กลับสู่หน้าแรกฟิสิกส์ราชมงคล

1) เอกภพมีมิติมากมายอย่างไร

      นักฟิสิกส์ได้ใช้ 4 มิติบรรยายเอกภพ เป็นอวกาศ 3 มิติและเวลา 1 มิติ แบบจำลองช่วยอธิบายทุกๆอย่างตั้งแต่การหักเหของแสงจากดวงอาทิตย์ ไปจนถึงการเกิดหลุมดำ ตอนนี้อาจต้องเพิ่มอีกหลายมิติในอวกาศ ไม่เข้าใจว่าทำไมแรงโน้มถ่วงเข้มน้อยกว่าแรงในธรรมชาติอื่นอีก 3 แรง เช่นแรงแม่เหล็กไฟฟ้า แรงเข้ม(strong force) แรงอ่อน(weak force) นักฟิสิกส์ แรนดอลล์แห่ง MIT และราแมน ซันดรัมแห่งมหาวิทยาลัย จอห์น ฮอปกินส์เสนอคำอธิบายใหม่คือการเพิ่มมิติ ในแบบจำลองของเขาว่า เราอยู่ในโลก 4 มิติและอนุภาค กราวิตอน(graviton)ที่มีแรงโน้มถ่วงอยู่ในมิติอื่น ระยะห่างสั้นๆในมิติที่ 5 ระหว่างมิติของโลกและของกราวิตอนลดแรงโน้มถ่วงลงมาก
 

     นักทฤษฎีเส้นเชือก (string )ไปไกลกว่านั้น เขารวมแรงฟิสิกส์พื้นฐาน 4 มิติในแบบจำลอง 11 มิติที่ซึ่งบ่วงบาศก์เล็กๆของเส้นเชือกเป็นอนุภาคพื้นฐานมากที่สุด ทฤษฎีคาดว่าเส้นเชือกเล็กเป็นหนึ่งส่วนแสนล้านล้านเท่า ของอนุภาคที่เล็กกว่าอะตอมที่เล็กที่สุด อันเกิดจากเครื่องเร่งอนุภาคพลังงานสูงสุดที่มีอยู่บนโลก หลักฐานของมิติที่ 5 จะเห็นได้เร็วนี้ แรนดอลล์และซันดรัมคาดว่าตัวชนฮาดรอนใหญ่(Large Hadron Collider)ในเจนีวา จะให้พลังงานมากจนปล่อยกราวิตอนรั่วเข้ามาในโลกเราชั่วขณะ
 

   กลับหน้าแรก   

หน้าที่ 
 1. ความลี้ลับที่ยิ่งใหญ่ที่สุด
 2. การค้นพบของ อาร์โน เพนเซียส์และโรเบิร์ต วิลสัน
 3. เอกภพมีมิติมากมายอย่างไร
 4. เอกภพเริ่มต้นอย่างไร
 5. ทำไมมวลเต็มเอกภพ
 6. ดาราจักรเกิดได้อย่างไร
 7. มวลมืดเย็นคืออะไร
 8. มีบาริออนทั้งหมดในดาราจักรไหม
 9. พลังงานมืดคืออะไร?
 10. ชตากรรมของเอกภพคืออะไร
 11. ครั้งแรก! นักวิทย์ขยับใกล้ “สสารมืด”
 12. นักดาราศาสตร์พบ Dark Galaxy
 13. กาแล็กซี่ลึกลับ !?
 14. ซุปเปอร์โนวา
 15. กาแล็กซี่ VIRGOHI21
  เรียบเรียงจาก Mark Sincell ,M.(2001),The 8 Greatest mysteries of cosmology . Astronomy, 29(6)
46-52     ร.ศ. ยุพา วานิชชัย

 

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

 

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฟิสิกส์ 1 หนังสือฟิสิกส์ 1 ภาคกลศาสตร์ หนังสือฟิสิกส์ 1  ภาค ของไหล ความร้อนและคลื่น

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

 

กลับเข้าหน้าแรกบทความพิเศษ

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ