กลับสู่หน้าแรกฟิสิกส์ราชมงคล

การค้นพบของ  อาร์โน เพนเซียส์และโรเบิร์ต วิลสัน

      ค.ศ.1948 ราล์ฟ อัลเฟอร์และจอร์ช กาโมว์คิดทฤษฎีบิกแบงจากข้อมูลสังเกตการณ์ของฮับเบิลและจากความคิดเลอแมรต์ บรรยายสภาวะแรกเริ่มของมวลร้อนอย่างเหลือเชื่อ ที่ประกอบด้วยนิวตรอน และผลผลิตการสลายตัว ซากที่เย็นแล้วของบิกแบง มาจากการแผ่รังสีไมโครเวฟ(microwave radiation) ที่ค้นพบได้จากโลก

     ค.ศ. 1964 และ1965 อาร์โน เพนเซียส์และโรเบิร์ต วิลสันใช้กล้องโทรทรรศน์วิทยุ(radio telescope)ที่ได้พัฒนาการสื่อสารกับดาวเทียมครั้งแรกค้นหาไมโครเวฟที่มีอยู่ทุกหนทุกแห่ง คลื่นมีค่าคงที่ไม่ว่าชี้กล้องโทรทรรศน์ไปทางดวงอาทิตย์หรือทางช้างเผือก แสดงว่ารังสีไม่ได้เกิดจากดวงอาทิตย์หรือดาราจักร เพนเซียส์และวิลสันตระหนักถึงความคงที่ของไมโครเวฟที่อัลเฟอร ์และกาโมว์ได้พยากรณ์ไว้ เรื่องบิกแบงจึงมีความเป็นไปได้ อย่างไรก็ดีบิกแบงก่อให้เกิดคำถามมากกว่าคำตอบ ราวค.ศ.1998 หอสังเกตการณ์ในออสเตรเลีย และในแคลิฟอเนียร์บันทึกความสว่างของมหานวดารา เพื่อวัดความหน่วงการขยายตัวของเอกภพ

     ทั้งสองทีมพบบางสิ่งอย่างไม่คาดคิดคล้ายในเรื่องหลังฉากคลื่นไมโครเวฟ ของเอกภพหรือคอสมิคไมโครเวฟแบคกราวน์(cosmic microwave background )ของเพนเซียส์และวิลสัน คือ ดาราจักรไกลที่มีพบมหานวดาราไม่ได้เคลื่อนที่ด้วยความเร็วลดลงแต่ดาราจักร มีความเร็วมากขึ้นเมื่อห่างจากเรามากขึ้น โครงสร้างของเอกภพขึ้นกับกำลังขยายของกล้องโทรทรรศน์ ความก่อให้เกิดคำถามมากกว่าคำตอบ ความลึกลับต่อไปนี้มาจากความสำเร็จในอดีตและให้เห็นงานที่จะทำในอนาคต

   กลับหน้าแรก   

หน้าที่ 
 1. ความลี้ลับที่ยิ่งใหญ่ที่สุด
 2. การค้นพบของ อาร์โน เพนเซียส์และโรเบิร์ต วิลสัน
 3. เอกภพมีมิติมากมายอย่างไร
 4. เอกภพเริ่มต้นอย่างไร
 5. ทำไมมวลเต็มเอกภพ
 6. ดาราจักรเกิดได้อย่างไร
 7. มวลมืดเย็นคืออะไร
 8. มีบาริออนทั้งหมดในดาราจักรไหม
 9. พลังงานมืดคืออะไร?
 10. ชตากรรมของเอกภพคืออะไร
 11. ครั้งแรก! นักวิทย์ขยับใกล้ “สสารมืด”
 12. นักดาราศาสตร์พบ Dark Galaxy
 13. กาแล็กซี่ลึกลับ !?
 14. ซุปเปอร์โนวา
 15. กาแล็กซี่ VIRGOHI21
  เรียบเรียงจาก Mark Sincell ,M.(2001),The 8 Greatest mysteries of cosmology . Astronomy, 29(6)
46-52     ร.ศ. ยุพา วานิชชัย

 

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

 

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฟิสิกส์ 1 หนังสือฟิสิกส์ 1 ภาคกลศาสตร์ หนังสือฟิสิกส์ 1  ภาค ของไหล ความร้อนและคลื่น

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

 

กลับเข้าหน้าแรกบทความพิเศษ

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ