กลับสู่หน้าแรกฟิสิกส์ราชมงคล

5) มวลมืดเย็นคืออะไร

       ดาวและดาราจักรทั้งหมดในท้องฟ้ามีจำนวนเพียง 0.5 % ของมวลทั้งหมดในเอกภพ และถ้าเพิ่มก้อนอะตอมที่เห็นไม่ได้ในเอกภพไกล มีจำนวนทั้งหมดเพียง 5 % ที่เหลือเป็นมวลมืดเย็นและพลังงานมืด แม้ไม่เห็นมวลมืดโดยตรง ก็ทราบว่ามีราว 30 % ของมวลในเอกภพเพราะวิธีการที่มันดึงดูดดาวและเบนแสง

      มวลมืดเย็นข้นแข็งไป เป็นฟิลาเมนต์ที่เป็นเส้นยาวไปตามผิวของที่ว่างคอสมิคขนาด ร้อยถึงล้านปีแสง รูปร่างนี้แสดงว่ามวลมืดเคลื่อนที่ช้าเพราะเย็น มวลมืดร้อนที่เคลื่อนที่เร็วกีดกันการเกิดดาราจักร และอนุภาคมืดเย็นต้องมีปฏิกิริยาอ่อนมากกับมวลธรรมดา ฮาโลมวลมืดทรงกลมล้อมรอบทางช้างเผือก และดาราจักรอื่นจะแบนลงไปเป็นรูปร่างคล้ายแพนเค้ก

      ถ้าอนุภาคมวลมืดเย็นจะมีปฏิกิริยากับมวลธรรมดา ก็จะหาตัวง่าย ความจริงมันอาจทำแบบนี้ได้ แต่แรงอ่อนมากจนไม่สามารถค้นพบได้ นักฟิสิกส์พยายาม 2 วิธีการเพื่อเพิ่มการชนอนุภาค ความคิดหนึ่งมีดังนี้ การทำลายล้างอนุภาคมวลมืดและปฏิอนุภาคของมันที่ใจกลางของทางช้างเผือก หรือแกนของดวงอาทิตย์จะผลิตนิวตริโน นิวตริโนมีปฏิกิริยาอ่อนกับมวล หนึ่งในอนุภาคพื้นฐานนี้ควรจะชนกับโมเลกุลน้ำเป็นครั้งคราว ปล่อยแสงแลบออกมา มีความหวังที่จะหาร่องรอยแสงที่แลบนี้

       นักฟิสิกส์กำลังเปลี่ยนทะเลเมดิเตอร์เรเนียนและอะเดรียติคและน้ำแข็งขั้วโลกใต้ ไปเป็นหอสังเกตการณ์นิวตริโนโดยการวางท่อยาวที่รับแสงในน้ำและน้ำแข็ง อีกความคิดหนึ่งคือ ใช้ผลึกเยอร์มาเนียมในเครื่องค้นหามวลมืดอุณหภูมิต่ำ CDMS (Cryogenic Dark Matter Search)ที่สร้างขึ้นในมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด มันไม่รับรู้อนุภาคที่เรารู้จักกันดีแล้วชนผลึก

      ตอนนี้มีคนเฝ้ามองหามวลมืดในห้องใต้ดินขนาด 10 เมตร ทีมทดลองมวลมืดของอิตาลีชื่อ ดามา(DAMA) อาจพบมวลมืดแล้ว มีรายงานสัญญานจากตัวค้นหาใต้ดินในขณะโลกโคจรผ่านอนุภาคมวลมืด แต่การทดลองอื่นไม่ได้พบหลักฐานเช่นนี้ นอกจากนิวตริโนแล้วอะซีออน(axion) อาจเป็นมวลมืดด้วย อะซีออนเป็นอนุภาคตัวเล็กที่มีปฏิกิริยาอ่อนกับมวลธรรมดา การทดลองในสหรัฐอเมริกา เยอรมันนีและญี่ปุ่นยังค้นไม่พบ

   กลับหน้าแรก   

หน้าที่ 
 1. ความลี้ลับที่ยิ่งใหญ่ที่สุด
 2. การค้นพบของ อาร์โน เพนเซียส์และโรเบิร์ต วิลสัน
 3. เอกภพมีมิติมากมายอย่างไร
 4. เอกภพเริ่มต้นอย่างไร
 5. ทำไมมวลเต็มเอกภพ
 6. ดาราจักรเกิดได้อย่างไร
 7. มวลมืดเย็นคืออะไร
 8. มีบาริออนทั้งหมดในดาราจักรไหม
 9. พลังงานมืดคืออะไร?
 10. ชตากรรมของเอกภพคืออะไร
 11. ครั้งแรก! นักวิทย์ขยับใกล้ “สสารมืด”
 12. นักดาราศาสตร์พบ Dark Galaxy
 13. กาแล็กซี่ลึกลับ !?
 14. ซุปเปอร์โนวา
 15. กาแล็กซี่ VIRGOHI21
  เรียบเรียงจาก Mark Sincell ,M.(2001),The 8 Greatest mysteries of cosmology . Astronomy, 29(6)
46-52     ร.ศ. ยุพา วานิชชัย

 

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

 

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฟิสิกส์ 1 หนังสือฟิสิกส์ 1 ภาคกลศาสตร์ หนังสือฟิสิกส์ 1  ภาค ของไหล ความร้อนและคลื่น

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

 

กลับเข้าหน้าแรกบทความพิเศษ

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ