กลับสู่หน้าแรกฟิสิกส์ราชมงคล

สิ่งประดิษฐ์ของโลก

หลอดไฟของเอดิสัน

           เอดิสันใช้เวลาเพียง 3 ปี ถือเป็นเวลาแสนสั้นอย่างน่าอัศจรรย์ในการสร้างและติดตั้งระบบไฟฟ้าที่ให้แสงสว่างได้จริง ๆ บริษัทเอดิสันอิเล็กทริก ไลท์ (Edison Electric Light Company) ของเขาสร้างสถานีไฟฟ้าที่ถนนเพิร์ล ในนครนิวยอร์ก โดยเดินสายไฟผ่านท่อที่เคยใช้เป็นท่อก๊าซส่งตรงถึงบ้านของลูกค้าที่สมัคร เริ่มแรกเขามีสมาชิกเพียง 85 คนเท่านั้น เพราะยังมีความผิดพลาดและเกิดปัญหาสายบิดพันในระบบแต่เมื่อแก้ไขปัญหาลุล่วง หลอดไฟถูกได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้น จำนวนสมาชิกก็เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ เมื่อเข้าสู่ศตวรรษที่ยี่สิบผู้คนนับล้านก็มีแสงไฟฟ้าใช้ในบ้าน ปัจจุบันนี้เราใช้ ทังสเตน (tungsten) เป็นไส้หลอด และใช้ ไนโตรเจน (nitrogen) แทนภาวะสุญญากาศ เป็นส่วนประกอบหลักของหลอดไฟ

        ถ้าถามว่าหลอดไฟสำคัญเพียงใดในแง่เป็นสิ่งของเครื่องใช้ เราอาจพูดถึงความสำคัญของมันได้ไม่รู้จบ แต่เมื่อนำสิ่งของอื่น ๆ มาเปรียบเทียบ เช่น ดินปืน (ซึ่งนำไปสู่อิสรภาพและทำให้คนเสียชีวิตมากขึ้น) และเครื่องยนต์เผาไหม้ภายใน (ซึ่งทำให้โลกวิ่งได้บนถนนและเปลี่ยนโฉมหน้าของการค้าขาย) สิ่งเหล่านี้ไม่ได้สำคัญเหนือกว่าหลอดไฟเลย หลอดไฟเปลี่ยนยามค่ำคืนให้เป็นกลางวัน เราสามารถอ่านหนังสือ ทำการบ้าน นอนดึก ทำงาน และออกไปรับประทานอาหารหรือชมภาพยนตร์รอบดึกได้ โรเบิร์ต ไฟรเดิล ผู้ร่วมประพันธ์หนังสือ แสงไฟฟ้าของเอดิสัน (Edison’s Electric Light) กล่าวถึงผลปรากฏของหลอดไฟไว้ว่า “หลอดไฟสร้างโลกใหม่ที่คนเราสามารถทำงาน เล่น มีชีวิตและเสียชีวิต นี่คือสิ่งประดิษฐ์รูปแบบหนึ่งที่เปลี่ยนโฉมหน้าของโลกรวมทั้งวิถีทางที่คนเรามองถึงความเป็นไปได้ในโลก”

ภาพวาดสิทธิบัตร  ค.ศ. 1880  โดยโธมัส อัลวา เอดิสัน  (สำนักงานสิทธิบัตรสหรัฐอเมริกา)

 

   กลับหน้าแรก   

หน้าที่ 
  1. ไม่มีพลาดเป้า
  2. จะทำให้ทวีปอเมริกาสว่างทั้งทวีป
  3. พยายามแล้วพยายามอีก
  4. กลางดึก 21 ตุลาคม 1879
  5. ไม้ไผ่จากญี่ปุ่น
  6. สิ่งประดิษฐ์ของโลก
  7. ประวัติของเอดิสันเป็นภาษาอังกฤษ

 

นำมาจากหนังสือ 100  สิ่งประดิษฐ์เปลี่ยนโลก  ของ ทอม พิลบิน  โดย  ญาณิณี  พจน์วิบูลย์ ศิริ  ศิริลักษณ์  มานะวงศ์เจริญ   พิมใจ สวาย   และสมอนงค์  เฉลิมกิจ  แปล  ฟิสิกส์ราชมงคลขอขอบคณมากครับ

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

 

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฟิสิกส์ 1 หนังสือฟิสิกส์ 1 ภาคกลศาสตร์ หนังสือฟิสิกส์ 1  ภาค ของไหล ความร้อนและคลื่น

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

 

กลับเข้าหน้าแรกบทความพิเศษ

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ