กลับสู่หน้าแรกฟิสิกส์ราชมงคล

ความอลหม่าน

พระเจ้าไม่ได้เล่นลูกเต๋า

         ความอลหม่าน (Chaos) เป็นศาสตร์หนึ่งในหลาย ๆ ศาสตร์ ที่นักฟิสิกส์กำลังหาทางจัดระบบเพื่อนำศาสตร์นี้ไปใช้ประโยชน์ในการทำนายการเกิดแผ่นดินไหว การพังทลายของตลาดหุ้นสงคราม ระบบการเมือง และจำนวนประชากรในศตวรรษหน้า ซึ่งเชื่อกันมานานแล้วว่า เป็นเหตุการณ์ที่ไม่สามารถคาดการณ์หรือทำนายได้ และมักคิดกันไปว่าขึ้นอยู่กับดวงดาวหรือความต้องการของเทพเจ้า ยากที่มนุษย์ปุถุชนจะเข้าไปก้าวก่ายหรือคาดคะเนกฎของฟ้าได้ แต่ทั้งหมดนั้นเป็นเรื่องของอดีต ปัจจุบันในยุควิทยาศาสตร์หาได้เป็นเช่นนั้นไม่

   กลับหน้าแรก   

หน้าที่ 
  1. ความอลหม่าน
  2. นักพนัน
  3. ควัน
  4. พายุฝน
  5. ผู้ล่ากับผู้ถูกล่า
  6. การเมือง
  7. อธิบายได้ทุกอย่าง
  8. คุณหมอกับความอลหม่าน
  9. ภูเขาไฟ
  10. สุดแต่ฟ้าลิขิต
ผู้เขียน   นาย จรัส บุณยธรรมา  ฟิสิกส์ราชมงคลขอขอบคุณครับ

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

 

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฟิสิกส์ 1 หนังสือฟิสิกส์ 1 ภาคกลศาสตร์ หนังสือฟิสิกส์ 1  ภาค ของไหล ความร้อนและคลื่น

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

 

กลับเข้าหน้าแรกบทความพิเศษ

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ