กลับสู่หน้าแรกฟิสิกส์ราชมงคล

กล้องถ่ายรูปจับภาพในเสี้ยวเวลาหนึ่งได้อย่างไร

          หากมีกล้องสมัยใหม่ในมือสักตัว  เพียงกดปุ่มเราก็ได้ภาพสมใจแล้ว ไม่ว่าเป็นภาพแอ็กชันของนักกีฬาหรือภาพความงดงามของกุหลาบ  เราสามารถบันทึกภาพที่เห็นในเสี้ยวเวลาหนึ่งไว้ได้ตลอดกาล

          เทคโนโลยีสมัยใหม่ช่วยลดงานที่เราต้องทำเองในการถ่ายภาพได้แทบทุกขั้นตอน  แม้กระทั่งเรื่องโฟกัส  กล้องอัตโนมัติที่มีระบบคอมพิวเตอร์ในตัวสามารถทำแทนเราทุกอย่าง  ทั้งจับโฟกัส  ควบคุมแสงและขึ้นฟิล์มเอง  ทั้งยังมีกล้องถ่ายรูปประเภทใช้แล้วทิ้งที่เราไม่ต้องดูแลรักษาอีกด้วย

          กล้องถ่ายรูปตั้งแต่รุ่นธรรมดาจนถึงรุ่นซับซ้อนที่สุด  มีหลักการทำงานเหมือนกันคือ  เมื่อเรากดปุ่มถ่ายภาพนั้นก็เท่ากับว่าเรากำลังเปิดชัตเตอร์ ( shutter)  ให้แสงผ่านเลนส์เข้ามายังส่วนที่มืดภายในกล้อง  ในชั่วเวลาแวบเดียวนี้  ลำแสงจะไปทำให้เกิดภาพกลับหัวของภาพที่อยู่เบื้องหน้าเราโดยสะท้อนอยู่บนฟิล์มไวแสงภายในกล้อง

  กล้องยักษ์  บริษัทรถไฟชิคาโกในสหรัฐอเมริกาใช้กล้องมหึมานึ้ถ่ายภาพรถไฟชั้นเลิศหรูขบวนหนึ่ง ในปี ค.ศ. 1900   นี่เป็นวิธีเดียวที่จะได้รูปรถไฟทั้งขบวน  กล้องตัวนี้ต้องขนส่งด้วยตู้รถไฟทั้งตู้ ตัวกล้องมีความยาว เมตร และถ่ายภาพได้ขนาดใหญ่เท่าบานประตู

  กลับหน้าแรก   

หน้าที่
  1. กล้องถ่ายรูปจับภาพในเสี้ยวเวลาหนึ่งได้อย่างไร
  2. ส่วนประกอบของกล้อง
  3. กล้องใช้แสงอย่างไร
  4. การทำงานของฟิล์ม  
  5. การล้างอัดภาพขาว – ดำ
  6. ชนิดของกล้อง
  7. ถ่ายภาพด่วน - ได้รูปทันที
  8. กล้องโฟกัสอัตโนมัติ

 

นำมากจาก  รู้รอบตอบได้ ของ รีดเดอร์ส ไดเจสท์ ฟิสิกส์ราชมงคลขอขอบคุณครับ  

 

การทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ

 

แฟลซทำงานอย่างไร

      กล้องถ่ายรูป ต้องใช้แสงมากในการสร้างภาพบนแผ่นฟิลม์   การถ่ายภาพในที่ร่ม หรือภายในห้อง ที่มีแสงน้อย   จึงต้องเปิดหน้ากล้องเพื่อให้แสงผ่านเข้าเป็นเวลานานขึ้น   การเพิ่มเวลาการเปิดหน้ากล้องมีข้อเสียอยู่เหมือนกัน   ทำให้ภาพที่ได้ไม่ชัดเจนและเบลอ

กล้องดิจิตอลสมัยใหม่มีแฟลซในตัวใช้งานสดวกสบาย

     แฟลซอิเล็กทรอนิกส์    เป็นอุปกรณ์พื้นฐาน  สามารถแก้ปัญหาแสงให้กับกล้องถ่ายรูปได้   มันมีหน้าที่ระเบิดแสงออกมาอย่างรุนแรงในช่วงระยะเวลาสั้นๆ   เมื่อคุณกดชัตเตอร์  หน้ากล้องจะเปิดขึ้นมาอย่างรวดเร็ว  และเก็บภาพที่ได้จากการสะท้อนแสงของไฟแฟลซเข้าไป

     ฟิสิกส์ราชมงคลจะเปิดเผยหลักการพื้นฐานของแฟลซอิเล็กทรอนิกส์  พร้อมกับวงจรไฟฟ้า  ให้คุณได้ทราบในหน้าถัดไป   คลิกครับ

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

 

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฟิสิกส์ 1 หนังสือฟิสิกส์ 1 ภาคกลศาสตร์ หนังสือฟิสิกส์ 1  ภาค ของไหล ความร้อนและคลื่น

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

 

กลับเข้าหน้าแรกบทความพิเศษ

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ