กลับสู่หน้าแรกฟิสิกส์ราชมงคล

ไม้ไผ่จากญี่ปุ่น

             คนทั่วไปคุ้นเคยกับไส้หลอดที่ดับลงในเวลาไม่นาน แต่หลอดชนิดนี้กลับส่งแสงแดดเรื่อ ให้แสงประมาณ 1 ใน 100 ของหลอดไฟ 100 วัตต์ในสมัยนี้ มันยังคงลุกไหม้ไปเรื่อย ๆ อย่างน่าตื่นเต้น ท้ายที่สุดเอดิสันก็เริ่มใส่กระแสไฟฟ้าเข้าไปมากขึ้น ๆ หลอดไฟก็สว่างขึ้น ๆ จนกระทั่งไส้หลอดขาด หลอดนั้นลุกนาน 13 ชั่วโมงครึ่ง แล้วทุกคนก็เริ่มตระหนักว่าหลอดไฟเล็ก ๆ  ที่เปราะบางนี้เป็นสัญญาณบอกว่า โลกของเรากำลังก้าวสู่ยุคของแสงไฟฟ้า

         เอดิสันไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้น เขานำไส้หลอดมาส่องกล้องจุลทรรศน์ดูจึงทราบว่าคาร์บอนความต้านทานสูงที่เขาต้องการนั้นจะต้องทำจากวัสดุที่ทนทาน มีโครงสร้างเป็นเส้นใย สิ่งสำคัญที่สุด คือต้องเป็นเซลลูโลส (cellulose) รูปแบบหนึ่ง ต่อมาเอดิสันก็ใช้ไม้ไผ่ที่นำเข้าจากญี่ปุ่นซึ่งสามารถลุกไหม้ได้นาน 900 ชั่วโมง

 

   กลับหน้าแรก   

หน้าที่ 
  1. ไม่มีพลาดเป้า
  2. จะทำให้ทวีปอเมริกาสว่างทั้งทวีป
  3. พยายามแล้วพยายามอีก
  4. กลางดึก 21 ตุลาคม 1879
  5. ไม้ไผ่จากญี่ปุ่น
  6. สิ่งประดิษฐ์ของโลก
  7. ประวัติของเอดิสันเป็นภาษาอังกฤษ

 

นำมาจากหนังสือ 100  สิ่งประดิษฐ์เปลี่ยนโลก  ของ ทอม พิลบิน  โดย  ญาณิณี  พจน์วิบูลย์ ศิริ  ศิริลักษณ์  มานะวงศ์เจริญ   พิมใจ สวาย   และสมอนงค์  เฉลิมกิจ  แปล  ฟิสิกส์ราชมงคลขอขอบคณมากครับ

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

 

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฟิสิกส์ 1 หนังสือฟิสิกส์ 1 ภาคกลศาสตร์ หนังสือฟิสิกส์ 1  ภาค ของไหล ความร้อนและคลื่น

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

 

กลับเข้าหน้าแรกบทความพิเศษ

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ