กลับสู่หน้าแรกฟิสิกส์ราชมงคล

กาแล็กซี่ลึกลับ !?

กระจุกกาแล็กซี่โคมา จุดเริ่มต้นของการค้นพบสสารมืด

    ทศวรรษที่ 1930 ฟริทซ์ ซวิกกี้(Fritz Zwicky) ศึกษากระจุกกาแล็กซี่โคมา(Coma cluster) แล้วพบว่ามวลของกาแล็กซี่และกระจุกกาแล็กซี่ไม่สอดคล้องกับการลักษณะการเคลื่อนที่ของมัน ซวิกกี้คำนวณพบว่ามวลของดาวและกาแล็กซี่เป็นเพียงเสี้ยวหนึ่งซึ่งไม่เพียงพอที่จะทำให้กระจุกกาแล็กซี่เคลื่อนที่ได้เช่นนั้น ในขณะเดียวกันนักดาราศาสตร์คนอื่นๆ ก็สังเกตพบปรากฏการณ์นี้ในกระจุกกาแล็กซี่อื่นเช่นกัน

   นักดาราศาสตร์ได้พบกับสิ่งที่น่าพิศวงนั่นคือ "มวลที่หายไป" หรือสสารที่มองไม่เห็นซึ่งแรงดึงดูดโน้มถ่วงของมันส่งผลต่อการเคลื่อนที่ของกาแล็กซี่ นั่นก็หมายความว่าจักรวาลไม่ได้มีเพียงสสารที่เรามองเห็นอย่างดวงดาวและกาแล็กซี่เท่านั้น

   ทว่ามันยังมีสสารที่เรามองไม่เห็นซึ่งนักวิทยาศาสตร์เรียกมันว่า สสารมืด(Dark Matter) และนี่คือหนึ่งในความลึกลับของจักรวาล

   นักดาราศาสตร์เชื่อว่าองค์ประกอบส่วนใหญ่ของจักรวาลเป็นสสารมืด สสารมืดเป็นตัวการที่ทำให้เกิดดวงดาวในช่วงต้นของจักรวาล ณ ช่วงเวลาดังกล่าว สสารมืดจับตัวกันเป็นหย่อมๆ เหมือนหยดน้ำบนใยแมงมุม มันดึงดูดสสารปกติซึ่งส่วนใหญ่เป็นก๊าซไฮโดรเจนจนกระทั่งมีความหนาแน่นมากพอ ดวงดาวจึงกำเนิดและเกิดกาแล็กซี่ตามมา

ซุปเปอร์โนวา SN 1997ff

    การค้นพบสสารมืดทำให้นักดาราศาสตร์เชื่อว่าวาระสุดท้ายของจักรวาลจะเป็นแบบปิด กล่าวคือ เมื่อรวมแรงดึงดูดโน้มถ่วงของสสารปกติกับสสารมืดแล้ว จะเอาชนะแรงแรงระเบิดของบิ๊กแบงซึ่งทำให้จักรวาลขยายตัวอยู่หดตัวกลับมาและเกิดบิ๊กแบงครั้งใหม่     

   กลับหน้าแรก   

หน้าที่ 
 1. ความลี้ลับที่ยิ่งใหญ่ที่สุด
 2. การค้นพบของ อาร์โน เพนเซียส์และโรเบิร์ต วิลสัน
 3. เอกภพมีมิติมากมายอย่างไร
 4. เอกภพเริ่มต้นอย่างไร
 5. ทำไมมวลเต็มเอกภพ
 6. ดาราจักรเกิดได้อย่างไร
 7. มวลมืดเย็นคืออะไร
 8. มีบาริออนทั้งหมดในดาราจักรไหม
 9. พลังงานมืดคืออะไร?
 10. ชตากรรมของเอกภพคืออะไร
 11. ครั้งแรก! นักวิทย์ขยับใกล้ “สสารมืด”
 12. นักดาราศาสตร์พบ Dark Galaxy
 13. กาแล็กซี่ลึกลับ !?
 14. ซุปเปอร์โนวา
 15. กาแล็กซี่ VIRGOHI21
  จากมติชน

 

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

 

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฟิสิกส์ 1 หนังสือฟิสิกส์ 1 ภาคกลศาสตร์ หนังสือฟิสิกส์ 1  ภาค ของไหล ความร้อนและคลื่น

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

 

กลับเข้าหน้าแรกบทความพิเศษ

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ