กลับสู่หน้าแรกฟิสิกส์ราชมงคล

กาแล็กซี่ VIRGOHI21

       ทฤษฎีกาแล็กซี่มืดได้รับการยืนยันว่าเป็นจริงเมื่อเร็วๆ นี้ จากผลงานของทีมนักดาราศาสตร์นำโดย โรเบิร์ต มินชิน จากมหาวิทยาลัยคาร์ดิฟ สหราชอาณาจักร มันอยู่ในกระจุกกาแล็กซี่ Virgo ไกลจากโลก 50 ล้านปีแสง ทีมค้นพบใช้กล้องโทรทรรศน์วิทยุตรวจจับพลังงานจากก๊าซไฮโดรเจนที่แผ่ออกมาซึ่งพบว่าบริเวณที่ให้ชื่อว่า VIRGOHI21 มีมวลมากกว่าดวงอาทิตย์ในระบบสุริยะหลายร้อยล้านเท่า และหมุนวนอย่างรวดเร็วซึ่งไม่สามารถจะอธิบายได้จากปริมาณก๊าซที่มีอยู่ แต่มันต้องเกิดจากแรงดึงดูดซึ่งเกิดจากสสารมืดที่มองไม่เห็น

     การค้นพบนี้ยังบอกได้ว่าสัดส่วนระหว่างสสารมืดและสสารปกติในกาแล็กซี่ VIRGOHI21 เป็น 500 ต่อ 1 ซึ่งจะทำให้ก๊าซไม่สามารถยุบตัวเป็นดวงดาวได้

      มินชินอธิบายปรากฏการณ์นี้ว่า จากการที่กาแล็กซี่ VIRGOHI21 หมุนวนอย่างรวดเร็วนี้ ทำให้รู้ว่ากาแล็กซี่ VIRGOHI21 มีมวลมากกว่าเป็นพันเท่าอย่างที่มันควรจะเป็น หากคิดจากจำนวนอะตอมไฮโดรเจนล้วนๆ ที่พบ "ถ้าหากมันเป็นกาแล็กซี่ปกติ มันจะต้องสว่างและมองเห็นได้" เขากล่าว

     นักดาราศาสตร์ทีมนี้ยังคงค้นหากาแล็กซี่มืดในจักรวาลต่อไป นี่คือความก้าวหน้าที่จะนำไปสู่การไขความลึกลับของจักรวาล ซึ่งมนุษย์ยังมีความรู้เพียง 4% ของส่วนประกอบของจักรวาลทั้งหมดเท่านั้น

     

   กลับหน้าแรก   

หน้าที่ 
 1. ความลี้ลับที่ยิ่งใหญ่ที่สุด
 2. การค้นพบของ อาร์โน เพนเซียส์และโรเบิร์ต วิลสัน
 3. เอกภพมีมิติมากมายอย่างไร
 4. เอกภพเริ่มต้นอย่างไร
 5. ทำไมมวลเต็มเอกภพ
 6. ดาราจักรเกิดได้อย่างไร
 7. มวลมืดเย็นคืออะไร
 8. มีบาริออนทั้งหมดในดาราจักรไหม
 9. พลังงานมืดคืออะไร?
 10. ชตากรรมของเอกภพคืออะไร
 11. ครั้งแรก! นักวิทย์ขยับใกล้ “สสารมืด”
 12. นักดาราศาสตร์พบ Dark Galaxy
 13. กาแล็กซี่ลึกลับ !?
 14. ซุปเปอร์โนวา
 15. กาแล็กซี่ VIRGOHI21
  จากมติชน

 

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

 

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฟิสิกส์ 1 หนังสือฟิสิกส์ 1 ภาคกลศาสตร์ หนังสือฟิสิกส์ 1  ภาค ของไหล ความร้อนและคลื่น

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

 

กลับเข้าหน้าแรกบทความพิเศษ

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ