กลับสู่หน้าแรกฟิสิกส์ราชมงคล

จุดศูนย์ถ่วงกับน้ำหนัก

พยายามลุกขึ้นยืน

         ท่านคงจะนึกว่าข้าพเจ้าพูดเล่น ถ้าข้าพเจ้าบอกท่านว่าท่านจะไม่สามารถลุกขึ้นจากเก้าอี้ในขณะที่ท่านนั่งอยู่ในท่าซึ่งเฉพาะท่าหนึ่ง แม้ว่าท่านจะไม่ได้ถูกมัดให้ติดกับเก้าอี้ ต่อไปนี้เราจะลองทำดูโดยนั่งลงบนเก้าอี้ในท่าเดียวกับเด็กผู้ชายนั่งในรูป

ไม่อาจลุกขึ้นยืนได้

        ให้นั่งตัวตรงและห้ามวางเท้าขอท่านเข้าไปใต้เก้าอี้ แล้วลองลุกขึ้นโดยไม่เคลื่อนเท้าทั้งสองของท่าน หรือเอนตัวไปข้างหน้า ท่านจะไม่สามารถลุกขึ้นได้ ไม่ว่าท่านจะพยายามสักเท่าใดก็ตามนอกเสียจากท่านจะเลื่อนเท้าทั้งสองของท่านเข้าไปใต้เก้าอี้หรือเอนตัวไปข้างหน้า

 

   กลับหน้าแรก   

หน้าที่ 
  1. พยายามลุกขึ้นยืน
  2. หอเอนปิซา
  3. ชาวทะเลแก่ๆ
  4. ท่าเดินของกุลี

ทฤษฎีนำมาจาก ฟิสิกส์เพื่อความเพลิดเพลิน  จาก  Physics for  entertainment   by Arthur shkarovsky     แปลโดย พิฑูร ตรีวิจิตรเกษม   ผู้ตรวจแก้ไขทางวิชการ  สุปรียา  ตรีวิจิตรเกษม   ผู้ตรวจขัดเกลาภาษาไทย อดิศักดิ์ ทองบุญ

 

วีดีโอการศึกษา

 

จุดศูนย์ถ่วง

       นักวิทยาศาสตร์วางธนบัตรไว้บนพื้น  และให้คนพยายามหยิบธนบัตร โดยที่ ส้นเท้า ก้น และน่อง แนบติดกำแพง ก้มได้อย่างเดียว

คำถาม

     มีคนสามารถหยิบได้เป็นจำนวนกี่เปอร์เซนต์

1.     34 %

2.     8 %

3.     0 %

     นักวิทยาศาสตร์ได้นำคนที่เล่นยิมนาสติก สามารถทำตัวอ่อนได้เป็นอย่างดี มาทดลองร่วมด้วย   คำตอบนี้เกี่ยวกับจุดศูนย์ถ่วง    windows media player  ขนาด  3.3  Mb  คลิกค่ะ

 

การทดลองเสมือนจริง

 

เรียงกล่อง

      ในห้องทดลองนี้จะมีหนังสือกองอยู่ทั้งหมด 13   เล่ม      คุณสามารถเลื่อนหนังสือแต่ละเล่มหรือทั้งกองได้โดยใช้เมาส์คลิกและลาก   หรือจะใช้ลูกศรของคีย์บอร์ดก็ได้   

คำถาม      ให้คุณเลื่อนหนังสือเล่มบนให้ออกจากขอบโต๊ะให้ไกลจากขอบโต๊ะมากที่สุด   โดยหนังสือต้องไม่ล้ม  (crash)   ตัวเลขที่ปรากฎทางด้านขวา  คือตำแหน่งของหนังสือ   กดที่นี่หรือรูปภาพเพื่อเข้าสู่การทดลอง

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

 

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฟิสิกส์ 1 หนังสือฟิสิกส์ 1 ภาคกลศาสตร์ หนังสือฟิสิกส์ 1  ภาค ของไหล ความร้อนและคลื่น

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

 

กลับเข้าหน้าแรกบทความพิเศษ

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ