเรนไฮต์ (1,755 องศาเซลเซียส) ในขณะเดียวกัน ทีมงานอีกกลุ่มหนึ่งของเอดิสันก็หาทางพัฒนาวิธีการสูบออกซิเจนออกจากลูกแก้วให้มากขึ้น เพื่อสร้างภาวะสุญญากาศได้ดีขึ้น

                หลอดที่ใช้ไส้แพลทินัมใช้งานได้ดี แต่ก็หลอมละลายภายในเวลาเพียง 10 นาที ทั้งแพลทินัมก็เป็นโลหะที่หายากและมีราคาแพง จึงไม่เหมาะสำหรับใช้งานอย่างยิ่ง เอดิสันและลูกทีมทดลองกับวัสดุอื่น ๆ อีกราว ๆ 1,600 ชนิด พร้อมกับพยายามเสาะหาวิธีสร้างภาวะสุญญากาศในหลอดแก้วสมบูรณ์ขึ้นเรื่อย ๆ แต่ก็ยังไม่พบสิ่งที่ใช้งานได้ดีพอ

Edison Chronology
 
1847 Thomas Alva Edison born February 11, in Milan, Ohio.
Thomas Edison, age 14.

 

click to enlarge
Edison proudly poses with his favorite invention, the phonograph
Photo: P.B.3459

click to enlarge
Mina Miller, ca. 1915
Photo: P.B.97671

click to enlarge
Edison recreating the invention of the incandescent light bulb at Greenfield Village dedication, 1929. Photo: P.188.1256

1854 Moves with his family to Port Huron, Michigan.
1855 Attends school for three months.
1859-
1862
Works selling newspapers and candy on the Grand Trunk Railway between Port Huron and Detroit.
1863 Begins work as a telegraph operator wandering throughout the South and the Midwest.
1868 Finishes his years as a traveling telegraph operator and patents his first invention, an electric vote recorder.
1869 Announces his intention to become a full-time inventor, moves to New York City, and forms first business to manufacture telegraph equipment.
1871 Establishes his own factory and laboratory in Newark, New Jersey. Marries Mary Stilwell.
1874 Develops a Quadruplex system for the telegraph.
1876 Establishes laboratory at Menlo Park, New Jersey.
1877 Invents the phonograph and a carbon transmitter for use in a telephone receiver.
 
  Hear Edison recite "Mary had a little lamb."
1879 Develops the first truly successful electric incandescent light.
1882 Opens Pearl Street Central Power Station in New York City.
1884 Edison's wife, Mary, dies.
1886 Edison marries Mina Miller.
1887 Establishes laboratory in West Orange, New Jersey.
1888 Chichester Bell and Charles Tainter patent an improved phonograph called the "graphophone." Edison develops his own improved phonograph in response.
1889 Forms Edison General Electric, and invents kinetograph, an early motion picture camera.
1892 Sells his interest in the electricity companies with the formation of General Electric by the merger of Edison General Electric and Thomson-Houston.
1899 Fails in his efforts to develop a commercial process of magnetic ore separation.
1910 Perfects a nickel-iron-alkaline storage battery.
1911 Organizes Thomas A. Edison, Inc.
1929 The Henry Ford opens in Michigan on the 50th anniversary of the electric light. Edison reenacts his invention of the light bulb at the reconstructed Menlo Park lab in Greenfield Village.
1931 Edison dies October 18, aged eighty-four.

 

   กลับหน้าแรก   

หน้าที่ 
  1. ไม่มีพลาดเป้า
  2. จะทำให้ทวีปอเมริกาสว่างทั้งทวีป
  3. พยายามแล้วพยายามอีก
  4. กลางดึก 21 ตุลาคม 1879
  5. ไม้ไผ่จากญี่ปุ่น
  6. สิ่งประดิษฐ์ของโลก
  7. ประวัติของเอดิสันเป็นภาษาอังกฤษ

 

นำมาจากหนังสือ 100  สิ่งประดิษฐ์เปลี่ยนโลก  ของ ทอม พิลบิน  โดย  ญาณิณี  พจน์วิบูลย์ ศิริ  ศิริลักษณ์  มานะวงศ์เจริญ   พิมใจ สวาย   และสมอนงค์  เฉลิมกิจ  แปล  ฟิสิกส์ราชมงคลขอขอบคณมากครับ

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

 

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฟิสิกส์ 1 หนังสือฟิสิกส์ 1 ภาคกลศาสตร์ หนังสือฟิสิกส์ 1  ภาค ของไหล ความร้อนและคลื่น

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

 

กลับเข้าหน้าแรกบทความพิเศษ

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ