กลับสู่หน้าแรกฟิสิกส์ราชมงคล

  กลางดึก 21  ตุลาคม  1879

        เอดิสันก็เหมือนนักสืบผู้ถือกุญแจไขปริศนาในมือ แต่วางลงไปแล้วหยิบขึ้นมาดูใหม่ เมื่อเขาหวนกลับไปทดลองใช้ คาร์บอน (carbon) เป็นไส้หลอด ซึ่งเขาเคยทดลองแต่ไม่คิดว่าจะใช้ได้ดี ในระหว่างนั้น เขาแก้ปัญหาบางจุดได้สำเร็จ ภาวะสุญญากาศดีขึ้นอันเกิดจาก ปั๊มสเปรนกัล (sprengal pump) ซึ่งจะดูดออกซิเจนออกจนเกือบหมด หลงเหลืออยู่ในหลอดเพียงหนึ่งในล้านส่วนเท่านั้น ซ้ำยังค้นพบวิธีการขจัดก๊าซที่มีแนวโน้มว่าคาร์บอนในภาวะที่ดูดซับง่ายจะดูดซึมเข้าไป ซึ่งก๊าซนี้จะทำให้อายุการใช้งานสั้นลง

        เอดิสันรู้ว่าคาร์บอนมีคุณสมบัติที่ดีเยี่ยมอย่างหนึ่ง คือมีจุดหลอมเหลวสูงถึง 6,233 องศาฟาเรนไฮต์ หรือประมาร 3,500 องศาเซลเซียส เอดิสันคำนวณว่า ถ้าต้องการให้ทำงานได้ดีในความต้านทานที่เหมาะสม ไส้หลอดควรมีเส้นผ่าศูนย์กลางเพียง นิ้ว และยาว 6 นิ้ว เขาจึงขูดเขม่าดำจากตะเกียงก๊าซ แล้วนำคาร์บอนมาผสมกับทาร์ (tar) เพื่อให้ออกมาเป็นรูปร่างไส้หลอด การทดลองได้ผลว่า ไส้หลอดนี้เผาไหม้ได้นาน 1-2 ชั่วโมง ก่อนจะทำลายตัวเอง

        การทดลองครั้งนั้นทำให้เอดิสันเชื่อว่านอกจากเขม่าดำที่มีทาร์เป็นส่วนประกอบ (tarred lampblack) แล้ว ยังต้องมีวัสดุอื่นที่เมื่อกลายเป็นคาร์บอนแล้วจะใช้งานได้ดีกว่านี้อีก เขาจึงทดลองกับเชือกฝ้ายธรรมดา ซึ่งเมื่อนำเข้าเตาเผาหม้อดินแล้วจะกลายเป็นคาร์บอนไส้หลอดที่ได้นั้นเปราะบาง มีบางส่วนขาดขณะที่จะนำไปติดในตะเกียงทดลอง ถึงที่สุดทีมงานก็นำวัสดุเส้นเล็กบางติดเข้าที่ได้สำเร็จ โดยนำหลอดแล้วมาครอบไว้ แล้วจึงดูดออกซิเจนออก ก่อนจะปล่อยกระแสไฟฟ้าวิ่งเข้าไป นั่นคือเหตุการณ์กลางดึกคืนวันที่ 21 ตุลาคม ค.ศ. 1879

 

   กลับหน้าแรก   

หน้าที่ 
  1. ไม่มีพลาดเป้า
  2. จะทำให้ทวีปอเมริกาสว่างทั้งทวีป
  3. พยายามแล้วพยายามอีก
  4. กลางดึก 21 ตุลาคม 1879
  5. ไม้ไผ่จากญี่ปุ่น
  6. สิ่งประดิษฐ์ของโลก
  7. ประวัติของเอดิสันเป็นภาษาอังกฤษ

 

นำมาจากหนังสือ 100  สิ่งประดิษฐ์เปลี่ยนโลก  ของ ทอม พิลบิน  โดย  ญาณิณี  พจน์วิบูลย์ ศิริ  ศิริลักษณ์  มานะวงศ์เจริญ   พิมใจ สวาย   และสมอนงค์  เฉลิมกิจ  แปล  ฟิสิกส์ราชมงคลขอขอบคณมากครับ

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

 

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฟิสิกส์ 1 หนังสือฟิสิกส์ 1 ภาคกลศาสตร์ หนังสือฟิสิกส์ 1  ภาค ของไหล ความร้อนและคลื่น

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

 

กลับเข้าหน้าแรกบทความพิเศษ

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ