กลับสู่หน้าแรกฟิสิกส์ราชมงคล

4) ดาราจักรเกิดได้อย่างไร

        ความเป็นก้อนมวลในเอกภพเริ่มแรกมาจากไหน? และก้อนต่อมามีแรงโน้มถ่วงกลายเป็นดาราจักรได้อย่างไร? นักเอกภพศาสตร์เห็นว่าก้อนมวลที่กระจายทั่วเอกภพอายุน้อย ยุบตัวภายใต้แรงโน้มถ่วงของมัน ลากโปรตอนและนิวตรอน(หรือบาริออน)ไปทำให้ร้อนขึ้น บาริออนที่เคลื่อนที่เร็วชนกันสูญเสียพลังงาน ติดกัไปและจมไปในบ่อความโน้มถ่วง 

        ดาราจักรเกิดใหม่ก็ถูกดึงเป็นเส้นเชือกยาวไปบนผิวฟองที่ว่างกว้างใหญ่ แม้ว่าแผนที่ดาราจักร 3 มิติยืนยันแบบจำลองเอกภพฟอง แต่ก็ยากที่จะอธิบายรายละเอียดให้เข้าใจ ดาราจักรกังหันชนกันผลิตดาราจักรทรงรีจริงหรือไม่ การแก้ปัญหามีความก้าวหน้าช้า เพราะต้องอาศัยเวลานานเพื่อวัดระยะทางดาราจักร

         การสำรวจเรดชิฟท์ดาราจักรของหอสังเกตการณ์แอนโกล ออสเตรเลีย ได้รวบรวมข้อมูลดาราจักรแสนแห่งจากโครงการหาระยะทาง 250,000 แห่ง และการสำรวจท้องฟ้าดิจิตอลสโลน คาดว่าจะทำแผนที่ 3 มิติของดาราจักรหนึ่งล้านแห่ง หลังจากทำงานได้ 1 ปีวัดระยะทางของดาราจักร 60,000 แห่ง ข้อมูลเหล่านี้จะช่วยเราตอบคำถามการกำเนิดดาราจักร

   กลับหน้าแรก   

หน้าที่ 
 1. ความลี้ลับที่ยิ่งใหญ่ที่สุด
 2. การค้นพบของ อาร์โน เพนเซียส์และโรเบิร์ต วิลสัน
 3. เอกภพมีมิติมากมายอย่างไร
 4. เอกภพเริ่มต้นอย่างไร
 5. ทำไมมวลเต็มเอกภพ
 6. ดาราจักรเกิดได้อย่างไร
 7. มวลมืดเย็นคืออะไร
 8. มีบาริออนทั้งหมดในดาราจักรไหม
 9. พลังงานมืดคืออะไร?
 10. ชตากรรมของเอกภพคืออะไร
 11. ครั้งแรก! นักวิทย์ขยับใกล้ “สสารมืด”
 12. นักดาราศาสตร์พบ Dark Galaxy
 13. กาแล็กซี่ลึกลับ !?
 14. ซุปเปอร์โนวา
 15. กาแล็กซี่ VIRGOHI21
  เรียบเรียงจาก Mark Sincell ,M.(2001),The 8 Greatest mysteries of cosmology . Astronomy, 29(6)
46-52     ร.ศ. ยุพา วานิชชัย

 

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

 

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฟิสิกส์ 1 หนังสือฟิสิกส์ 1 ภาคกลศาสตร์ หนังสือฟิสิกส์ 1  ภาค ของไหล ความร้อนและคลื่น

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

 

กลับเข้าหน้าแรกบทความพิเศษ

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ