กลับสู่หน้าแรกฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

วิวัฒนาการของผ้าอ้อมสำเร็จรูป

 

 

      คุณพ่อคุณแม่ยุคปัจจุบันที่เพิ่งมีสมาชิกใหม่คงไม่มีใครไม่รู้จักผ้าอ้อมสำเร็จรูปด้วยข้อจำกัดในเรื่องเวลาทำให้ผ้าอ้อมสำเร็จรูปกลายเป็นสิ่งจำเป็นในการเลี้ยงดูเจ้าตัวเล็ก เพราะช่วยประหยัดเวลาที่ใช้ในการซักผ้าอ้อมผ้าแบบเดิม แถมผ้าอ้อมสำเร็จรูปยังช่วยให้เจ้าตัวเล็กหลับสบายได้อย่างต่อเนื่อง โดยไม่ถูกรบกวนจากความเปียกชื้นต่าง ๆ ที่ทำให้ไม่สบายตัวอีกด้วย (ถ้ายังไม่ได้ฉี่บ่อยครั้งจนล้นผ้าอ้อม) ผ้าอ้อมสำเร็จรูปปรากฏโฉมครั้งแรกเมื่อประมาณ 60 กว่าปีมาแล้ว โดยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีวัสดุมีส่วนเกี่ยวข้องกับวิวัฒนาการไม่น้อยทีเดียว

 

 

ดูหน้าที่แล้ว <              >ดูหน้าถัดไป

ปิยวรรณ  สุรัญชนาจิรสกุล  เขียน  ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

 

หน้าที่

 

  1. วิวัฒนาการของผ้าอ้อมสำเร็จรูป

  2. ผ้าอ้อมยุคโบราณ

  3. กำเนิดผ้าอ้อมสำเร็จรูป

  4. รูปแบบและวัสดุดูดซับ

  5. เริ่มมีแถบกาว

  6. ก้าวเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงที่หลากหลาย

  7. ในยุคหลังปี ค.ศ. 2000

 

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฟิสิกส์ 1 หนังสือฟิสิกส์ 1 ภาคกลศาสตร์ หนังสือฟิสิกส์ 1  ภาค ของไหล ความร้อนและคลื่น

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

 

กลับเข้าหน้าแรกบทความพิเศษ

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ