กลับสู่หน้าแรกฟิสิกส์ราชมงคล

8) ชตากรรมของเอกภพคืออะไร

เมื่อดาวฤกษ์ระเบิด สิ่งตกค้างจากการระเบิดจะมีความหนาแน่นมากจนดึงดูดทุกสิ่งทุกอย่างแม้กระทั่งแสงสว่างเข้าหามัน ที่จริงแล้วพวกมันก็คือหลุมดำที่ลึกลับนั่นเอง

      มวลและพลังงานส่วนใหญ่ในเอกภพต่อต้านการขยายตัว ถ้ามีหนทางของมัน แรงโน้มถ่วงของมวลนี้จะยุบเอกภพไปเป็นจุด แต่พลังงานมืดทำให้เอกภพเติบโต เรายังไม่ทราบชตากรรมของเอกภพที่แท้จริง เพราะความเข้าใจพลังงานมืดยังมีเพียงเล็กน้อย

     พลังงานมืดมีบทบาทต่อความเร่งของการขยายตัวของเอกภพ ถ้าความหนาแน่นของพลังงานมืดเป็นค่าคงที่สากล หรืออย่างน้อยที่สุดยังคงเป็นบวกทั่วเอกภพ พลังงานมืดชนะ เอกภพจะยังคงขยายตัวสม่ำเสมอเพื่อว่าใน 100 พันล้านปีข้างหน้า เราจะเห็นดาราจักรเพียงหยิบมือเดียวด้วยกล้องโทรทรรศน์ของทุกวันนี้ ค่าคงที่เอกภพของไอน์สไตน์อาจเปลี่ยนแปลง มันอาจเป็นค่าลบก็ได้ที่จะทำให้เอกภพยุบตัว มาร์ติน รีส์กล่าวว่า แม้มีการเปลี่ยนแปลงค่าลบเล็กน้อย จะทำให้เอกภพยุบตัวได้

      ตอนนี้ยังไม่มีกล้องโทรทรรศน์ใดเห็นระยะทางไกลพอที่จะเปิดเผยความจริง แม้แต่มหานวดาราไกลที่สุดที่ใช้สำรวจความหนาแน่นของพลังงานมืดลึกลับ ยังสังเกตการณ์ได้ในดาราจักรใกล้ๆเท่านั้น นักดาราศาสตร์หวังให้ดาวเทียมสแนพ(SNAP: Super Nova/ Acceleration Probe) แก้ไขปัญหาทางเทคนิค การโคจรไกลเหนือบรรยากาศจะช่วยตามล่ามหานวดาราที่อยู่ในดาราจักรไกลๆ โดยหวังจัดการกับปัญหาสุดยอดของเอกภพให้ได้

       ปลายสุดของเอกภพศาสตร์ ความลี้ลับแปดประการของเอกภพศาสตร์สมัยใหม่ทำให้นักเอกภพศาสตร์งงงวย ถ้าโชคดีก็หวังว่าจะเฉลยได้ในค.ศ.2010 หมายความว่าปัญหาของเอกภพศาสตร์กำลังจะค้นหาคำตอบสุดท้ายได้แล้วหรือ? มันไม่ใช่เรื่องง่ายๆอย่างนั้นหรอก นักเอกภพศาสตร์แน่ใจอยู่อย่างหนึ่งว่า ทุกคำตอบก่อกำเนิดคำถามใหม่

   กลับหน้าแรก   

หน้าที่ 
 1. ความลี้ลับที่ยิ่งใหญ่ที่สุด
 2. การค้นพบของ อาร์โน เพนเซียส์และโรเบิร์ต วิลสัน
 3. เอกภพมีมิติมากมายอย่างไร
 4. เอกภพเริ่มต้นอย่างไร
 5. ทำไมมวลเต็มเอกภพ
 6. ดาราจักรเกิดได้อย่างไร
 7. มวลมืดเย็นคืออะไร
 8. มีบาริออนทั้งหมดในดาราจักรไหม
 9. พลังงานมืดคืออะไร?
 10. ชตากรรมของเอกภพคืออะไร
 11. ครั้งแรก! นักวิทย์ขยับใกล้ “สสารมืด”
 12. นักดาราศาสตร์พบ Dark Galaxy
 13. กาแล็กซี่ลึกลับ !?
 14. ซุปเปอร์โนวา
 15. กาแล็กซี่ VIRGOHI21
  เรียบเรียงจาก Mark Sincell ,M.(2001),The 8 Greatest mysteries of cosmology . Astronomy, 29(6)
46-52     ร.ศ. ยุพา วานิชชัย

 

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

 

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฟิสิกส์ 1 หนังสือฟิสิกส์ 1 ภาคกลศาสตร์ หนังสือฟิสิกส์ 1  ภาค ของไหล ความร้อนและคลื่น

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

 

กลับเข้าหน้าแรกบทความพิเศษ

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ